ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד שיינין נגד גלרד תעשיות בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 6924/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המערער:
דוד שיינין

נ ג ד

המשיבים:
1. גלרד תעשיות (1992) בע"מ - בפירוק

2. עו"ד דליה בן נון עשהאל - מפרקת החברה

3. דורעם הרדי

4. כונס הנכסים הרשמי

בקשת המבקש מיום 30.10.2014

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

כתב הערעור המקורי אותו הגיש המערער בגדר ההליך שבכותרת השתרע על פני לא פחות מ-117 עמודים. משכך, ביום 22.10.2014 הוריתי למערער להגיש כתב ערעור מתוקן אשר ימלא אחר הוראות תקנה 414 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), וזאת בהיקף של עד 30 עמודים. המערער אמנם הגיש כתב ערעור מתוקן בהיקף האמור, ואולם בד בבד הגיש בקשה לצרף את כתב הערעור המקורי (הארוך) כנספח לכתב הערעור המתוקן. כמו כן, בכתב הערעור המתוקן הפנה המערער לעמודים שונים מתוך כתב הערעור המקורי.

ברי, כי הלכה למעשה מדובר בניסיון "לעקוף" את החלטתי הקודמת, שהרי מבחינה מהותית אין כל הבדל בין הגשת כתב הערעור המקורי לבין הגשת כתב ערעור מתוקן וקצר יותר, תוך הפניה לכתב הערעור המקורי המצורף כנספח. זאת ועוד, תקנה 419(1) לתקנות קובעת כי יוזם ההליך יהיה רשאי לצרף כנספחים לערעור אך "העתקים או תצלומי העתקים של החלטות הערכאות הקודמות הנוגעות לאותו ענין...". אף מטעם זה לא ניתן לצרף את כתב הערעור המקורי כנספח לערעור. גם נספחים נוספים אשר צורפו לכתב הערעור המתוקן, אינם עומדים במגבלות הקבועות בתקנה 419(1) האמורה.

אשר על כן, המערער יגיש כתב ערעור מתוקן בשנית, ללא צירוף כתב הערעור המקורי, ללא הפניה אליו וללא צירוף נספחים נוספים מלבד אלו המותרים על פי דין. לפנים משורת הדין ובשים לב לטענת המערער כי אין די בהיקף אשר נקצב בהחלטתי הקודמת, יוגדל היקפו של כתב הערעור לכדי 40 עמודים (ברווח כפול ובשוליים וגופן סבירים). כתב הערעור המתוקן יוגש תוך 15 ימים מיום המצאת החלטה זו. לאחר שיוגש כתב ערעור מתוקן העומד בהוראות הדין, אדון בבקשת הפטור מטעם המערער.

ניתנה היום, ה' בכסלו תשע"ה (27.11.2014).

גלעד לובינסקי, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: דוד שיינין
נתבע: גלרד תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: