ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד מזרחי נגד מועצה מקומית שומרון :

החלטה בתיק בר"מ 7174/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המבקש:
דוד מזרחי

נ ג ד

המשיבים:
1. מועצה מקומית שומרון

2. מנהלת ארנונה מועצה האזורית שומרון

3. ועד הישוב שערי תקוה

4. הממונה מטעם משרד הפנים ביהודה ושומרון

בקשה לפטור מעירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בהחלטתי מיום 13.11.2014 אפשרתי למבקש להשלים את בקשתו לפטור מעירבון, וזאת בשים לב לכך שהוא אינו מיוצג ושלא הונחה תשתית עובדתית וראייתית מלאה ועדכנית לעניין מצבו הכלכלי. ואולם, גם לאחר ההשלמה אשר הוגשה אין לפניי תשתית מלאה ומבוססת כאמור. לעניין זה אציין, בין היתר, כי חרף האמור בהחלטתי בחר המבקש שלא לצרף תצהיר מטעמו; וכן נמנע מליתן פירוט בעניין רכושו ובעניין אפשרותו להסתייע בסביבתו הקרובה לצורך גיוס העירבון (תוך שהוא מעלה השגות עקרוניות כנגד דרישות אלה). אוסיף, כי לאחר עיון בתדפיס חשבון הבנק של המבקש אף לא התרשמתי כי הוא נעדר יכולת כלכלית להפקיד עירבון.

די באמור עד כה כדי לדחות את בקשת הפטור מעירבון, ככל שהיא מבוססת על טענה בדבר היעדר יכולת כלכלית. לא נעלם מעיניי כי המבקש ביסס את בקשת הפטור גם על טענות נוספות, הנוגעות לעצם החובה להפקיד עירבון בגדרו של הליך מסוג זה, ואולם לא מצאתי בהן ממש. אף לא ראיתי להיעתר לבקשה בעניין מתן ערובה אחרת, וזאת מן הטעם שהחלופה אשר הוצעה אינה שוות ערך להפקדת עירבון במזומן או על דרך ערבות בנקאית. עם זאת, בשים לב לכלל נסיבות העניין – ובהן היקפו המצומצם של ההליך, פערי הכוחות בין הצדדים ואי פסיקת הוצאות על ידי הערכאה הדיונית – רואה אני להפחית את סכום העירבון אשר נקבע לכדי סכום של 10,000 ₪. העירבון יופקד תוך 15 ימים מיום המצאת החלטה זו, שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, ה' בכסלו תשע"ה (27.11.2014).

גלעד לובינסקי, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: דוד מזרחי
נתבע: מועצה מקומית שומרון
שופט :
עורכי דין: