ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פסיה ברנדיס נגד אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ :

התובעת:

פסיה ברנדיס

נגד

הנתבעת:

אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ

פסק דין

תביעה לתשלום הסך של 8,858 ₪.
1. על פי הנטען בכתב התביעה, ביום 17.7.2013 התובעת רכשה מאת הנתבעת, בעיסקת מכר מרחוק, חבילת תיירות (טיסה לשטרסבורג, מלון ורכב) עבור 4 אנשים, בסך של 2,960 אירו , וזאת למימוש ביום 8.8.2013.
ביום 21.7.2013, 4 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, ביטלה התובעת את ההזמנה.
נוכח הביטול, הנתבעת חייבה את התובעת בדמי ביטול בסך 400 ₪ בגין הטיסה (100 ₪ לכל נוסע) ו – 2,558 ₪ בגין המלון.
2. לטענת התובעת סכום דמי הביטול בגין הטיסה עולה על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 20 10 (להלן: "תקנות ביטול עיסקה"). לטענתה, יש לחיי בה בדמי ביטול בסך של 100 ש" ח בגין ביטול הטיסה, ואין לגבות ממנה דמי ביטול כלל בגין המלון.
לפיכך, הגישה התובעת תביעה זו להשבת הסך של 2,858 ₪ , ופיצוי מיוחד.
3. הנתבעת טענה כי דמי הביטול בגין הטיסה נקבעו בהתאם להלכת צמח, שהיתה בתוקף בעת ההתקשרות החוזית . בהתאם לפסק דין זה ניתן היה לגבות דמי ביטול בגין כל נוסע. הלכה זו נשתנתה רק לאחרונה בפסק הדין בעניין רע"א 3429/13 רז נ' גוליבר תיירות בע"מ (13.4.2014) בו נקבע כי דמי הביטול הם "פר" הזמנה ולא "פר" אדם.
באשר להזמנת המלון – הנתבעת טענה כי אין המדובר בעיסקת רכישה של חבילה אחת, אלא רכישת שני פריטים של טיסה ומלון נפרדים, האחד מן השני. על כן חלה ההחרגה המפורטת בסעיף 6 (א)(12) לתקנות ביטול עיסקה.
הנתבעת הציגה עוד בנ/1 כי היא עצמה חוייבה על ידי המלון בדמי ביטול בסך של 363 אירו.
4. בכל הנוגע לדמי הביטול בגין הטיסה – התביעה מוצדקת.
אכן, אין לבוא בט רוניה על הנתבעת שיישמה את הדין אשר היה קיים בעת ביטול העיסקה. ואולם, כעת, משבא לעולם פסק הדין בעניין גוליבר הרי שיש למקום ליישמו גם על מקרה זה, ועל הנתבעת להשיב לתובעת את הסך של 300 ₪ , שהרי פסק דין המפרש חוק מצהיר על המצב המשפטי גם ביחס לפעולות משפטיות שבאו לעולם עובר למתן פסק הדין.
5. באשר לדמי הביטול בגין המלון –
בסעיף 6(א)(12) לתקנות ביטול עיסקה נקבע כי על פיה זכות הביטול אינה חלה על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, ובלבד שהעוסק גילה לצרכן בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העיסקה של נותן השירות מחוץ לישראל. נטל ההוכחה לעניין פיסקה זו מוטל על העוסק.
דא עקא, תקנות ביטול עיסקה אינה חלות על עיסק אות מכר מרחוק.
תקנות ביטול עיסקה הותקנו מכח סעיף 14ו' לחוק הגנת הצרכן, והן חלות על עיסקאות שאינן עיסק אות מכר מרחוק.
בכל הנוגע לעיסקאות מכר מרחוק, הדין החל הינו הוראת סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק"). זהו ההסדר המ מצה, המלא והרלוונטי לזכות הביטול של עיסקאות מכר מרחוק. בעניין זה ר' פסק דינה המקיף של כבוד השופטת תרצה שחם קינן בת"ק (ת"א) 61815-10-13 בר לב נ' טלטוס (17.4.2014), אשר אני מצטרף אליו בהסכמה מוחלטת.
6. בהתאם להוראת סעיף 14ג' לחוק, הצרכן רשאי לבטל את העיסקה תוך 14 יום מיום עשיית העיסקה או קבלת המסמך המעיד על העיסקה. בהתאם לסעיף 14ד' זכות הביטול מתאיינת, מקום שמועד הביטול "נופל" בתוך התקופה של 7 ימים קודם למועד בו אמור השירות להינתן, כאשר במניין שבעת הימים לא יבוא ימי מנוחה.
בענייננו, מועד הנסיעה הצפוי היה ב – 8.8.2013, כאשר מועד הביטול הוא 21.7.2013 , ואילו ההזמנה בוצעה ביום 17.7.2013. דהיינו, אין חל על העיסקה החריג של סעיף 14ד' לחוק, וחל הכלל של סעיף 14 ג' לחוק.
7. משכך, התוצאה שהעיסקה בוטלה כדין, ועל כן הינה כפופה להוראת סעיף 14ה(ב)(1) לחוק, על פיו דמי הביטול החלים על העיסקה הינם 5% ממחיר העיסקה הוא 100 ₪ - לפי הנמוך. רוצה לאמר די הביטול בגין ביטל הזמנת המלון – הינם 100 ₪ בלבד.
נוכח כל האמור, הנתבעת גבתה מהתובעת דמי ביטול בגין המלון בסך עודף של 2,458 ₪.
8. לפיכך, התוצאה הכוללת הינה כי על הנתבעת להשיב לתובעת סכום של 2,758 ₪.
כמו כן, סבורני כי יש להטיל על הנתבעת הוצאות מיוחדות בכל הנוגע לרכיב דמי הביטול של הזמנת המלון.
כאמור לעיל, בעוד שלגבי רכיב הטיסה אין לבוא אל הנתבעת בטרוניה שכן היא פעלה בהתאם להלכה המשפטית אשר היתה ידועה באותה עת, הרי שבכל הנוגע לרכיב המלון, הנתבעת פעלה בניגוד מוחלט לדין הידוע והמוכר היטב. הנתבעת ניצלה את העובדה כי תמורת העיסקה שולמה בכרטיס אשראי כדי לחייב את התובעת בדמי ביטול אשר גבוהים פי 25 מן המותר, תוך שליחת התובעת לבית המשפט.
זו התנהלות שאינה באה בחשבון, נגועה בחוסר תום לב וכשל צרכני, ומן הראוי הוא כי יוצמד לה תג מחיר גבוה.
אשר על כן אני מחייב את הנתבעת בנוסף, בהוצאות מיוחדות בסך של 1,000 ₪.
סוף דבר - הנתבעת תשלם לתובעת את הסך של 3,758 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.
ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ה, 11 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פסיה ברנדיס
נתבע: אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: