ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה קופמן נגד שמואל דניאלי :

בפני כבוד הרשמת הבכירה נעמה פרס

התובעים

1.משה קופמן ת"ז XXXX580
2.מרים קופמן ת"ז XXXXX119

נגד

הנתבעים

1.שמואל דניאלי, עו"ד
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

פסק דין

בפני תביעה קטנה לתשלום סך של 4,040 ₪.

עיקר טענות התובעים בכתב התביעה
התובעים ו/או מי מהם, הינם בעלי הזכויות, באולם ריקודים והתעמלות, בשטח של כ-100 מ"ר, השוכן במרתף בניין , הנמצא ברחוב אשכנזי 3 בפתח תקווה (להלן , לפי העניין: "הסטודיו" ;"הבניין").

הנתבע 1, הינו עורך דין במקצועו ועיסוקו, אשר משרדו נמצא מעל קומת המרתף בבניין.
הנתבעת 2, הינה חברת הביטוח של הנתבע 1.

לטענת התובעים, כתוצאה מסתימה או פיצוץ בצינור הנמצא במשרד הנתבע 1 חלחלו מים לסטודיו וגרמו לנזקים. התובעים סומכים טיעונם על חוות דעתו של השמאי מר צבי לוי, מיום 16.3.14 (להלן: "חוות הדעת מחודש מרץ 2014"), בה צוין, בין היתר, כך:

"בהתאם לבקשתך יצאנו למקום. נוכחנו בנזקים לתקרת חדר ההלבשה באולם. ב-2 מוקדים נשר הטיח ונחשפו ברזלי הזיון. ... לנו אין ספק כי מקור הנזקים בנזילה/ות מים שמקורה/ן במשרד עו"ד "דניאל שמואלי ושות'".

בפרק הסיכום והמסקנות בחוות הדעת, מעריך השמאי צבי לוי את היקף הנזק בסטודיו, בסכום של 3,540 ₪, כולל מע"מ. מכאן התביעה, בה עותרים התובעים לפסיקת שיעור הנזק לסטודיו , כאמור בחוות דעת השמאי צבי לוי , וכן להחזר הוצאות משפט בסכום של 500 ₪.

עיקר טענות הנתבעים בכתב ההגנה ובבקשה לסילוק על הסף הנתבעים מצדם טוענים, כי התובעים הסתירו מבית המשפט, בחוסר תום לב, כי התביעה דנן היא גלגול שני של תביעה זהה, שהוגשה עוד ביום 9.9.13, בבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה (ת"ק 16804-09-13; להלן: "התביעה בפתח תקווה").
הנתבעים מציינים, כי התביעה בפתח תקווה נמחקה בשל העדר הוכחה, והגשתה מחדש הותנתה בתשלום הוצאות בסך של 750 ₪ לנתבע 1, אשר לא שולמו. וזו החלטת בית המשפט, מיום 9.1.14, בתביעה בפתח תקווה (ההדגשה הוספה: נ' פ'):

"התובע התייצב היום עם חוות דעת שאיננה מפורטת דיה ואשר איננה מטילה אחריות על הנתבע. התובע ביקש להגיש חוות דעת חדשה אשר תתמוך בטענותיו. מצאתי לנכון, לפנים משורת הדין ומאחר ובבית משפט לתביעות קטנות עסקינן, להורות תחת דחיית התביעה בהעדר הוכחה על מחיקתה, כאשר באפשרות התובע להגיש תביעה חדשה ואליה לצרף חוות דעת או כל מסמך אחר התומך בטענותיו נשוא תביעה זו. מובהר בזאת כי הגשת תביעה חדשה תהא כפופה לתשלום הוצאות הנתבע בסך של 750 ₪ בגין התייצבותו לדיון היום. המזכירות לא תקבל תביעה חדשה בטרם תשלום ההוצאות כמפורט לעיל".

הנתבעים מוסיפים וטוענים, כי התובעים העלימו מבית המשפט את ההחלטה מיום 9.1.14, אשר ניתנה בגדרי התביעה בפתח תקווה, ככל הנראה, על מנת לחמוק מתשלום ההוצאות שנפסקו לחובתם. לבסוף, טוענים הנתבעים, כי בתביעה הנוכחית, צורפה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כנתבעת, על מנת להקנות לבית משפט לתביעות קטנות בתל-אביב סמכות מקומית. לכן, לאור כל האמור לעיל, מבקשים הנתבעים, כי בית המשפט יורה על מחיקת התביעה על הסף , תוך חיוב התובעים בהוצאות לדוגמה.

טענות הצדדים בדיון מיום 19.11.14
בדיון שנערך בפני בתאריך 19.11.14, חזרו בעלי הדין על טענותיהם. התובעים שבו וטענו, כי התביעה הנוכחית עומדת בפני עצמה ואיננה זהה לתביעה בפתח תקווה. לדברי התובעים, התביעה בפתח תקווה הועמדה על סכום של 15,968 ₪ ואילו התביעה הנוכחית עומדת על סכום של 4,040 ₪. לטענת התובעים, השוני בסכומי התביעה מלמד כי אין מדובר באותו מקרה. התובעים מבהירים כי בחוות דעתו של השמאי מר צבי לוי, מיום 14.8.13 ("חוות הדעת מחודש אוגוסט 2013") מתייחס השמאי למוקדי נזק שונים מאלו שנבחנו בחוות הדעת מחודש מרץ 2014. לבסוף, עותרים התובעים למחיקת הנתבעת 2, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כנתבעת בתביעה. ואלה דברי מר צוער יהושע, סוכן הביטוח של התובעים, בדיון מיום 19.11.14 (ההדגשה שלי: נ' פ'):

"אני סוכן הביטוח של התובע. הוא כבד שמיעה. כבר שבוע הפקידה שלי התקשרה לנתבעת 2, ביקשנו למחוק את התביעה נגד הנתבעת 2. יש לי בקשה למחוק את הנתבעת 2 מהתביעה ללא צו להוצאות. הבלבול הוא והבנתי זאת רק עכשיו, המבוטח שלי מבוטח במנורה. מתברר כי גם הנתבע מבוטח במנורה. אז זה הלך כנראה לתביעות צד ג' – כך הבנתי. מבקש למחוק את הנתבעת 2 מכתב התביעה. הזמנתי את השמאי שבדק גם את המקרה הראשון וגם את המקרה השני. זה שני מקרים נפרדים. זה לא שייך זה לזה. אפשר לדון האם זה אותו מקרה או לא אותו מקרה. אני מבקש לפני הדיון לשמוע את השמאי בנוגע למקרים האלה. כל מקרה זה בצד אחר של הקיר. אין קשר ביניהם".

הנתבעים שבו וטענו, כי יש למחוק את התביעה על הסף, משום שהתובעים לא מילאו אחר ההחלטה מיום 9.1.14, אשר ניתנה במסגרת התביעה בפתח תקווה.
לטענת הנתבעים, התובעים מנסים לעקוף את החלטת בית המשפט מיום 9.1.14 על ידי שינוי סכום התביעה ועל ידי צירוף מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כנתבעת נוספת בתביעה. ואלה מקצת מדברי נציג הנתבעת 2 בדיון מיום 19.11.14: "...אנו עומדים על הבקשה לסילוק התביעה על הסף, שהתובע ישלם לנתבע את הוצאותיו, עומדים על כך שהתביעה תתברר בבית המשפט בפתח תקווה שכבר החל לדון בתיק. יש פה חוסר סמכות מקומית ". הנתבע 1 מצדו טען:

"אנו כאן כי הוא הגיש תביעה ולא סיפר שיש החלטה קודמת. לא יתכן שאגיע לכאן ואכתוב בקשות כי הוא החליט להטעות את המזכירות ולא לומר אמת. זמני יקר. בזמנו הצעתי לו בלי אחריות שירד ממני כי הוא שכן, הצעתי לו 2,000 ש"ח. רציתי להוריד אותו ממני".

בתום הדיון מיום 19.11.14, קבעתי, כי אין מקום לקיים דיון לגופו של עניין במסגרתו ייחקר השמאי צבי לוי, שכן יש להכריע, תחילה, בטענה המקדמית שהעלו הנתבעים. אפנה לדון בכך עתה.

דיון
לאחר עיון במכלול מסמכי תיק זה ובמסמכי התביעה שהוגשה בפתח תקווה, ולאחר ששמעתי את הצדדים, קשב רב, בדיון מיום 19.11.14, אני סבורה, כי יש להורות על מחיקת התביעה על הסף, בשל כוחם המשולב של הטעמים הבאים:

האחד: אני נעתרת לבקשת התובעים (כאמור בפרוטוקול הדיון מיום 19.11.14), ומוחקת את מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כנתבעת בתביעה. פועל יוצא ממחיקת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כנתבעת בתביעה הוא כי בית משפט לתביעות קטנות בתל-אביב נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה. מנתוני התיק עולה בבירור, כי מירב זיקות הסמכות המקומית מופנים לבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה (הבניין, ובו הסטודיו ומשרד עורכי הדין של הנתבע 1 נמצאים בעיר פתח תקווה . גם מקום מגורי הנתבע 1 הוא בעיר פתח תקווה). במצב דברים רגיל, קביעה לפיה, בית משפט זה חסר סמכות מקומית לדון בתביעה, מחייבת להעביר את התביעה לבית המשפט המוסמך, בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד -1984. לא זהו מצב העניינים במקרה דנן. מן האמור דלעיל, אני למדה, כי התובעים לא פעלו בהתאם להחלטה מיום 9.1.14, אשר ניתנה בגדרי התביעה בפתח תקווה. לכן, ברי, כי יוכלו להגיש את התביעה הנוכחית לבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, רק לאחר שימלאו אחר כל דרישות ההחלטה האמורה. לכן, הסעד המתחייב בנסיבות העניין הוא להורות על מחיקת התביעה על הסף ולא על העברתה לבית המשפט המוסמך, קרי, בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה.

השני: גם אם לא הייתי נעתרת לבקשת התובעים, ומותירה את מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כנתבעת בתביעה דנן, עדיין, היה מקום להורות על מחיקת התביעה על הסף. הפכתי והפכתי במסמכי התביעה שהוגשה בפתח תקווה ובמסמכי התביעה הנוכחית ולא מצאתי מהו המועד בו התרחשו נזקי המים הנטענים בסטודיו. עמימות ראייתית זו, באשר למועד קרות נזקי המים בסטודיו, פועלת לחובת התובעים.
עמימות זו מובילה למסקנה אחת, ואין בלתה , לפיה, שינוי סכום התביעה, צירוף מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כנתבעת נוספת, והגשת התביעה בבית משפט זה, נועדו לעקוף החלטה שיפוטית קודמת בת"ק 16804-09-13, היא התביעה שהוגשה בבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, אשר איננה נוחה לתובעים. קריאת כתבי הטענות בתיק זה ובתביעה שהוגשה בפתח תקווה, אינה מותירה מקום לספק , כי אכן מדובר במקרה זהה , בו מייחסים התובעים לנתבע 1 אחריות לגרימת נזקי מים בסטודיו כתוצאה מסתימה או פיצוץ בצינור הנמצא במשרדו. אין נפקא מינה , אפוא, לטענות התובעים לפיהן בשתי חוות דעת השמאי צבי לוי ישנה התייחסות למוקדי נזק שונים הקיימים בסטודיו. בחירת התובעים לצמצם את חוות הדעת מחודש מרץ 2014 לנזקים בתקרת הסטודיו בלבד, ולא בקירות, איננה מעלה ואיננה מורידה. נחה דעתי כי נזקי הנזילה הנטענים, יהא היקפם אשר יהא, מקורם באירוע אחד.

סוף דבר
אני מוחקת את התביעה על הסף. אני מחייבת את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהנתבעים (עו"ד שמואל דניאלי ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ) הוצאות משפט בסכום של 500 ₪, כולל מע"מ. ההוצאות ישולמו תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, אחרת יתווספו להם ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

אין בהחלטה זו כדי למנוע מן התובעים, ככל שיחפצו בכך, לפעול בהתאם להחלטה מיום 9.1.14, בת"ק 16804-09-13, ולאחר מכן להגיש תביעה מתאימה.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בת"א תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.
המזכירות תואיל לשלוח העתק פסק דין זה לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתן היום, א' כסלו תשע"ה, 23 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה קופמן
נתבע: שמואל דניאלי
שופט :
עורכי דין: