ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה הוכמן נגד מוקד שירותי חקירות 1999 בע"מ :

לפני: כבוד השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא
מר עמי שראל – נציג ציבור (מעסיקים)

התובע
יהודה הוכמן

-

הנתבעת
מוקד שירותי חקירות 1999 בע"מ

פסק דין

1. בדיון היום ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לפנים משורת הדין ומבלי שצד יודה בטענות הצד שכנגד ולסיום סופי ומוחלט של כל תביעות הצדדים זה כלפי זה בתיק זה ובכל ערכאה אחרת בגין תקופת העבודה של התובע אצל הנתבעת וסיומה. הסכום שיפסק בגין פיצויי פיטורים לא יפחת מסך של 80,000 ₪ (ברוטו) ולא יעלה על סך של 150,000 ₪ (ברוטו).

הוסכם,כי טופס 161 א' יועבר על ידי הנתבעת לב"כ התובע תוך 10 ימים מיום קבלת פסק הדין.

עוד הוסכם, כי התשלום יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת אישור פקיד שומה.

הנתבעת התחייבה לדאוג למחיקת התביעה שהגישה נגד התובע בבית המשפט השלום בתל אביב בתיק ת.א. 41366-11-14.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין, בתצהירי הצדדים ובמסמכים שצורפו להם וכן בסיכומי הצדדים בפני נו, הננו מחייב ים את הנתבעת לשלם לתובע פיצויי פיטורים בסך 90,000 ₪(ברוטו).

טופס 161 א' יועבר על ידי הנתבעת לב"כ התובע תוך 10 ימים מיום קבלת פסק הדין.

התשלום יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת אישור פקיד שומה.

3. הנתבעת תדאג למחיקת התביעה שהגישה נגד התובע בבית המשפט השלום בתל אביב בתיק ת.א. 41366-11-14 וזאת תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

4. לא ישולם הסכום במועדו, ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

5. כל צד ישא בהוצאותיו.

6. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, ב' כסלו תשע"ה, (24 נובמבר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר עמי שראל
נציג ציבור (מעסיקים)

שמואל טננבוים, שופט
סגן נשיא


מעורבים
תובע: יהודה הוכמן
נתבע: מוקד שירותי חקירות 1999 בע"מ
שופט :
עורכי דין: