ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב יוסף פור נגד עיריית תל אביב יפו :


בפני כבוד הרשם עמיעד רט

מבקשים

  1. יעקב יוסף פור
  2. עובדיה מועלם
  3. אברהם יוסף פור
  4. בנימין יוסף פור
  5. כרמיאל מזעקי
  6. עזר מזעקי

נגד

משיבים

  1. עיריית תל אביב יפו
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

טרם מתן החלטה בבקשה, יש להשלים תחילה המסמכים הבאים:
תצהיר אשר יפרט את כל רכוש המבקש/ת, לרבות מהן ההכנסות החודשיות שלו/ה ושל הסמוכים על שולחנו/ה ב – 6 החודשים האחרונים. יש לצרף אסמכתאות לעניין ההכנסות.
תדפיסי כרטיסי חיוב (ויזה/ישראכרט וכו') בהם מחזיק/ה המבקש/ת ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה. אם בידה כרטיס אשראי.
תדפיסי חשבונות בנק בהם מחזיק/ה המבקש/ת ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה.
אישור מהבנקים הרלוונטיים לקיום/העדר תכניות חסכון, קופות גמל, ביטוח חיים וכו'.
תצהיר בו י/תפרט המבקש/ת מאלו מקורות ניסה/תה לגייס הלוואות (קרובי משפחה, חברים, גורמים פיננסיים) ומה היו תוצאות הניסיונות.
פירוט מקום מגורים נוכחי, אם שכור הוא יצורף חוזה שכירות וצילום שטר הביטחון, הכולל שמות הערבים וכתובתם.
אם המבקש/ת סמוכ/ה על שולחן בן/בת זוג/הורים/ילדים, י/תצרף תצהיר המפרט מקור הכנסותיהם ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה.
תדפיסי הוצאות החזקת הבית ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה (חשמל, טלפון/טלפון נייד, כבלים, מיסי עייריה וכו').
תצהיר בדבר מקורות מימון שכר הטרחה - ככל שהמבקש/ת מיוצג/ת שלא ע"י הלשכה לסיוע משפטי.

יש להמציא המסמכים כאמור בתוך 20 ימים מקבלת ההחלטה, שאם לא כן תידחה הבקשה.

ניתנה היום, ב' כסלו תשע"ה, 24 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב יוסף פור
נתבע: עיריית תל אביב יפו
שופט :
עורכי דין: