ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינסין אטנפו נגד אימה ניסים :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 001657/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

אינסין אטנפו

ע"י ב"כ עו"ד

אלדד זכריה

התובע

נ ג ד

אימה ניסים ת.ז. 017949082

הנתבע

פסק דין

1. ביום 24/03/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 09/04/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום, לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע תשלום בגין שכר עבודה סך של 4,956 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/06/2007 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 750 ₪ בצרוף מע"מ. הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 27 במאי, 2009 (ד' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

_____________________

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון