ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כפר פליכס ורבורג נגד אברהם ברנע :

פסק-דין בתיק ע"א 3872/02

בפני: כבוד השופט א' מצא

כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופטת א' חיות

המערער:
כפר פליכס ורבורג

נ ג ד

המשיבים:
1. אברהם ברנע

2. רותי ברנע

3. שאול דורות

4. דבורה דורות

5. דוד חצרוני

6. יוכבד חצרוני

7. ארנון גנני

8. רחל גנני

9. אורי ברנע

10. חגי נחמיה דורות

11. עפר חצרוני

12. עמית גנני

13. שרה כהן

14. יוסי גרינפלד

15. ניצה גרינפלד

16. עמית גרינפלד

17. יפה גולדנסקי

18. בני גולדנסקי

19. עידן גולדנסקי

20 מינהל מקרקעי ישראל

ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי
בבאר-שבע מיום 20.3.02 בת"פ 4060/98 שניתן על-ידי כבוד השופט ב' אזולאי

תאריך הישיבה:
י"ז בתמוז תשס"ג
(17.7.03)

בשם המערער:
עו"ד מ' שחם

בשם המשיבים:
עו"ד א' שורק, עו"ד ר' וקס ועו"ד נ' זמרת

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

לבקשתם המשותפת של הצדדים הננו נותנים תוקף של פסק-דין להסדר הפשרה המצורף לפסק-דין זה ומסומן א'. פסק-דין זה יבוא במקום פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי נשוא הערעור.

ניתן היום, י"ז בתמוז תשס"ג (17.7.03).

ט ת

א
הסדר פשרה

חברי אגודת כפר וורבורג, בעלי זכויות במשק עזר או בבית מקצועי, ואשר אין להם קשר משפחתי עם בעלי זכויות בנחלות, ואשר מתגוררים במשק העזר או בבית המקצועי 10 שנים לפחות, יוכלו להציב מומלץ מטעמם אשר ישתתף בהגרלה לגבי 8 המגרשים במסגרת התוספת להרחבה בכפר וורבורג.

האגודה מצהירה בזאת כי המשיבים 3 ו-4 (משפחת דורות), משיבים מס' 6+5 (משפחת חצרוני), משיב מס' 7 (גנני ארנון), משיב מס' 8 (גנני דור), משיבים מס' 14 ו-15 (משפחת גרינפלד) ומשיבים מס' 17 ו-18 (משפחת גולדנסקי) עומדים בקריטריונים דלעיל ולכן יוכלו להציב מועמד מטעמם אשר ישתתף בהגרלה.

תוך 21 ימים ממתן פס"ד תפורסם רשימת הזכאים להשתתף בהגרלה ע"פ תנאי הסכם זה וההגרלה תערך תוך 21 יום נוספים.

ההגרלה תתבצע כדלהלן:
בקופסא סגורה יוכנסו פתקים השווים במספרם למספר המשתתפים בהגרלה, כאשר הפתקים ימוספרו מ-1 ועד למספרים של המשתתפים בהגרלה, 8 המספרים הראשונים זוכים והמשתתפים האחרים יוגרלו ע"פ סדר מ-9 ועד אחרון המשתתפים בהגרלה.

רשימת הזוכים בהגרלה תועבר למינהל בליווי המלצת האגודה והמינהל יפעל בהתאם לכללים שחלים אצלו במועד הרלוונטי בהתייחס להרחבות למגורים במושבים חקלאיים בכלל וע"פ הוראות המעבר שיהיו בתוקף בהתייחס לכפר וורבורג.

זוכה בהגרלה יתחייב כי במידה ויזכה, יפנה למינהל עד 120 יום לפני תום תוקפן של הוראות המעבר להחלטה 737, במידה והוראות המעבר יחולו לגבי כפר וורבורג, על מנת לבצע עסקה, והזוכה מתחייב לשלם את תשלומי המינהל ע"פ נוהליו. זוכה אשר לא יעשה כן, זכותו למגרש תפקע ותועבר לזוכה שלאחריו בהגרלה. הזוכה הבא ברשימה יודיע בכתב תוך 15 יום מיום שבו קיבל הודעה כאמור על רצונו במימוש הזכות. במידה ולא יעשה כן, תועבר הזכות לזוכה שלאחריו, וכן הלאה.
(-) (-)
עו"ד מרדכי שחם עו"ד אלדד שורק
ב"כ המערערת ב"כ המשיבים 19-3

המינהל אינו מתנגד לאמור בהסכם ויפעל בהתאם לנהלים ולכללים המקובלים על ידו.

(-)
נעמי זמרת
ב"כ משיב 20


מעורבים
תובע: כפר פליכס ורבורג
נתבע: אברהם ברנע
שופט :
עורכי דין: