ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל גלגלי פרסום נגד עיריית בני ברק :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

בשא031307/09

בתיק עיקרי: עתמ 001799/09

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

27/05/2009

בעניין:

כלל גלגלי פרסום

ע"י ב"כ עו"ד

דרור שוסהיים

המבקשת

נ ג ד

1. עיריית בני ברק

2. החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

יהודה ליבוביץ

המשיבות

החלטה

בעתירתה בתיק עת"מ 1799/09 טוענת המבקשת נגד פסילת הצעתה, ועותרת לאסור על פרסום מכרז חדש ולהורות על התקשרות עימה על פי הצעתה במכרז שבוטל.

לפני בקשה לצו ביניים נגד פרסום מכרז חדש חלף מכרז קודם שבוטל עד להכרעה בעתירה.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים החלטתי לדחות את הבקשה מהטעמים הבאים:

א. העתירה והבקשה הוגשו בשם "כלל גלגלי פרסום", ומסתבר שאין ישות משפטית הנושאת שם זה, שאינו אלא שם שנטל לעצמו מר דבראל שטראובר לניהול עסקו, כשהמספר שנרשם בכותרת העתירה כמספר עוסק מורשה הוא מספר תעודת הזהות של מר שטראובר.

ב. בתצהירים שצורפו לבקשה ולעתירה לא פורש אלו סעיפים מוצהרים על פי ידיעה אישית ואלו לפי מיטב הידיעה, והמקום שנקבע לכך בתצהירים הושאר ריק.

ג. המבקש לא צירף לעתירה ולבקשה את שאר המשתתפים במכרז הראשון, שעה שמתן הסעד המבוקש בעתירה יפגע בזכותם להשתתף במכרז החדש.

ד. המבקש לא הקדים להגשת העתירה פניה למשיבים, וההסבר המוצע לכך הוא שברור מראש שפניה כזו, אילו נעשתה, היתה נדחית.

סברתו של העותר באשר לתשובה הצפויה אינה תחליף לחובה להקדים להגשת עתירה מנהלית פניה לרשות המינהלית הרלבנטית.

ה. המבקשת לא טרחה לצרף לעתירתה את העתק פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים בה נדונו ההצעות והוחלט על פסילת ההצעות ופרסום מכרז חדש, ולא טרח להביא בבקשתו את כל נימוקי פסילת ההצעה.

ו. לעתירה שורבבו באופן מוזר עובדות וטענות הקשורות כנראה במכרז אחר של רשות אחרת.

מדובר בעתירה על שוק בתרשיחא, העתירה נוקבת בשמות של חברי ועדת מכרזים ושל יועצת משפטית שאינם מוכרים למשיבות, ומספר ההצעות שעל פי הנטען בעתירה הוגשו אינו תואם את מספר ההצעות שהוגשו במכרז דנן.

ז. נראה לי שהפגמים בהצעת המבקשת במכרז הצדיקו את פסילתה הצעתה.

הבקשה נדחית.

המבקשת תשלם למשיבות הוצאות משפט, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.

מוצע למבקשת להסכים, כי בכפוף לזכותה לבקש רשות ערעור על החלטתי ולתוצאות הליך כזה אם ינקט, תדחה עתירתה ללא צו נוסף להוצאות.

בא כח המבקשת יתייחס בכתב להצעה עד 20.6.09.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא