ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איהאב אבו סנינה ואח' נגד משרד הפנים :

1


בתי המשפט

בית משפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהלים

עת"מ 8969/08

לפני:

כבוד השופט דוד חשין, סגן נשיא

27/05/2009

1. איהאב אבו סנינה

ת.ז. 026145680

2. אלאא אבו סנינה

דרכון ירדני 581094 J

בעניין:

העותר

ג'וני שחאדה

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

משרד הפנים

המשיב

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

החלטה

1. החלטה זו עניינה בבקשת העותרים לחייב את המשיב בהוצאות עתירתם.

2. ביום 24.11.08 עתרו העותרים להורות למשיב לבטל החלטתו מיום 24.9.08, בגדרה דחה את בקשת איחוד המשפחות (אחמ"ש) של העותרים עד לתום ההליכים הפליליים המתנהלים נגד העותר 1 (המזמין) בגין עבירה של הסעה שלא כדין של שוהים בלתי חוקיים בישראל (שב"ח).

3. ביום 13.5.09 ניתן תוקף של פסק דין להודעתם המוסכמת של הצדדים לפיה המשיב הסכים, לפנים משורת הדין, להעניק אשרת ב1 לעותרת 2 לתקופה של 6 חודשים במסגרת ההליך המדורג. עוד נקבע בפסק הדין כי הצדדים רשאים להגיש בקשה להוצאות.

4. ביום 18.5.09 הגישו העותרים בקשה זו לחיוב המשיב בהוצאות העתירה. לטענתם, המשיב דחה את בקשת האחמ"ש של המבקשים עד תום ההליכים בשל קיום רישום משטרתי כנגד העותר 1. כנגד החלטה זו הגישו העותרים ערר בו טענו כי קיומו של תיק מב"ד בשל הסעת שב"חים, ובשים לב גם לעברו פלילי הנקי של העותר, אינו מצדיק דחיית הבקשה. על אף הערר נמנע המשיב מלשנות החלטתו, ולפיכך נצרכו העותרים בלית ברירה לפנות לבית המשפט למיצוי זכויותיהם. לאחר הגשת העתירה, השכיל המשיב להעניק לעותרת 2 אשרת שהיה. לפיכך, עצם הגשת העתירה היא שהניעה את המשיב להיענות לבקשתם, ויש לחייב המשיב בהוצאותיהם בהתאם.

5. המשיב מתנגד לפסיקת הוצאות לטובת העותרים. לטענתו, ביום 11.9.08 התקבלה אצל המשיב עמדת המשטרה לפיה כנגד העותר 1 תלוי ועומד תיק מב"ד בגין הסעת שב"ח, ולפיכך ממליצה המשטרה לדחות הטיפול בבקשה עד תום ההליכים. בעקבות מידע זה, הועברה ההחלטה למטה המשיב, בהתאם לסעיף ג(ז) לנוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי (5.2.2008). המטה החליט לאמץ את עמדת המשטרה, ועיכב את החלטת המשיב בבקשה עד לתום ההליכים. בעקבות ההליכים המשפטיים שנוהלו בפני בית משפט זה, ובכללם הגשת העתירה, מתן שני פסק דין המורים על מחיקתה, פניית העותרים לוועדת ההשגה שלא כדין והחלטת בית המשפט על ביטול פסקי הדין – שקל המשיב את עמדתו בשנית. מאחר שההליך הפלילי בעניינו של העותר החל, החליט המשיב לפנים משורת הדין לאשר לעותרת 2 היתר שהייה זמני. עם זאת, אין בנכונות המשיב לפעול לפנים משורת הדין בכדי ללמד כי עמדתו הראשונה שלא להעניק ההיתר התקבלה שלא כדין. מאז קבלת עמדה זו ב-24.9.08 השתנה המצב, וההליך הפלילי בעניינו של העותר 1 החל, ולכן ייתכן כי לו היו העותרים פונים כיום למשיב הייתה בקשתם מתקבלת. עם זאת, במועד קבלת ההחלטה פעל המשיב בהתאם לנהליו, ועל כל אין לחייבו בהוצאות.

6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, באתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. במענה לעררו של העותר מיום 24.9.08 (נספח ג' לעתירה) נאמר כי "בהתאם לעמדת המשטרה, הבקשה שבנידון נדחתה עד תום ההליכים. לצורך המשך הטיפול בבקשה על מרשך לסגור את התיקים התלויים ועומדים נגדו". ואולם, לא רק שתיק המב"ד לא נסגר, אלא שמן המשיב נמסר כי ההליך הפלילי בעניינו של העותר החל. חרף זאת, החליט המשיב להעניק לעותרים אשרת ב1 במסגרת ההליך המדורג. הליך פלילי המתנהל לאחר הגשת כתב אישום מהווה ראייה מינהלית חזקה יותר מן הראייה הנלמדת מקיומו של תיק מב"ד תלוי ועומד. לפיכך לא ברורה לי טענת המשיב לפיה לו היה מגיש העותר 1 את בקשתו כיום היה המשיב נוטה לאשרה; דווקא משום שלמרות התחלתו של ההליך הפלילי כנגד העותר 1 נענה המשיב לבקשתו, נראה כי היה עליו להיעתר לה עוד בשלב שלפני הגשת כתב האישום, היינו עובר להגשת העתירה. דברים אלה אמורים במיוחד לנוכח העובדה שהעותר הינו המזמין (ולא המוזמן) בהליך האחמ"ש ולנוכח עברו הנקי.

מכל מקום, אף המשיב מודה כי בעקבות ההליכים המשפטיים שנקטו העותרים שקל את עמדתו בשנית. משכך, ובשים לב לקריטריונים שנקבעו בבג"צ 842/93 אל נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון (ניתן ביום 25.4.94), אני סבור כי העותרים זכאים להחזר הוצאותיהם. עם זאת, במסגרת פסיקת ההוצאות, אביא בחשבון את העובדה שהמשיב חסך התדיינות מיותרת בכך שהסכים להענקת המעמד האמור בטרם נתקיים דיון בעתירה. כן אתחשב בהתנהלותם הלא יעילה של העותרים, שגרמה לריבוי הליכים, כמפורט בפסקה 7 להחלטתי מיום 24.3.09.

7. לאור האמור, אני מחייב את המשיב בשכר טרחת עורך דין של העותרים בסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן החלטה זו ועד לתשלום בפועל. בנוסף, תחזיר המזכירות לעותרים חלק מהאגרה בהתאם לתקנות.

ניתנה היום ד' בסיון, התשס"ט (27 במאי 2009).

המזכירות תמציא ההחלטה הצדדים.

דוד חשין, סגן נשיא