ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אף.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ נגד גיל שטיין :

לפני: כבוד השופטת מיכל לויט, שופטת בכירה

המבקשת:
אף.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יהונתן צבי ועו"ד רונית יפה

-
המשיבים:

  1. גיל שטיין
  2. ירון סטולרו
  3. שאול צ'פליק
  4. מרגריטה גלר

ע"י ב"כ: עו"ד גדי בר און

החלטה

1. בפני בקשת המבקשת - אף. אמ. אר מחשבים ותוכנה בע"מ, למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים.

הרקע לבקשה

2. תחילתו של ההליך שלפני בבקשה למתן סעדים זמניים שהגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי למינוי כונס נכסים שיתפוס את המחשבים הנמצאים בחצרי המשיבים ובתביעה שהוגשה אף היא למחוזי על ידי המבקשת, שעניינה זכויות יוצרים, הגנת הפרטיות, נזיקין ועשיית עושר שלא במשפט ( ת.א. 46261-10-10).

במסגרת התביעה טענה המבקשת כי ארבעת המשיבים התפטרו מעבודתם אצלה במטרה להקים עסק מתחרה באמצעות הידע, התשתית והתוכנות הייחודיות שהיא פיתחה במשך עשרות שנים.

ביום 16.5.11 הוגשה תביעת המשיבים 1 ו- 2 לבית דין זה ליתן צו עשה המורה למבקשת לפעול לשחרור הכספים הצבורים בקופות הגמל שעל שמם.

ביום 23.1.12 קבע בית המשפט המחוזי ( כבוד השופט אורנשטיין) כי הוא נעדר סמכות לדון בתובענה שהוגשה שם ועל כן הועברה התובענה לבית דין זה.

התביעות אוחדו ובדיון שהתקיים בפני ביום 2.4.14 ניתנו הוראות באשר להמשך ההליכים, ניתן צו לגילוי מסמכים כללי וניתנה לצדדים האפשרות להגיש בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים.

3. ביום 15.9.14 הוגשה בקשת המבקשת לגילוי מסמכים ספציפיים, היא הבקשה שבפני.

טענות הצדדים

4. במסגרת הבקשה עתרה המבקשת לגילוי עשרות מסמכים וטענה כי מדובר במסמכים רלוונטיים לנושאים המרכזיים השנויים במחלוקת בין הצדדים, לשיטתה, והם:
האם מצגי המשיבים לגבי סיבות התפטרותם וכוונותיהם לעתיד היו אמת או שמא כיסוי לסיבת ההתפטרות האמיתית, לטענתה – הקמת המיזם המשותף.
מה היתה הפעילות העסקית/תעסוקתית של כל משיב עובר לסיום עבודתו במבקשת ובשנה שלאחר מכן.
לוח הזמנים של פעילות המשיבים, ובכלל זה, האם המשיבים החלו את פעילותם להקמת המיזם המשותף לפני סיום עבודתם במבקשת והאם פעולותיהם לאחר סיום עבודתם במבקשת מעידות על הקשר ביניהם ועל המיזם המשותף.
האם המשיבים גזלו קניין רוחני ומידע סודי של המבקשת.

המבקשת טענה כי בתגובה לדרישה ששלחה לב"כ המשיבים לגילוי מסמכים ספציפיים (להלן: "דרישת הגילוי") השיב ב"כ המשיבים באופן לקוני כי חלק מהמסמכים (סעיפים 1.11 ,1.13 ,1.16 ,1.17, 1.18, 1.19, 1.24, 1.25, 1.34 לדרישת הגילוי) אינם מצויים ברשות המשיבים ובאשר ליתר המסמכים טען כי הם אינם רלוונטיים/ גילויים יפגע בפרטיותם/ הבקשה מהווה דיג אסור.

לטענת המבקשת, כל המסמכים שהתבקשו רלוונטיים לשאלות העומדות בלב המחלוקת בתביעות ואף לא אחד מהם התבקש בנסיון "לדוג" כביכול ראיות לצורך עילות תביעה אחרות כנגד המשיבים או לכל מטרה אחרת.

באשר לטענה בדבר פגיעה בפרטיות, טענה המבקשת כי בנסיבות בהן המסמכים המבוקשים נוגעים למשיבים ולעסק שהחלו בהקמתו עוד בתקופת עבודתם במבקשת - הזכות לפרטיות לא נועדה למנוע את בירור האמת; כי לא הובאה ולו ראשית ראיה לקיומו של "סוד מסחרי" כלשהו; כמו כן, לטענתה, משממילא בקשתה נועדה לשקף את פעילות המשיבים ואין לה עניין בחשיפת מידע כספי שנכלל במסמכים – ניתן להשמיט מידע כספי, כך שינוטרל כל חשש לפגיעה בפרטיות המשיבים.

בנוסף טענה המבקשת כי לגבי המסמכים שהועלו לגביהם טענות אי רלוונטיות, פגיעה בפרטיות ודיג כביכול, ב"כ המשיבים לא טען כי הם אינם קיימים או כי אינם מצויים ברשות או בשליטת המשיבים, ובכך הודו המשיבים, למעשה, בעצם קיום המסמכים ברשותם או בשליטתם.

לטענת המבקשת, העובדה שמדובר בבקשה לגילוי רשימת מסמכים לא קצרה אין משמעה כי הבקשה כוללנית או גורפת. לטענתה, מדובר במסמכים שכולם ספציפיים, וכל אחד מהמסמכים המבוקשים ובמיוחד בהצטברם, יביאו בפני בית הדין תמונה מלאה לגבי נסיבות ההתפטרות של המשיבים ופעילותם לצורך הקמת העסק המתחרה.

5. ב"כ המשיבים טען בתגובה לבקשה כי המשיבים מסרו למבקשת תצהיר גילוי מסמכים כללי "שאין אחריו ולא כלום" וכי הבקשה מהווה נסיון לנהל את הליך ההוכחות בשלב גילוי המסמכים.

בנוסף טען כי למסמכים שגילויים מתבקש אין כל רלוונטיות לשאלות השנויות באמת במחלוקת בין הצדדים ובעיקר לשאלה האמיתית שבמחלוקת והיא – האם המשיבים גנבו חומרי מחשב מהמבקשת.

לטענתו, העובדה שאינה שנויה במחלוקת, לפיה המשיבים התפטרו מעבודתם אצל המבקשת והחליטו להקדיש מרצם וזמנם לפיתוח עסק משלהם, אינה מקנה למבקשת זכות לחטט בענייניהם.

כמו כן, לטענתו, מידע על היבטיו העסקיים של מיזם המשיבים לא יוכיח כי הוא מבוסס על סודותיה וקניינה של המבקשת.

עוד טען ב"כ המשיבים כי מדובר ב"מסע דיג" של המבקשת, שהרי הבקשה מושתתת כל כולה על הפרחת השערות בעלמא אודות מה שאולי עשוי להימצא בין המסמכים נשוא הבקשה.

בנוסף טען כי המבקשת, המהווה למעשה "מונופול", עושה שימוש בהליך המשפטי לצורך ריגול תעשייתי.

עוד נטען, כי ביחס למרבית המסמכים המבוקשים לא הונחה כל תשתית לכך שהם קיימים ברשות המשיבים וביחס למסמכים שנמצאים ברשותם – לא הונחה תשתית כלשהי שעשויה לבסס את זכותה של המבקשת בהם, כשהבקשה אף לא נתמכה בתצהיר.

בנוסף נטען כי גילוי המסמכים יפגע בפרטיות המשיבים, בסודותיהם העסקיים ואף בקניינם, באופן שאינו ניתן לנטרול על ידי מחיקת מידע כספי, וכי עצמת הפגיעה בפרטיותם ובקניינם עולה על עוצמת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים.

כמו כן, נטען כי הגדרת המסמכים המבוקשים היא כוללנית ורחבה ועשויה לכלול עשרות ומאות מסמכים והיענות לבקשה תגרום להכבדה בלתי סבירה למשיבים בנסיון לאתר את "כל" ההסכמים, הטיוטות, ההצעות וכו'. כמו כן, המבקשת עלולה לעשות שימוש לרעה במסמכים שיגיעו לידיה ולהציף את בית הדין באינספור מסמכים בלתי רלוונטיים, באופן שימנע דיון יעיל.

המשיבים לא התייחסו באופן ספציפי לכל מסמך ומסמך שפורט בבקשה וטענו באופן כללי כי "כל המסמכים שגילויים והעיון בהם מבוקש, ללא יוצא מן הכלל, נופלים לגדר אחת או יותר מן הקטגוריות הבאות: בלתי רלבנטי; בלתי מסוים ומכביד; פוגע במידה העולה על הנדרש באינטרסים מוגנים ולגיטימיים של המבקשים; לא קיים".

ב"כ המשיבים הבהיר כי המשיבים לא הודו בקיומם של המסמכים המבוקשים רק בשל כך שלא טענו כי הם אינם מצויים ברשותם ובוודאי שלא הודו ברלוונטיות שלהם.

בנוגע לדרישה לקבלת "הקלטות" טען ב"כ המשיבים כי המבקשת עצמה טענה לחסיון הקלטות שברשותה וכי בכל מקרה מדובר בדרישה המקבילה לדרישה לגילוי "כל דף נייר בקשר לנושאים השנויים במחלוקת", שוודאי הינה כוללנית ובלתי סבירה.

בנוסף הובהר בתגובה כי אין ברשות המשיבים כל מסמך "עסקי" מהסוגים המבוקשים בבקשה, המתוארך למועד שלפני סיום עבודתם אצל המבקשת.

ב"כ המשיבים הבהיר כי המשיבים מסכימים למסור לעיון בית הדין במעטפה חתומה כל מסמך שיבקש בית הדין לעיין בו על מנת לקבוע אם הוא רלוונטי לתיק אם לאו.

לאור כל האמור, ביקשו המשיבים לדחות את הבקשה.

6. בתשובה לתגובת המשיבים חזרה ב"כ המבקשת על כל טיעוניה והוסיפה וטענה כי את שאלת הרלוונטיות של המסמכים יש לבחון ביחס לכלל השאלות השנויות במחלוקת בתביעות המאוחדות לרבות זכאות המשיבים לשחרור כספי פיצויי הפיטורים לאור נסיבות התפטרותם, ולא רק ביחס לשאלת גניבת הקניין.

כמו כן, הוסיפה ב"כ המבקשת וטענה כי בפסיקת בתי הדין בתביעות של מעבידים כנגד עובדים בגין הקמת עסק מתחרה תוך כדי תקופת העבודה ו/או תוך גזילת קניין ו/או תוך הצגת מצג שווא לגבי נסיבות סיום העבודה, בתי הדין קיימו בירור עובדתי מפורט ומעמיק, תוך שהורו לחשוף מסמכים הנוגעים למהות העסק המתחרה, לוח הזמנים ושלבי הקמתו, התכניות העסקיות שהוכנו לו, פירוט הפעולות העסקיות שבוצעו ע"י העובד וכו', בדומה למסמכים המבוקשים בבקשה זו.

בנוסף טענה המבקשת כי בהתאם לתקנות ובניגוד לנטען על ידי המשיבים, תצהיר גילוי מסמכים כללי אינו "סוף פסוק" וניתן ליתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים גם לאחר שניתן תצהיר גילוי מסמכים כללי.

המבקשת הדגישה כי היא לא הוכרזה "מונופול", אין להתייחס אליה ככזו, ובכל מקרה היא זכאית, ככל בעל דין, לגילוי כל המסמכים הרלוונטיים לתביעות ולכך שישמרו לגביה עקרונות היסוד החוקתיים של ניהול הליך משפטי.

בנוסף טענה המבקשת כי המשיבים לא הניחו כל תשתית, ולו לכאורית, להצדקת העמדת המסמכים המבוקשים לעיון בית הדין בלבד.

הכרעה

7. תקנה 46( א) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב – 1991 קובעת כדלקמן:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי ו/או לעיון במסמכים אם היה סבור שיש צורך בכך, כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

8. נקודת המוצא הינה כי צדדים להליך משפטי מחויבים לגלות זה לזה את המסמכים הרלוונטיים למחלוקות הנדונות בהליך, וזאת על מנת להגשים את התכליות של גילוי האמת, עשיית צדק וייעול הדיון. חובת הגילוי נובעת גם מיחסי האמון שבבסיסם של יחסי העבודה, ומעקרון היסוד של שקיפות ( ע"ע ( ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ – יהודה פלצ'י, (21.9.10)).

9. בהתאם להלכה הפסוקה, השאלה הראשונה שיש לברר בעת דיון בבקשה לגילוי מסמכים היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים להליך– וזאת בהתבסס על מבחן כפול, צר ורחב ( ע"ע ( ארצי) 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים – קלרה אבנצ'יק (28.3.07)).

ככל שמתקיים מבחן הרלוונטיות על שני היבטיו, יש לעבור ולבחון אם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים למנוע את הגילוי או לצמצמו – דוגמת הכבדה, פגיעה בפרטיות וכיו"ב - תוך עריכת איזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

מלאכת האיזון נעשית על פי אמת המידה של מידתיות, כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה, היינו – " ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך" (ע"ע ( ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ - עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל, (27.1.11)).

באשר לפגיעה אפשרית בפרטיות, הנלווית להליך גילויו של מסמך מסוים, נפסק כי יש לערוך איזון בין הערכים המתנגשים: מחד – יעילות הדיון והשאיפה לרדת לחקר האמת, העומדות בבסיסה של תקנה 46( א) לתקנות ומאידך – הגנה על הפרטיות, שהנה ערך חוקתי ( ראה עניין מכתשים).

10. לאחר שקראתי את הבקשה ואת התגובות ושקלתי את טיעוני הצדדים, החלטתי כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.

11. סעיף 1.1 לדרישת הגילוי - אישור/אסמכתא בגין דמי אבטלה ששולמו למי מהמשיבים.

לטענת המבקשת, מסמך זה רלוונטי שכן יוכיח האם מי מהמשיבים היה מובטל בתקופת הגילוי, שמא עבד כשכיר (כטענת חלק מהמשיבים) או שעסק בהקמת המיזם המתחרה.
המבקשת הודיעה כי היא אינה מתנגדת למחיקת סכומי דמי האבטלה, על מנת לנטרל את טענת המשיבים לפגיעה בפרטיות .

מאחר ויש באישורים המבוקשים כדי ללמד על מצבם התעסוקתי של המשיבים לאחר סיום עבודתם במבקשת ובשנה שלאחר מכן (להלן: "תקופת הגילוי") והתאמתו לנטען על ידי המשיבים, הרי שמדובר במסמכים שיש בהם כדי לסייע בבירור המחלוקות העומדות בפני בתביעות המאוחדות ולייעל את הדיון, ועל כן, אני מורה על גילויים.

על מנת לאזן בין זכות הגילוי לבין זכותם של המשיבים לפרטיות, רשאים המשיבים להשחיר את הנתונים הכספיים המופיעים באישורים.

12. סעיף 1.2 לדרישת הגילוי – אישור בדבר תשלום דמי לידה למשיבה 4.

לטענת המבקשת מדובר במסמך רלוונטי, אשר יוכיח את המועד בו ילדה המשיבה 4 (שטענה כי התפטרה כדי ל העתיק את מקום מגוריה לפני הלידה לצפון), את התקופה במהלכה המשיבה 4 לא עבדה (שכן המשיבה נימקה את התפטרותה בהעתקה של מקום מגוריה לרגל הלידה ).
המבקשת הודיעה כי היא אינה מתנגדת למחיקת סכום דמי הלידה, על מנת שלא יטענו המשיבים לפגיעה בפרטיות.

אף לגבי מסמך זה סברתי כי יש בו כדי יסייע בבירור האמת בדבר סיבות התפטרותה של המשיבה 4 ומצבה התעסוקתי לאחר סיום העבודה ועל כן אני מורה על גילויו, כשהמשיבה 4 רשאית להשחיר את הנתונים הכספיים המופיעים בו.

13. סעיף 1.3 לדרישת הגילוי – תלושי שכר שהונפקו למי מהמשיבים בגין תקופת הגילוי.

לטענת המבקשת, תלושי השכר או היעדרם רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת, שכן הם יוכיחו האם מי מהמשיבים עבד כשכיר או שמא עסק כעצמאי במיזם המתחרה.
בנוסף התלושים יאמתו או יפריכו או הסיבות שכל אחד מהמשיבים נתן להתפטרותו.
המבקשת הודיעה כי היא אינה מתנגדת למחיקת הסכומים מהתלושים על מנת לנטרל טענה של פגיעה בפרטיות.

אכן, תלושי השכר בגין השנה שלאחר סיום עבודתם של המשיבים, ככל שקיימים, רלוונטיים לבירור המחלוקת בדבר סיבות ההתפטרות של המשיבים ופעילותם התעסוקתית בשנה שלאחר מכן, ועל כן אני מורה על גילויים, כש על מנת לאזן את זכות הגילוי למול זכותם לפרטיות, רשאים המשיבים להשחיר את הנתונים הכספיים המופיעים בהם.

14. סעיפים 1.33, 1.4 לדרישת הגילוי –
הסכמי העסקה/הסכמים למתן שירותים/הסכמים לקבלת שירותים הנוגעים לפעילות עסקית/הסכמי שיתוף פעולה שנחתמו בין מי מהמשיבים לצד ג', בין אם נחתמו לפני מועד סיום העבודה במבקשת ובין לאחריו.
כל מכתב, הצעה, הסכם או טיוטה להצעה למתן שירותים שהגישו מי מהמשיבים עד למועד הקמת החברה.

לטענת המבקשת, ההסכמים המבוקשים רלוונטיים לשאלות שבלב המחלוקת בתביעה, שכן הם ישקפו את הפעילות העסקית של המשיבים ויאפשרו לה להוכיח את טענתה, כי המשיבים עסקו, הן לפני מועד סיום העסקתם במבקשת והן לאחר מכן, בהקמת ובהפעלת המיזם המתחרה.
המבקשת הבהירה כי היא אינה מתנגדת למחיקת התנאים הכלכליים מההסכמים ובכך, לנטרל טענה של פגיעה בפרטיות.

מאחר ואחת מהמחלוקות בתביעות הינה פעילותם התעסוקתית של המשיבים בשנה שלאחר סיום עבודתם והמועד בו החלה פעילותם להקמת המיזם, אני מורה על גילוי המבמכים המבוקשים, ככל שמצויים ברשות המשיבים, תוך שהמשיבים רשאים להשחיר נתונים כספיים מהמסמכים.

15. סעיף 1.5 לדרישת הגילוי – טפסי 106 של המשיבים לשנים 2010-2011.

לטענת המבקשת טפסי 106 רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת, שכן הם יוכיחו אם מי מהמשיבים עבד כשכיר בתקופת הגילוי אם לאו.
המבקשת הבהירה כי היא אינה מתנגדת למחיקת הסכומים מהטפסים ובכך, לנטרל טענה של פגיעה בפרטיות.

מאחר והוריתי על גילוי תלושי השכר של המשיבים לשנה שלאחר סיום עבודתם במבקשת, הצורך בטפסי 106 לשם בירור מצבם התעסוקתי של המשיבים לאחר סיום עבודתם במבקשת מתייתר, ועל כן, אינני נעתרת לבקשה לגילויים.

16. סעיף 1.6 לדרישת הגילוי – הקלטות ו/או תמלילים בקשר לנושאים השנויים במחלוקת.

לטענת המבקשת מסמכים אלו, שהוגדרו כמתייחסים ל"נושאים השנויים במחלוקת" רלוונטיים לתביעות וטעונים גילוי.

הגם שלא ננקבו באופן ספציפי הקלטות או תמלילים, הרי שאין מחלוקת כי ככל שיש ברשות המשיבים הקלטות הנוגעות לנושאים השנויים במחלוקת בהליך , יגלו הקלטות/תמלילים אלו ויאפשרו עיון בהם (לרבות העברת קלטות, ככל שקיימת).

17. סעיפים 1.7 – 1.9 לדרישת הגילוי –
הסכם התקשרות/השקעה/שירותים/שכירות/אחר בין מי מהמשיבים לבין מר צביקה וילנאי (או כל תאגיד/גוף בניהולו/שליטתו) בין במישרין ובין באמצעות גורם שלישי בקשר עם קבלת שירותים על ידו, וכן חשבוניות בגין התקשרות זו.
כל התכתבות, דווח ו/או מסמך בקשר עם הצעות מחיר, בדיקות ו/או חוות דעת שניתנו ע"י מר צביקה וילנאי או מי מטעמו למי מהמשיבים.
חשבוניות וקבלות בגין שירותים שניתנו ע"י מר וילנאי בעצמו/באמצעות אחרים.

לטענת המבקשת, המשיבים התקשרו עם מר וילנאי לצורך קבלת שירותים ממנו בקשר עם המיזם שהקימו או עמדו להקים, כפי שהוצג על ידם במעמד קדם המשפט.
משכך, לטענתה, מסמכים אלו רלוונטיים, שכן שירותים שהמשיבים קיבלו מצד ג' בקשר עם הקמת/הפעלת המיזם, ישקפו את האופן שבו המשיבים הקימו את המיזם המשותף, את מהותו וכן את לוח הזמנים של תכנונו והקמתו.
המבקשת הבהירה כי היא אינה מתנגדת למחיקת סכומים מהמסמכים ומהחשבוניות ובכך, לנטרל טענה של פגיעה בפרטיות.

הואיל ומדובר במסמכים רלוונטיים לבירור המחלוקות העומדות בבסיס התביעות יש להורות על גילוי מסמכים אלו, ככל שמצויים ברשות המשיבים, תוך שהמשיבים רשאים להשחיר נתונים כספיים המופיעים במסמכים.

18. סעיף 1.10 לדרישת הגילוי – כל תכנית עסקית, תקציר מנהלים, מצגת, משנת 2010 שנערכה על ידי או עבור מי מהמשיבים או עסקם.

לטענת המבקשת, מסמכים אלו רלוונטיים למחלוקת, הואיל והם ישקפו את המיזם של המשיבים, את מהותו ואת מועד ואופן תכנונו והקמתו.
המבקשת הבהירה כי היא אינה מתנגדת למחיקת סכומים מהמסמכים ובכך, לנטרל טענה של פגיעה בפרטיות.

גם מסמכים אלו רלוונטיים לבירור המחלוקות העומדות בבסיס התביעות ו יש בהם כדי לשפוך אור על מועד הקמת המיזם על ידי המשיבים. על כן, הריני מורה על גילוי המסמכים המבוקשים, ככל שאלו נוצרו לפני מועד סיום עבודתם של המשיבים אצל המבקשת או במשך שלושת החודשים שלאחר עזיבתם. המשיבים רשאים להשחיר נתונים כספיים או נתונים הנוגעים לצד ג', המופיעים במסמכים.

19. סעיף 1.11 לדרישת הגילוי – עותק מכל אבחון מקצועי שנעשה למי מהמשיבים בשנת 2010 לרבות חשבוניות בגין התשלום.

לטענת המבקשת, גם מסמכים אלו רלוונטיים הואיל והם ישקפו את תכניות המשיבים ואת האופן שבו פעלו והתארגנו לצורך הקמת המיזם.
המבקשת הבהירה כי היא אינה מתנגדת למחיקת סכומים מהחשבוניות ובכך, לנטרל טענה של פגיעה בפרטיות.

נוכח טענת המשיבים לפיה מסמכים אלו אינם מצויים ברשותם, יצהירו המשיבים בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין, האם היו ברשותם מסמכים כאמור, ואם כן, מתי יצאו מרשותם ומה עלה בגורלם.

20. סעיפים 1.12, 1.27 לדרישת הגילוי –
טופס פתיחת חשבון בנק ומסמכי פתיחת חשבון בנק של כל החברות בהן מחזיקים או החזיקו מי מהמשיבים (סעיף 1.2); מסמכי פתיחת חשבון בנק של חברת "ליבה מערכות בע"מ" אשר באמצעותה פעלו המשיבים, לרבות ערבים (סעיף 1.27).

לטענת המבקשת, מדובר במסמכים רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת שכן, מסמכים אלו משקפים חלק מהתמונה הכוללת של הקמת העסק המתחרה ע"י המשיבים – באמצעות חברות שהמשיבים או מי מהם הקימו; את הפעולות (פתיחת חשבון בנק, מתן ערבויות) שהמשיבים ביצעו, בעצמם או באמצעות חברות אלה, לצורך הקמת העסק, ואת מועדיהן.

מאחר ואין מחלוקת באשר להקמת החברה על ידי המשיבים, ושמועד פתיחת חשבון הבנק עשוי לסייע בבירור המחלוקות המצויות בפני בית הדין, הריני מורה על גילוי המסמכים המבוקשים בכל הנוגע לחברת "ליבה מערכות בע"מ".

באשר לחברות אחרות – הבקשה נדחית.

21. סעיף 1.13 לדרישת הגילוי – ערבויות אישיות שניתנו ע"י מי מהמשיבים לבנקים ו/או לבעל הנכס ברחוב ההגנה 34 בתל אביב.

לטענת המבקשת, גם מסמכים אלה משקפים חלק מהתמונה הכוללת של הקמת העסק המתחרה ע"י המשיבים, את הפעולות שהמשיבים ביצעו לצורך הקמת העסק ותפעולו ואת מועדיהן. כמו כן, לטענתה, ככל שימצא שמי מהמשיבים חתם על ערבויות אישיות, יהיה בכך כדי להוכיח גם את הקשר ושיתוף הפעולה בין המשיבים לבין עצמם ולעסק.

נוכח טענת המשיבים לפיה מסמכים אלו אינם מצויים ברשותם, יצהירו המשיבים בתצהיר ערוך כדין, האם היו ברשותם מסמכים כאמור, ואם כן, מתי יצאו מרשותם ומה עלה בגורלם.

22. סעיף 1.14 לדרישת הגילוי – מסמכי התאגדות של כל החברות בהן מחזיקים או החזיקו מי מהמשיבים אחזקה של למעלה מ- 0.1% מהתאגיד, לרבות תקנון, תזכיר והסכם מייסדים.

לטענת המבקשת, מסמכים אלה מהווים גם הם חלק מהתמונה הכוללת של הקמת העסק המתחרה ע"י המשיבים, הפעולות שהמשיבים ביצעו לשם כך (הקמת החברה) ומועדיהן.
הסכמי המייסדים שיקפו בנוסף גם את הקשר ושיתוף הפעולה בין המשיבים לבין עצמם ולעסק.

נוכח הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים לבירור המחלוקות המצויות בפני בית הדין, אני מורה על גילוי המסמכים המבוקשים ביחס לתקופה של חצי שנה טרם סיום עבודתם במבקשת ועד שנה מיום סיום העבודה.

23. סעיפים 1.15, 1.22,1.23 לדרישת הגילוי-
כל הסכם שכירות משרדים ברחוב ההגנה 34 (סעיף 1.15); קבלות וחשבוניות שהחברה קיבלה בגין תשלום דמי שכירות לנכס ברחוב ההגנה 34 תל אביב (סעיף 1.22); הסכם בין החברה לבין מי מבעלי הנכס ברחוב ההגנה בתל אביב (סעיף 1.23).

לטענת המבקשת, אין מחלוקת שהמשיבים ו/או חברה בבעלות מי מהם שכרו נכס ברחוב ההגנה 34 בתל אביב על מנת לפעול משם, כשהמשיבים עצמם כללו בסעיף 2.16 לתצהיר גילוי המסמכים מטעמם עותק של הסכם שכירות לנכס זה, בין המשכירים לבין המשיב 2 בלבד.
לטענתה, המשיבים לא גילו אם קיימים הסכמים נוספים בקשר עם הנכס אשר נעשו עם משיבים נוספים ו/או עם החברה וגם לא גילו קבלות וחשבוניות שהוצאו לחברה בגין דמי שכירות לנכס.
מאחר והמשיבים גילו חלק מהמסמכים – לטענת המבקשת, אין לאפשר להם לגלות טפח ולכסות טפחיים ויש לחייבם לגלות את כל המסמכים שהתבקשו.

משאין מחלוקת באשר לשכירות הנכס ברחוב ההגנה 34 בתל אביב ומשחלק מהמסמכים הנוגעים לשכירות הומצאו כבר למבקשת, ככל שקיימים מסמכים נוספים הנוגעים לשכירות הנכס, יועברו אף אלו לעיון המבקשת.
ככל שאין ברשותם מסמכים נוספים, יצהירו המשיבים בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין, האם היו ברשותם מסמכים כאמור, ואם כן, מתי יצאו מרשותם ומה עלה בגורלם.

24. סעיפים 1.16-1.17 לדרישת הגילוי – כל הסכם/כתב התחייבות שנחתם ע"י מי מהמשיבים עם מתווכים/משרדי תיווך, לצורך שכירת המשרדים (סעיף 1.16), חשבוניות/קבלות ממשרד התיווך (סעיף 1.17).

לטענת המבקשת, מסמכים אלו משקפים חלק מהתמונה הכוללת של הקמת העסק המתחרה ע"י המשיבים, הפעולות שביצעו לשם כך ומועדיהן.

נוכח טענת המשיבים לפיה מסמכים אלו אינם מצויים ברשותם, יצהירו המשיבים בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין, האם היו ברשותם מסמכים כאמור ואת מועד הוצאתם, וכן מתי יצאו מרשותם ולאן.

25. סעיפים 1.18 לדרישת הגילוי – כל ההסכמים בין המשיבים או מי מהם לבין החברה שהוקמה, לרבות הסכמי הלוואה, השקעה, הלוואת בעלים, תיעוד חובות, הסכמי אופציות, הסכמי תעסוקה והסכמי מייסדים.

לטענת המבקשת, מסמכים אלו מהווים אף הם חלק מהתמונה הכוללת של הקמת העסק המתחרה ע"י המשיבים, הפעולות שביצעו לשם כך ומועדיהן והם משקפים בנוסף את הקשר ושיתוף הפעולה בין המשיבים לבין עצמם ולעסק.

מדובר בבקשה כוללנית וגורפת אשר עלולה לפגוע יתר על המידה ב זכות המשיבים לפרטיות, כאשר די במסמכים שהוריתי על גילויים כדי ללמוד על מועד הקמת העסק והפעולות שבוצעו לשם כך. אינני נעתרת לבקשה.

26. סעיף 1.19 לדרישת הגילוי – קבלות/חשבוניות בגין רכישת ציוד, לרבות ציוד מחשבים ותקשורת ובכלל זה, 5 המחשבים שנתפסו ע"י תופס הנכסים.

לטענת המבקשת, מסמכים המתעדים רכישת ציוד על ידי המשיבים או התאגיד המשפטי שבאמצעותו פעלו – משקפים את הקמת העסק המתחרה על ידם, הפעולות שהמשיבים ביצעו לשם כך ומועדיהן.
על פי הנטען, בסעיף 2.13 לתצהיר גילוי המסמכים של המשיבים גולו רק 3 חשבוניות/קבלות/תעודות משלוח, אשר אינן משקפות את כל הציוד שהמשיבים רכשו לצורך העסק.

ככל שיש ברשות המשיבים קבלות או חשבוניות נוספות מלבד אלו שהועברו בגין רכישת ציוד, יעבירו אותן לעיון המבקשת, ואם אין ברשותם - יצהירו על כך בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין.

27. סעיפים 1.20-1.21 לדרישת הגילוי – מסמכים המעידים על מכירת ציוד ו/או המחאת זכויות ו/או המחאת התחייבויות בין מי מהמשיבים לבין החברה (סעיף 1.20); מסמכי העברה לפי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה או בכל דרך אחרת, של רכוש מי מהמשיבים לחברה (סעיף 1.21).

לטענת המבקשת, מסמכים אלו מהווים חלק מהתמונה הכוללת של הקמת העסק המתחרה ע"י המשיבים, תחילה במסווה ולאחר מכן במשותף, והפעולות שביצעו לשם כך ומועדיהן.

מדובר במסמכים רלוונטיים לבירור המחלוקות העומדות בבסיס התביעות, ואשר יש בהם כדי לשפוך אור על מועד הקמת המיזם ועל כן, אני מורה על גילוי מסמכים אלו.

28. סעיפים 1.24-1.25 לדרישת הגילוי – גיבוי/העתק מחשב של החברה (המבקשת) שהיה בביתו של ירון סטולרו (סעיף 1.24); העתק הקבצים שהיו על מחשב החברה (המבקשת) שהיה בביתו של ירון סטולרו (סעיף 1.25).

לטענת המבקשת, נוכח טענתה כי המשיב 2 העתיק חומר מחשב שלה למחשב שהותקן בביתו על מנת לגזלו, המסמכים המבוקשים רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת ובהן השאלה האם הוא אכן העתיק חומר שלה למחשב שהותקן בביתו.

נוכח טענת המשיבים לפיה מסמכים אלו אינם מצויים ברשותם, יצהירו על כך המשיבים בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין.

29. סעיף 1.26 לדרישת הגילוי – כל הסכם לרבות הסכמי יסוד, הקמה, השקעה, Joint Venture, שותפות, הלוואה וכו' בין חברת "ליבה מערכות בע"מ" לבין חברת "קו מנחה" ומי מהחברות הבנות שלה או התאגידים הקשורים אליה לרבות חברת "קו מנחה – ליבה בע"מ".

לטענת המבקשת, כחלק מהפעילות העסקית המתחרה, חברו המשיבים באמצעות החברה שהקימו (ליבה מערכות בע"מ) לחברת קו מנחה והקימו מיזם נוסף המתחרה בה ולפיכך המסמכים המבוקשים חיוניים על מנת להביא בפני בית הדין תמונה מלאה של הפעילות העסקית של המשיבים.

מדובר במסמכים רלוונטיים לבירור המחלוקות העומדות בבסיס התביעות, ועל כן, אני מורה על גילוי מסמכים אלו, ככל שמצויים ברשות המשיבים.

30. סעיף 1.28 לדרישת הגילוי – דוחות כספיים לרבות דוחות רווח והפסד לשנים 2010, 2011 של כל החברות בהן מחזיקים או החזיקו מי מהמשיבים אחזקה של למעלה מ- 0.1%.

לטענת המבקשת, מסמכים אלה משקפים את הפעילות העסקית של המשיבים, באמצעות החברות שבבעלותם, העומדת במוקד המחלוקת בתביעות.

מדובר בבקשה לגילוי אשר עלולה לפגוע יתר על המידה בזכות המשיבים לפרטיות, כאשר די במסמכים שהוריתי על גילויים כדי ללמוד על מועד הקמת העסק והפעולות שבוצעו לשם כך. אינני נעתרת לבקשה.

31. סעיפים 1.29-1.32 לדרישת הגילוי – הסכמי נאמנות שנחתמו בשנים 2010, 2011 שמי מהמשיבים צד לו, במישרין או בעקיפין.
התחייבויות לשמירת סודיות ו/או NDA שנחתמו ע"י מי מהמשיבים בשמם או בשם גוף במסגרתו פעלו או שנחתמו אל מול מי מהמשיבים או אל כל צד ג' או גוף משפטי במסגרתו פעלו עד למועד הקמת החברה.
הסכמים עם משקיעים בחברה לרבות הסכמי השקעה, הסכמי הלוואה, הסכמי שותפות או הסכמי מיזמים משותפים. באם לא קיים הסכם בכתב – כל מסמך, טיוטה או תכתובת המפרטים את עיקרי ההסכם.

לטענת המבקשת, מסמכים אלה משקפים גם הם את הפעילות העסקית של המשיבים והגופים המשפטיים שבאמצעותם פעלו, העומדת בלב המחלוקת בתביעות.

מדובר בבקשה לגילוי אשר עלולה לפגוע יתר על המידה בזכות המשיבים לפרטיות, כאשר די במסמכים שהוריתי על גילויים כדי ללמוד על מועד הקמת העסק והפעולות שבוצעו לשם כך. אינני נעתרת לבקשה.

32. סעיף 1.34 לדרישת הגילוי – כל פניה של מי מהמשיבים למי מלקוחות החברה (המבקשת) בשנת 2010 ו- 2011.
לטענת המבקשת, אין ספק כי פניה של מי מהמשיבים למי מלקוחות המבקשת תוכיח באופן מובהק כי המשיבים התחרו בה ולפיכך, מדובר במסמכים רלוונטיים ללב המחלוקת בתביעה.

נוכח טענת המשיבים לפיה מסמכים אלו אינם מצויים ברשותם, יצהירו על כך המשיבים בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין.

33. סעיף 1.35 לדרישת הגילוי – כל המסמכים שנמסרו למשקיעים ו/או כאלה שבדקו אפשרות להשקיע במי מהמשיבים ו/או בכל גוף בו פעלו.

לטענת המבקשת יש לשער כי במסמכים שמסרו המשיבים למשקיעים או למשקיעים פוטנציאליים, פירטו המשיבים את הפעילות העסקית שביצעו ואת הפעילות שהתכוונו לבצע, ועל כן, לטענתה, מסמכים אלה משקפים את הפעילות העסקית של המשיבים והגופים המשפטיים באמצעותם פעלו, העומדת במוקד המחלוקת, כפי שהמשיבים עצמם הציגו אותה לצדדים שלישיים.

מדובר בבקשה לגילוי אשר עלולה לפגוע יתר על המידה בזכות המשיבים לפרטיות, כאשר די במסמכים שהוריתי על גילויים כדי ללמוד על מועד הקמת העסק, פעילותם העסקית של המשיבים והפעולות שבוצעו לשם כך. אינני נעתרת לבקשה.

34. סעיף 1.36 לדרישת הגילוי – הצעות ו/או טיוטות להצעות ו/או מכתבים ו/או מצגות ו/או מפרטי מוצר ללקוחות/ לקוחות פוטנציאליים של המשיבים.

לטענת המבקשת, מדובר במסמכים שמשקפים את הפעילות העסקית של המשיבים, העומדת במוקד המחלוקת, כפי שהמשיבים עצמם הציגו אותה ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים.

מדובר בבקשה כוללנית למסמכים אשר אין בהם בהכרח כדי לסייע בבירור המחלוקות, ועל כן אינני נעתרת לבקשה.

35. סעיף 1.37 לדרישת הגילוי – כל המסמכים אשר תאריך יצירתם ו/או קבלתם קודם לתאריך סיום העסקתם של מי מהמשיבים במבקשת, ואשר מתייחסים לפעילות עסקית, לרבות כאלה המצויים/היו מצויים במחשבים שנתפסו ע"י תופס הנכסים.

לטענת המבקשת, מסמכים שהמשיבים יצרו או קיבלו לפני סיום העסקתם במבקשת, והמתייחסים לפעילות עסקית – רלוונטיים ללב המחלוקת בתביעה, שכן יענו על השאלה האם המשיבים פעלו עוד בתקופת עבודתם במבקשת, לצורך הקמת עסק מתחרה.

הואיל והמשיבים טענו כי אין ברשותם כל מסמך עסקי מהסוגים המפורטים בבקשה, המתוארך למועד שלפני סיום עבודתם אצל המבקשת, יצהירו על כך בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין.

סוף דבר

36. בקשתה של המבקשת לגילוי מסמכים ספציפיים מתקבלת באופן חלקי, כמפורט בהחלטה זו.

המשיבים יאפשרו גילוי ועיון במסמכים בהתאם להחלטה זו, עד ליום 1.1.15.

37. המועדים שנקבעו בהחלטתי מיום 15.9.14 להגשת תצהירי הצדדים מוארכים בהתאמה:
תצהירי המבקשת – עד ליום 15.1.15.
תצהירי המשיבים – עד ליום 1.3.15.
תצהירי התשובה בהתייחס לתביעות הנגדיות יוגשו הדדית, עד ליום 1.4.15

38. בנסיבות אלו אין מנוס מדחיית מועדי ההוכחות שנקבעו.

הצדדים יגישו עד ליום 15.12.14 הודעה על תאריכים מוסכמים לקיום 2 דיוני ההוכחות, למועדים שלאחר ה-15.5.14, עם שובי משבתון מיועד.

39. הוצאות הבקשה ישקלו במסגרת כלל הוצאות ההליך, בתום הדיון.

ניתנה היום, ‏‏ב' כסלו תשע"ה, (‏24 נובמבר 2014), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אף.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ
נתבע: גיל שטיין
שופט :
עורכי דין: