ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזיאל נגד כהן :

1


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 001482/08

בפני:

כב' השופטת מ. עמית-אניסמן

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

אלקיים יעקב

התובע

נ ג ד

חריזי אמיר

הנתבע

פסק – דין

לפניי תביעה ותביעה שכנגד.

1. על פי הנטען בכתב התביעה, התובע, הינו הבעלים של חברה להובלות. התובע הגיע להסכמה עם הנתבע, לפיה התובע יעביר באמצעות משאיתו את סחורתו של הנתבע ממושב צובא בירושלים למושב בני עטרות (להלן: "ההובלה").

2. התובע טוען, כי בצע את ההובלה ביום 23.1.2008, ואולם הנתבע סרב לשלם לו את התמורה עליהם הסכימו, בסך של 924 ₪, ומתחמק מתשלום החוב בתואנות שווא שונות. משכך, הגיע התביעה על הסך של 1,000 ₪.

3. מנגד, בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד שהגיש הנתבע, טוען הוא, כי ההתקשרות בדבר ההובלה היתה מול חברת לבב אנוש בע"מ, ודין התביעה להידחות מהטעם שהתביעה הוגשה כנגד הנתבע ולא נגד חברת לבב אנוש בע"מ.

4. לטענת הנתבע, בעת ביצוע ההובלה נשפכו כ-300 ליטר יין בשל אי כשירות הנהג המוביל ו/או חוסר אחריות/רשלנות מצידו ו/או חוסר כשירות הציוד ו/או חוסרים בציוד, כאשר בעת העמסת היין על ידי נהגו של התובע (באמצעות פלטה הידראולית), נפלה עגלת המשטחים יחד עם מיכל מלא ב-1,000 ליטר יין.

5. עוד מוסיף הנתבע וטוען, כי בשל הנזק שנגרם לו בשל החבית שנשפכה, נאלץ להפעיל את הביטוח ולשלם השתתפות עצמית בסך של 3,282 ₪, סכום שיש לחייב את התובע בשל רשלנותו כאמור. לאור האמור, הגיש הנתבע כתב תביעה שכנגד, בגין הנזקים שנגרמו לו, בסך של 3,282 ₪.

6. הנתבע שכנגד בתגובתו, טוען כי העמסת מיכלי היין בוצעה בתחום השיפוט של קיבוץ צובא במקום אשר הוגדר כראוי ומתאים להעמסה ו/או פריקת סחורה. לטענתו, פריקה ו/או העמסה של סחורה בשטח המפעל שבבעלות התובע שכנגד אמורה להתבצע באמצעות ציוד שינוע בעל תו תקן שקיבל את כל אישורי הבטיחות הנחוצים. לטענתו, אין נפקא מינה, כי אף רישיון העסק מותנה בכך.

7. לטענת הנתבע שכנגד, אין לתובע שכנגד אלא להלין על עצמו, שכן המחדל נעוץ ברשלנות רבתי של אמצעי השינוע אשר בבעלות התובע שכנגד בשטח מפעלו.

8. לטענת הנתבע שכנגד, עותר הוא אישית נגד הנתבע בשל התנהגותו (בשם החברה) במצטבר ובחלקו היחסי (ולפיכך עותר להרמת מסך), אשר העמיד את התובע בעינוי דין ובושה מיוחדת בנסיבות הטעמים לפיהם פעל בשרירות קיצונית.

9. לאחר ששמעתי את הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין שתי התביעות להתקבל.

10. התובע בצע את עבודת ההובלה במלואה, כפי שהנתבע מודה בעצמו (עמוד 6 לפרוטוקול בשורה 25), ומשכך, על הנתבע לשלם לתובע הסך של 924 ₪.

11. עם זאת, לאחר ששמעתי את הנהג מטעם הנתבע שכנגד ואת התובעת שכנגד הגעתי לכלל מסקנה, כי האחריות לכך שאחת החביות נשפכה – חלה על הנתבע שכנגד. ואנמק.

12. ראשית, אין חולק כי אין זו הפעם הראשונה שהנתבע שכנגד ואנשים מטעמו מובלים חביות יין עבור התובעת שכנגד, ומכאן שהנתבע שכנגד הציג מצג ולפיו הוא עומד בדרישות המקצועיות הנדרשות עבור הובלה של חביות יין. מכאן, שאין לקבל את טענת הנהג מטעם הנתבע שכנגד, לפיה אמר לתובע שכנגד לפני ההובלה, כי יש להיעזר במלגזה חשמלית כדי להרים את החביות.

13. שנית, גם אם נכונה היתה גירסתו של הנהג מטעם הנתבע שכנגד, כי הבהיר לתובע שכנגד כי לא ניתן להרים את החביות, אלא באמצעות מלגזה, הרי שהיה עליו, כאיש המקצוע האמון על ההובלה, לסרב לבצע את ההובלה אלא באמצעים המלאים הנדרשים כדי לבצעה ללא כל נזקים. משבחר להמשיך בהובלה, ואירעה התקלה של נפילת החבית – עליו לשאת בנזק.

14. שלישית, מהימנה עלי עדותו של התובע שכנגד, ולפיה החבית נשפכה בשל טעות של נציג הנתבע שכנגד באופן הפעלת עגלת המשטחים, עליה היתה החבית. עדותו לענין הנסיבות שבהן נשפכה החבית, לא נסתרה על ידי מר ארבלי מטעם הנתבע שכנגד.

15. לאור כל האמור לעיל, ולאחר קיזוז התביעה והתביעה שכנגד, אני מחייבת את הנתבעת שכנגד לשלם לתובע שכנגד הסך של 2,358 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיוד הגשת התביעה שכנגד ועד למועד התשלום בפועל.

16. כמו כן, ישלם הנתבע שכנגד לתובע שכנגד הוצאות בסך של 150 ₪. סכום ההוצאות ישולם מתוך הפקדון שהפקיד הנתבע שכנגד בקופת בית המשפט.

המזכירות תשלח פסק דיני זה לצדדים.

בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק דיני.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

מיכל עמית-אניסמן - שופטת

001482/08תק 326 איריס יפת