ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרגני עובדיה נגד רוזמרין - המכללה לאומנות הבישול :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 001216/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

סרגני עובדיה

התובע

נ ג ד

1. רוזמרין - המכללה לאומנות הבישול

2. רוט יניב וטלי

הנתבעים

פסק דין

1. ביום 03/02/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעים ביום 06/05/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגישו הנתבעים כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבעים ישלמו, ביחד ולחוד, לתובע תשלום בגין שכר עבודתו בסך של 4,500 ש"ח.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/09/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/09/20088 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 490 ₪.

ב. תשלום בגין דמי נסיעות סך של 450 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/09/2008 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 27 במאי, 2009 (ד' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

_____________________

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורון