ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יפה טרלובסקי :

החלטה בתיק ע"א 2299/03

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערים:
1. מדינת ישראל

2. ד"ר קוחנובר סמיון

3. ד"ר סינואני גדעון

נ ג ד

המשיבים:
1. יפה טרלובסקי

2. נעמה טרלובסקי

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים בע"מ 2299/03 יוגבל ל-12 עמודים, ובערעור שכנגד ל-6 עמודים ובע"א 4285/03 ובע"א 4398/03 ל-8 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח כפול לפחות, בגודל גופן 12, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. סיכומי הטענות של הצדדים לא יוגשו כשהם כרוכים יחד עם תיק המוצגים וכרך האסמכתאות.

4. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

סדרי הגשת הטענות
5. המערערים בע"א 2299/03 ובע"א 4285 יגישו את סיכום טענותיהם בערעורים אלה עד יום 31.8.03.

6. המשיבים בערעורים אלה יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 30.10.03.

על המשיבים להגיש גם את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד בע"א 2299/03 ובע"א 4398/03 עד המועד הקבוע בסעיף 5. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בשלושת הערעורים ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של ארבע סיכומי טענות, בהתאם לסעיף 2 לעיל.

7. המשיבים בע"א 4398/03 והמשיבים שכנגד בע"א 2299/03 יגישו את סיכום טענותיהם בערעורים אלה עד יום 4.12.03. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בשני הערעורים כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות, בהתאם לסעיף 2 לעיל.
8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
11. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 14.1.04 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, כ"ב בתמוז תשס"ג (22.7.03).

עודד שחם
ר ש ם


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יפה טרלובסקי
שופט :
עורכי דין: