ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סורין לופן נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת נעם חת מקוב

התובע:
סורין לופן

נגד

הנתבעת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 15.06.15 דיון בשעה 09:30. לצורך קדם המשפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים בתוך 45 יום.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר אנקשטיין יורם מרחוב הברזל 20, תל אביב, טל' 08-XXXX437 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה.

3. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, סורין לופן, בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא הליך זה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע , אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ומקצועו.
ה. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ז. המומחה יביע דעתו בדבר הצורך למנות מומחה בתחום הנוירולוגי.

4. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

5 . בשל דלות החומר הרפואי, בשלב זה וכמימון ביניים, יישא התובע בשכ"ט המומחה. שכה"ט יופקד בקופת ביהמ"ש תוך 30 יום מהיום.
המזכירות לא תשלח למומחה את הודעת המינוי עד אשר יופקד הפיקדון.

6. הנני קוצבת את שכ"ט המומחה ומעמידה אותו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
אם שכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי. בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.

7. המומחה לא יבדוק את התובע לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.

8. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

9. הצדדים ייערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם, כאשר תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעת עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.


מעורבים
תובע: סורין לופן
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: