ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביטל ונסים ואטורי נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :


לפני כבוד השופטת ריקי שמולביץ

בעניין: פקודת פשיטת הרגל
ובעניין: (להלן "ה חייב")

המבקשים:

אביטל ונסים ואטורי

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

בפניי בקשות המבקשים לאישור הסדר פשרה במתכונת הקבועה בסעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל (להלן: "הפקודה").

על פי הבקשות, מוצע לשלם במסגרת ההסדר 30% מסכום החובות הרגילים (לאחר תשלום חובות בדין קדימה) שיאושרו על ידי הנאמן, באמצעות מכירת דירת המבקשים ביישוב שדמות מכולה . אם כך יהיה, יתקיימו לפחות דרישות הסף המינימליות הנדרשות לפי סעיף 19א לפקודה.

לאור האמור בבקשה ובתגובה, ולאחר שהכנ"ר הותיר לשיקול דעת בית המשפט גובה הערובה שיהיה על החייבים להפקיד כמקדמה לתשלום הוצאות ההסדר אני מורה כדלקמן:

1. עו"ד דוד הרשקוביץ מתמנה נאמן לביצוע ההסדר והתחייבותו הכללית אצל הכנ"ר תשמש גם לצורך תפקידו זה. שכר הנאמן ישולם על ידי המבקש ים, בהתאם לתקנות השכר, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.

2. אני מורה על כינוס אסיפות נושים שתתקיימנה תוך 120 יום במשרדי הנאמן להסדר.

3. אני מאמצת במלואן את הצעות הכנ"ר בנושא הפרסומים והמסירות האישיות לנושים, בדיקת תביעות החוב ודיווחי הנאמן כמפורט בסעיפים 2.3 ו- 4 לתגובת הכנ"ר, ואני מורה לנאמן לקיימן בדקדקנות ובקפדנות, לרבות לוחות הזמנים המפורטים שם.

4. על המבקשים להפקיד בקופת הנאמן תוך 7 ימים ממ ועד החלטה זו סך של 20,000 ₪ ותוך 10 ימים נוספים סך של 10,000 ₪ (סה"כ 30,000 ₪) שיהוו מקדמה על חשבון תשלום הוצאות ההסדר ופירעון החובות בהתאם להסדר המוצע.

6. אני מעכבת את יציאת המבקשים מן הארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים בתוקף (ר' סעיף 7 להלן). על המבקש ים להפקיד את דרכונ יהם אצל הנאמן מידית ולא יאוחר מיום 27.11.2014.

7. ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי הנושים הבלתי מובטחים נגד המבקשים יעוכבו עד למועד הדיון בתוצאות אסיפת ההסדר לאחר שיתקבל אישור הנאמן כי המבקשים הפקיד ו ביד יו את הסכום הנזכר בסעיף 4 לעיל ואת דרכונ יהם.
למען הסר ספק, נדרשת החלטה נוספת של בית משפט זה לאחר שיתקבל האישור הנ"ל של הנאמן, על מנת שעיכוב ההליכים ייכנס לתוקף.

8. הנושים יגישו לנאמן תוך 90 יום תביעות חוב, בהתאם לתקנה 76 ל תקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985.

9. דיון בבקשות ובתוצאות אסיפות הנושים בעניינ ן נקבע ליום 12.5.15 בשעה 12:00. הנאמן יגיש עד ליום 24.4.15 לבית המשפט ולכנ"ר דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר, על אסיפות הנושים שכונסו ותוצאותיהן.

5129371
54678313
10. המזכירות תשלח החלטה זו בדחיפות למבקשים, לכנ"ר ולנאמן.

ניתנה היום, א' כסלו תשע"ה, 23 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביטל ונסים ואטורי
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: