ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הארגז תדיטל אוטומוטיב בע"מ נגד שר התחבורה :

החלטה בתיק בג"ץ 8238/13

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

העותרת:
הארגז תדיטל אוטומוטיב בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. שר התחבורה

2. משרד התחבורה

3. משרד האוצר

4. משרד הכלכלה

5. אגד -אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

6. דן - חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

7. מרכבים טכנולוגיות תחבורה בע"מ

8. צ'יינה מוטורוס בע"מ

בקשה למתן פרטים נוספים

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

עניינה של העתירה שבכותרת בהבטחה שלטונית אשר ניתנה, כך על פי הנטען, ביחס לחיובן של המשיבות 5-6 לפרסם מכרז לבניית מרכב של אוטובוסים במתווה מסוים בו מעוניינת העותרת, שהינה יצרנית מרכבי אוטובוסים הפועלת בישראל. ביום 12.2.2014, לאחר קיום דיון לפני הרכב, ניתן צו על תנאי שהורה למשיבים 1-4 (להלן: המשיבים) ליתן טעם מדוע לא תקוים ההבטחה השלטונית האמורה. ביום 18.6.2014 הוגש כתב תשובה, שבו נטען כי דין העתירה להידחות.

בעקבות הגשת כתב התשובה, פנתה העותרת למשיבים בדרישה למתן פרטים נוספים. משאלה נעתרו לדרישה אך באופן מצומצם, הגישה העותרת את הבקשה שלפניי. הפרטים הנוספים המבוקשים נוגעים להליך שהתקיים בתחילת שנת 2012 לבחינת חלופות שונות לסיוע ליצרניות המרכבים בישראל; לפעילותו של צוות בין משרדי אשר הוקם בסוף שנת 2012 לבחינת המדיניות בתחום רכש האוטובוסים; לזהות הגורם אשר קיבל את ההחלטה בדבר מדיניות רכש המבוססת על הליכים תחרותיים פומביים; ולבחינה המחודשת אשר נערכה בסוגיה זו לאחר הוצאת הצו על תנאי. המשיבים מתנגדים לבקשה. טענתם העיקרית היא כי רובם ככולם של הפרטים הנוספים המבוקשים אינם נוגעים ליריעת המחלוקת, כפי שנתחמה על ידי בית המשפט במסגרת הצו על תנאי.

כפי שהובהר לא פעם, הליך של מתן פרטים נוספים נועד לשתי תכליות עיקריות: האחת, להביא לידי צמצום המחלוקת על ידי הגדרה מדויקת של טענה כללית או סתמית; והאחרת, להביא להבהרת עמדתו של בעל דין על מנת לאפשר לצד שכנגד לכלכל את צעדיו ולהציג את עמדתו (למשל, בג"ץ 3546/98 ש.ח. מהנדסים ויועצים בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבריאות (23.6.1999)). הליך הפרטים הנוספים אינו תחליף לשאלון או לחקירה נגדית. הוא לא נועד לשם חשיפת האמת, אלא על מנת לאפשר לכל אחד מבעלי הדין להתחקות כראוי אחר נימוקיו של יריבו (ראו, רענן הר-זהב סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק 69 (1991)). הנה כי כן, המטרה היא לייעל את הדיון ולתחום את המחלוקת - להבדיל מניסיון של בעל דין "...להכות את הצד שכנגד ולהוציא ממנו את שיכול היה לקבל, אילו יכול היה לחקור אותו חקירה נגדית" (בשג"ץ 58/86 מורגנשטרן נ' מורגנשטרן, פ"ד מ(2) 246, 249 (1986)). מכאן, שיש לבחון - בחינה לכאורית כמובן - האם הפרטים הנוספים רלבנטיים ליריעת המחלוקת, והאם מדובר בפרטים מהותיים ומשמעותיים שיש בהם כדי לקדם את הדיון וההכרעה בעתירה.

האמת ניתנת להיאמר, כי טענת המשיבים בדבר היעדר רלוונטיות של הפרטים הנוספים, באופן הלקוני בו הועלתה, עשויה להיראות מרחיקת לכת, וזאת בפרט על רקע העובדה שהמשיבים עצמם בחרו לכלול את הסוגיות לגביהם התבקשו פרטים נוספים במסגרת כתב התשובה מטעמם. חרף האמור, לא ראיתי להיעתר לבקשה. זאת, מאחר שלא מצאתי כי עלה בידי העותרת להרים את הנטל להוכיח שמדובר בפרטים מהותיים ומשמעותיים הנוגעים ללב המחלוקת, ואשר חשיפתם חיונית להבהרת עמדתם של המשיבים או לצמצום המחלוקת - והכול בשים לב לתיחום גדרי הדיון במסגרת הצו על תנאי שניתן בהליך. העמדה אותה מעלים המשיבים בכתב התשובה מטעמם היא, בעיקרה, כי "כלל לא ניתנה (וממילא לא הופרה) הבטחה שלטונית כלשהי", וכי "העותרת כלל לא הסתמכה על 'הבטחה שכזאת'" (פיסקה 42 לכתב התשובה). בקשת העותרת אינה מסבירה די הצורך מדוע הפרטים המבוקשים נחוצים לה לצורך הבהרתה של עמדה זו. לא למותר לציין, בהקשר זה, כי חלקם הארי של הפרטים המבוקשים מתייחסים לאירועים אשר חלו לאחר מועד מתן ההבטחה השלטונית הנטענת. ודוק: ככל שהעותרת מעוניינת בפרטים הנוספים על מנת לנסות ולהפריך את טענותיהם העובדתיות של המשיבים ביחס להבטחה השלטונית - הרי שמדובר במטרה הוכחתית החורגת מן התכליות של מוסד הפרטים הנוספים, כמפורט לעיל. אוסיף, כי מעיון בסעיפים הרלוונטיים בכתב התשובה אין ללמוד שטענות המשיבים נטענו באופן סתמי או לקוני. על רקע האמור עד כה, אף לא מצאתי טעם מבורר להיעתר לבקשתה החלופית של העותרת בדבר מחיקת סעיפים מכתב התשובה.

הבקשה נדחית, איפוא. עם זאת, בשים לב למעמדם הציבורי של המשיבים, אפשר שיש מקום כי יבחנו בשנית שמא יכולים הם למסור לעותרת פרטים נוספים מעבר לאלה אשר נמסרו עד כה. בהקשר זה יצוין, כי לא אחת נעתרת המדינה לבקשות למסירת פרטים נוספים מסוימים, אף מקום בו היא אינה סבורה בהכרח כי חלה עליה חובה לעשות כן בהתאם לכללים הנוהגים. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לידי הצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה, וכן תתייק אותה בתיקי השופטים.

ניתנה היום, י"ט בכסלו תשע"ה (11.12.2014(.

גלעד לובינסקי, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: הארגז תדיטל אוטומוטיב בע"מ
נתבע: שר התחבורה
שופט :
עורכי דין: