ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון נגד בן ברוך :

1


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 002513/08

בפני:

כב' השופטת מ. עמית-אניסמן

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

שרון אהרון

התובע

נ ג ד

בן ברוך מאיר רוברט

הנתבע

פסק - דין

1. לפניי תביעה על הסך של 5,427 ₪ אשר עניינה הסכם שכירות של רכב בבעלותו של התובע לנתבע.

2. התובע טוען בכתב התביעה, כי בשנת 2007 השכיר לנתבע את רכבו מסוג קורסיקה (להלן: "הרכב") וזאת למשך מספר חודשים. לגרסתו, הנתבע לא שילם את מלוא דמי השכירות שהתחייב לשלם בגין הרכב ובנסיבות אלו חתם על מסמך מיום 18.6.2007 ובמסגרתו הוא מאשר, כי נותר חייב לתובע הסך של 4,800 ₪ עבור השימוש ברכב.

3. מנגד, טוען הנתבע, כי נאלץ לתקן את הרכב ולשלם סכומים רבים למוסכים וכן נאלץ להפסיד ימי עבודה בגין השבתת הרכב, ובנסיבות אלה זכאי הוא לקזז הוצאותיו מחובו כלפי התובע.

4. לאחר ששמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה, כי דין התביעה להתקבל. ואנמק.

אין חולק בין הצדדים, כי אכן נחתם הסכם להשכרת הרכב וזאת תמורת הסך של 1,500 ₪ לחודש. הנתבע אף לא חולק על כך שנותר חייב לתובע הסך של 4,800 ₪ ובנסיבות אלו, חתם על התחייבותו, נספח "א" לכתב התביעה, ובמסגרתה הוא מודה בחוב האמור.

אין מקום לקבל טענת קיזוז בדבר קיומם של חובות הנטענים לקיזוז מחובו של הנתבע כלפי התובע, אשר נוצרו במועד שקדם למועד החתימה על המסמך המאשר קיומו של חוב.

ככל שהיה זכאי הנתבע לטעון לקיזוז, הרי שחזקה עליו כי היה מעלה על הכתב זכותו זו במסגרת האישור עליו חתם ובו התחייב לשלם לתובע הסך של 4,800 ₪.

זאת ועוד, הנתבע לא המציא כל מסמך שיש בו כדי לבסס את טענתו בדבר הוצאות שהוציא לתיקון הרכב, וככל שקיים מסמך כזה, הרי שאין בכך כדי לגרוע מהאישור עליו חתם ולפיו אישר את גובה חובו לתובע בסך של 4,800 ₪.

5. לאור האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובע הסך של 5,427 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות בסך של 300 ₪ מהיום.

המזכירות תשלח לצדדים פסק דיני זה.

בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק דיני.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

מיכל עמית-אניסמן - שופטת

002513/08תק 326 איריס יפת