ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה כהן נגד אתל שפר :

המבקשים:
1.יהודה כהן
2.אסתר כהן

- נ ג ד -

המשיבים:
1.אתל שפר
2.נציגות הבית המשותף

החלטה

המשיבים ישיבו בכתב לבקשה עד ליום 22.12.2014. התגובה לא תעלה על 8 עמודים.

בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול לפי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, היינו, לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה; וכן לשאלה, האם במקרה כזה ניתן לראות בבקשה ובתגובה סיכומים בכתב.

התשובה תוגש במקביל הן לבית המשפט והן למבקשים, במישרין. התשובה תוגש גם בעותק נייר מודפס, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או הגשה מרחוק באמצעות נט-המשפט. הוראה זו תחול על כל כתבי הטענות.

עמדת המבקשים לגבי האמור בסעיף 2 דלעיל, תוגש אף היא עד ליום 22.12.2014

על המבקשים להמציא את מלוא כתבי בית הדין, בצירוף החלטתי זו, לידי המשיבים עד ליום 8.12.2014. אישור מסירה יישמר בידי המבקשים ויוצג לבית המשפט במידה ויתבקש ו לעשות כן.

בקשות להארכת מועד לנקיטת הליך או ביצוע פעולות שנקבעו על ידי בית המשפט יוגשו בצירוף עמדת הצד שכנגד או הסבר מדוע לא ניתן היה להשיג עמדה זו.

בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה, אם יוגשו, ייעשו בהתאם להוראת נוהל 1-14 (נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון), אשר יצא מלפני נשיא בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל זה, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ויידחו מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

המזכירות תעדכן היומן ותודיע לצדדים; התיק לעיוני ביום 23.12.2014 או עם קבלת התשובה, לפי המוקדם.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים, באמצעות הפקסימיליה.
ניתנה היום, ה' כסלו תשע"ה, 27 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה כהן
נתבע: אתל שפר
שופט :
עורכי דין: