ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים לוי נגד פפארצ'י מגזין הבלויים והפנאי של אשדוד והסביבה :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 001412/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

חיים לוי

התובע

נ ג ד

פפארצ'י מגזין הבלויים והפנאי של אשדוד והסביבה - ניר יפרח

הנתבע

פסק דין

1. ביום 25/02/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 10/03/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע בגין תקופת עבודתו הראשונה כדלקמן:

א. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 4,830 ₪.

ב. תשלום בגין דמי הבראה סך של 1,986 ₪.

ג. תשלום בגין דמי חופשה סך של 2,318 ₪.

ד. תשלום בגין דמי נסיעות סך של 2,030 ₪.

ה. תשלום בגין שעות נוספות סך של 2,028 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/01/2007 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. בגין תקופת עבודתו השניה הנתבע ישלם לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 5,416 ₪.

ב. תשלום בגין יתרת שכר עבודה סך של 1,200 ₪.

ג. תשלום בגין שעות נוספות סך של 2,275 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/10/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע, ישולמו סכומים אלה בצירוף פיצוי הלנה מלאים החל מיום 30/10/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן, ישלם הנתבע לתובע בגין תקופת עבודתו השניה כדלקמן:

א. תשלום בגין דמי הבראה סך של 1,820 ₪.

ב. תשלום בגין דמי חופשה סך של 2,600 ₪.

ג. תשלום בגין דמי נסיעות סך של 1,885 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/10/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. בנוסף ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 27 במאי, 2009 (ד' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

_____________________

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון