ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זורזט אללוף נגד עידן משעול :

בפני כבוד הרשם אורי פוני

התובעת

זורזט אללוף

נגד

הנתבע

עידן משעול

החלטה

1. הנתבע משך שיק ע"ס 2600 ₪ לפקודת התובעת שמועד פירעונו היה ביום 14/5/10. השיק חולל עקב הוראת ביטול.

השיק נמשך מחשבונו של הנתבע בבנק הפועלים בחולון.

2. הנתבע עותר במסגרת בקשותיו להאריך לו את המועד להגשת התנהגות, ההתנגדות עצמה וכן בקשה להעביר את התביעה לבית משפט השלום בת"א בהעדר סמכות לבית משפט זה.

3. מהבקשה להארכת מועד הנתמכת בתצהירו של הנתבע עולה כי אין מחלוקת כי האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל נמסרה לו ביום 18.11.10, הנתבע סבר בטענות כי ביום 12.12.10 הוא המועד האחרון להגשת ההתנגדות היה ביום 12.12.10 ולפיכך הוגשה ההתנגדות לביצוע השטר אך זו לא נתקבלה בשל חלוף המועד.

4. המחלוקת בין הצדדים מתייחסת להסכם שכירות בין הצדדים. לגירסת הנתבע דמי השכירות שולמו במלואם בגין כל תקופת השכירות ולפיכך לא היתה התובעת רשאית להגיש את השיק הנדון לביצוע. הנתבע ממשיך וטוען כי התובעת הגישה כנגדו תביעה קטנה בבית משפט השלום בת"א אשר נמחקה בהעדר בהתייצבותה למועד הדין, ויש בכך כדי לתמוך בגירסתו כי אין הוא חב לתובעת דבר.

5. הנתבע טוען כי יש להעביר את התיק לבית משפט השלום בתל-אביב ששכן מקום ביצוע ההתחייבות על פי השטר הינו בסניף הבנק מצוי בחלון.
כמו כן עותר הנתבע להאריך לו את המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר בשל נסיבות שאינן באשמתו.

6. לאחר שעיינתי בחומר ושקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את עתירותיו של הנתבע.
באשר להארכת מועד מסקנתי היא כי בנסיבות העניין לא פעל הנתבע מתוך רשלנות או זלזול בהליכי בית משפט וכ י פעל בדרך הסבירה והמקובלת להגשת הבקשה לרשות להתגונן במועד. כמו כן יש לזכו ר כי זכות הגישה לבית המשפט הינה זכות חוקתית ואין בנסיבות העניין עילה לשלול ממנו מלהציג את הגנתו.
על פי האמור בבקשה לביצוע שטר, חשבונו של נתבע מצוי בעיר חולון. בנסיבות אלה נקבע כי מועד ביצוע ההתחייבות על פי השטר הינו מקום הימצא סניף הבנק שממנו נמשך השטר ולפיכך לבית משפט השלום בתל-אביב הסמכות לדון בתביעה.
אף לגוף התביעה ולאור גירסת הנתבע שלא נסתרה והופרכה כי דמי השכירות נפרעו במלואן וכי אין הוא חייב מאומה לתובעת יש מקום לקבוע כי בשלב זה יש בידו הגנה לכאורה כנגד התביעה.

7. נוכח האמור לעיל אני קובע כדלקמן:

  1. הבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר מתקבלת.
  2. התביעה תועבר לבית משפט השלום בת"א.
  3. ההתנגדות לביצוע שטר מתקבלת.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, א' כסלו תשע"ה, 23 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זורזט אללוף
נתבע: עידן משעול
שופט :
עורכי דין: