ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד אסולין נגד רכבת ישראל בע"מ :

לפני:

כבוד הסגנית נשיא איטה קציר
נציג ציבור (עובדים) מר איתן מורג
נציג ציבור (מעסיקים) מר עמי בריל

התובע
דוד אסולין ת.ז XXXXXX805
ע"י ב"כ: עו"ד אהוד שילוני
-
הנתבעת
רכבת ישראל בע"מ, ח.פ. 520043613
ע"י ב"כ: עו"ד אלון עזרא ואח'

פסק דין

זו תביעה למתן פס"ד הצהרתי הקובע , כי התובע הינו הזוכה במכרז פנימי מס' 1329/13 לתפקיד סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול קישון, לביטול המכרז השני לאותו תפקיד, ולחילופין סעד כספי בסך של 150,000 ₪.

להלן עובדות המקרה:

1. התובע הועסק אצל הנתבעת החל מיום 1.12.09 כמנהל מתחם חיפה, בכפיפות למנהל אגף אחזקת נייד בחטיבת נייד.

2. בתקופה שבין ינואר 2011 עד מרץ 2012 היה סכסוכי עבודה בנתבעת.
בתאריך 27.3.12 הסכימו הצדדים לסכסוך, בסיועו של ביה"ד לעבודה בתל אביב (בפני כבוד הנשיאה אפרת לקסר), על מתווה עקרונות לסיום הסכסוך.

3. בין הצדדים סוכם על ביצוע שינוי ארגוני בחטיבת הנייד בנתבעת ובמערך אחזקת נייד. כמו כן, הוסכם על שינוי במבנה הארגוני של מתחם חיפה והסבתו למתחם תפעולי המנוהל ע"י עובד בכיר ברמת מנהל אגף.

4. הנתבעת פרסמה מכרז לתפקיד מנהל מתחם תפעולי חיפה. המבקש הגיש מועמדותו למכרז אולם, לא נבחר לתפקיד.
בתאריך 13.6.12 נבחר מר דורון להב לתפקיד מנהל מתחם תפעולי חיפה.

5. בתאריך 20.8.12 זימן מר לביא, סמנכ"ל חטיבת נייד, את התובע לשיחה במסגרתה הודיע לו על כוונת הנתבעת לסיים את העסקתו עקב שינויים מבניים בחטיבה, וכניסתו לתפקיד של מר להב.
מר לביא הבהיר לתובע, כי יש לו זכות לשימוע בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינו. התובע וויתר על זכותו לשימוע, ובין הצדדים סוכם כי הודעה סופית תימסר לתובע תוך מס' ימים.

6. ביום 23.9.12 התקיימה שיחה נוספת בין התובע לבין מר לביא ובה סוכם כי, מועד סיום העסקתו של התובע יהיה ביום 31.12.12, לאחר סיום עבודתו בפרויקט איחוד מתחמים.
מאחר וחלו עיכובים בהשלמת הפרויקט הנ"ל, סוכם בין התובע לבין מר לביא, כי מועד סיום העסקתו של התובע יכנסו לתוקף ביום 12.5.13.

7. במהלך חודש אפריל 2013 פנה המבקש למר לביא וביקש לדחות את מועד סיום העסקתו, ומר לביא נעתר לבקשה. סוכם בין הצדדים כי, החל מיום 1.5.12 ישמש התובע כפרוייקטור לקידום שיפור חזות הצי הנייד.

8. בהתאם לכך, נחתם בין הצדדים ביום 15.4.13 הסכם סיום העסקה בו נקבע כי התובע יסיים את עבודתו ביום 12.12.13, ומועד זה לא יוארך ולא ישונה עוד.

9. לפני סיום העסקתו, פנה התובע לגב' יפעת לו-מאייר, מנהלת אגף משאבי אנוש בנתבעת וביקש כי יתאפשר לו החל מיום 12.12.13 לשהות בחל"ת למשך שלושה חודשים, על מנת שלא ינותקו יחסי העבודה בין הצדדים והוא יוכל להגיש מועמדותו למכרזים פנימיים.

הנתבעת נעתרה לבקשת התובע, וסוכם כי הוא ישהה בחל"ת עד ליום 14.3.14. לבקשת התובע, החל"ת הוארכה פעם נוספת עד ליום 10.4.14.

10. בתאריך 10.12.13 פרסמה הנתבעת מכרז פנימי לתפקיד סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול קישון. בין הדרישות נקבע, כי על המועמד להיות בעל תואר ראשון/הנדסאי/טכנאי/בעל 12 שנות לימוד וותק של 15 שנות עבודה ברכבת.

11. תשעה מועמדים הגישו מועמדותם למכרז וביניהם גם התובע. אחד המועמדים נפסל מאחר ולא עמד בתנאי הסף. שמונת המועמדים האחרים זומנו לראיון אישי בפני ועדה שכללה את מר לביא, גב' קרן זוארץ – מנהלת משאבי אנוש חטיבת ת"א וגב' מיכל סוקוליש – מנהלת גיוס.

לאחר הראיון נשלחו כל המועמדים למבחני התאמה.

12. במבחני ההתאמה שלושה מועמדים קיבלו המלצה "נוטה לשלילית" ונפסלו. שלושה קיבלו המלצה "נוטה לחיוב", ושניים נותרים, וביניהם התובע, קיבלו המלצה "בינונית".

13. בתאריך 12.2.14 הופיעו שלושה מועמדים סופיים, וביניהם התובע, בפני ועדת המכרזים, אשר החליטה בסופו של דבר לא להמליץ על אף אחד מהם לתפקיד.

14. בתאריך 24.2.14 נשלחה לתובע הודעה כי הועדה החליטה לבחור במועמד אחר לתפקיד.

15. בתאריך 25.2.14 פרסמה הנתבעת מכרז פנימי חדש לתפקיד על פיו, עובדים בוותק של שנתיים יוכלו להגיש מועמדותם, והדרישות לתפקיד הן – בגרות מלאה, ניסיון בניהול תפעול מערכת אחזקה, ניסיון בניהול צוותי עבודה, ניסיון בניהול פרויקטים, ניסיון בעבודה עם מערכת בקרה ואיכות ו/או מערכות אחזקה ממוחשבות וכו'.

16. בתאריך 4.3.12 נשלחה לתובע הודעה נוספת בנוסח שונה, על פיה הועדה החליטה שלא לבחור בו לתפקיד.

17. בתאריך 10.3.14 הגיש התובע בקשה לצו מניעה לביה"ד במטרה לעצור את הליכי המכרז השני, ולהכריז עליו כזוכה במכרז הראשון.

18. ביום 3.4.14 ניתנה החלטה הדוחה את בקשת התובע לסעד זמני מאחר ולא הוכחו, לכאורה, במועד מתן הסעד הזמני, שיקולים זרים, ועל כן נקבע כי אין הצדקה משפטית למניעת קיומו של המכרז השני, שפורסם כאמור ביום 25.2.14.

19. במסגרת ההליך העיקרי, הסתבר כי בחודש אפריל-מאי 2013 מינתה הנתבעת כממלא מקום סגן מנהל מתחם קישון את מר גור אייל, המועסק אצל הנתבעת כ- 10 שנים כנהג קטר.
הנתבעת לא ציינה בתנאי המכרז הראשון, כי מר גור אייל מונה כממלא מקום סגן מנהל מתחם קישון ולא הביאה עובדה זו לידיעת המועמדים.

20. בתאריך 4.5.14 נבחר מר גור כזוכה במכרז השני לתפקיד סגן מנהל מתחם קישון.

טענות התובע:

21. עניינה של תביעה זו במכרז "תפור מראש" לאדם אשר הנתבעת חפצה במינויו לתפקיד.

22. הנתבעת מינתה את מר גור כממלא מקום סגן מנהל מתחם קישון, עוד בתקופת שלהי כהונתו של מר מירל שטופלר, מנהל מתחם קישון הקודם.

23. מר גור, בטרם מינויו כסגן מנהל, עבד בתפקיד נהג קטר, ואינו בעל ההשכלה, הניסיון, הכישורים או הרקע המקצועי המתאימים לתפקיד. כל האמור מעורר תמיהה ביתר שאת שעה שבעתיד אמור מתחם קישון לגדול ולעבור שינויים טכנולוגיים בתחום החשמל, כך שיהפוך למוסך מוביל.

24. איוש במינוי זמני של מר גור תמוה, בלשון המעטה.

25. הנתבעת לא זימנה לעדות את מר גור ומר שטופלר, על מנת לתמוך בגרסתה, והמסקנה המשפטית היא שעדותם היתה פועלת כנגדה.

26. מר גור אינו עומד בדרישות המכרז הראשון, ועל כן, החליטה הנתבעת משיקולים זרים ופסולים לא לבחור בתובע כזוכה ויתרה מכך, לא לבחור אף מועמד כזוכה במכרז הראשון ולבטלו כליל.

27. הנתבעת הערימה קשיים על התובע בקשר עם המבדקים החיצוניים. לתובע היו מבחני השלמה משנת 2013, למבחנים אותם עשה בשנת 2009, אשר התוצאות של שני המבחנים הללו היו טובות מאוד. לטענת הנתבעת, תוצאות המבחנים משנת 2013 נעלמו, ועל כן, נשלח למבחנים מהרגע להרגע, והתוצאות אותן השיג בתנאים אלו היו טובות.

28. בועדת המכרזים במכרז הראשון לא ישב נציג של העובדים.
כמו כן, הראיון עם התובע ארך כ- 10 דקות בלבד, וועדת המכרזים לא פנתה לממליצים אליהם הפנה התובע.

29. התובע ביצע את עבודתו כמנהל מתחם חיפה באופן מיטבי, וזכה להערכה גורפת. במהלך תקופת עבודתו ועם סיום תפקידו הנ"ל קיבל התובע המלצות ומכתבי הערכה ממר לביא, אשר עומדים בסתירה לטענת הנתבעת , כי מר לביא לא המליץ על התובע לתפקיד נשוא המכרז.

30. דרישות הסף במכרז השני הונמכו בצורה קיצונית, הן בעניין ההשכלה הנדרשת והן בעניין הניסיון, זאת על מנת שמר גור, בעל תעודת בגרות בלבד וחוסר ניסיון מקצועי בתחום, יוכל להגיש מועמדותו.

31. במכרזים נוספים שהגישה הנתבעת בהם לטענתה הונמכו דרישות הסף, נעשה איזון אמיתי בין הנמכת דרישות ההשכלה לבין העלאת דרישות הניסיון. איזון כזה כלל אינו קיים במכרז השני.

32. מר גור אינו בעל ניסיון מקצועי בתחום, אינו בעל ההשכלה הנדרשת, ואין לו כל ניסיון ניהולי.

33. הנתבעת נמנעה מהבאתם של מר גור, מר שטופלר ומר פרג' מחליפו של מר שטופלר לעדות. הנתבעת נמנעה מהצגת מסמך סיכום המלצות טלפוניות שנמסרו לועדת המכרזים במסגרת המכרז הראשון, הנתבעת נמנעה מהצגת הפרוטוקולים של ועדת המכרזים, הנתבעת נמנעה מאיתור תוצאות המבחנים שעבר התובע בשנים 2009 ו- 2013, הנתבעת נמנעה מלהבהיר מדוע נפסלו שני המועמדים האחרים במכרז הראשון.

34. התובע הוכיח, כי ביטול המכרז הראשון נעשה משיקולים בלתי ענייניים, וכי המכרז השני "נתפר" למידותיו של מר גור.

35. הסעד הראוי הינו להכריז על התובע כזוכה במכרז הראשון. ככל שלא יוכרז התובע כזוכה במכרז הראשון יש לפסוק לזכותו פיצוי בסך של 150,000 ₪ בשל התנהלות הנתבעת במקרה דנן, ולאור העובדה, כי עבודתו של התובע אצל הנתבעת הסתיימה והוא מחוסר עבודה.

כמו כן, על בית הדין להורות על ביטול המכרז השני.

טענות הנתבעת:

36. התובע לא עמד בנטל להוכיח, כי מי מחברי ועדת המכרזים במכרז הראשון שקל שיקולים שאינם ענייניים או שיקולים זרים.

37. התובע מנוע מלהעלות טענות כנגד חברי ועדת המכרזים בה נטל חלק פעיל, מאחר ולא העלה טענה לפגם בעיתה.

38. התובע אינו בעל הכישורים המתאימים לשמש בתפקיד נשוא המכרז. בסיכום הראיון האישי שנערך לתובע בפני מר לביא, גב' סוקוליש וגב' זוארץ, נכתב כי התרשמותם מהתובע הייתה נמוכה. במבדקי ההתאמה נמצא כי התאמתו של התובע לתפקיד הינה "בינונית". בטרם כינוס ועדת המכרזים, נערך ראיון טלפוני עם הממונה הישיר של התובע, מר לביא, אשר סבר כי התאמתו לתפקיד בינונית וכי הוא אינו בולט או בעל יכולות יוצאות דופן.

39. מכתבי ההמלצה שקיבל התובע ממר לביא נערכו לפני שצפוי היה התובע לסיים את עבודתו אצל הנתבעת, ונכתבו במטרה לעזור לתובע למצוא עבודה אחרת.

40. ועדת המכרזים סברה פה אחד, כי התובע אינו מתאים לשמש בתפקיד וכי הוא אינו מסוגל לקדם רעיונות חדשים. הועדה התרשמה שהתובע אינו ממוקד, לא כריזמטי וחסר תוקף וסמכות אישית.

41. התובע ביצע מבדקים מלאים בשנת 2009, ועד לשנת 2014 לא ביצע מבדקים מלאים בשנית. על כן, לצורך התמודדות במכרז הראשון, משחלפו למעלה משנתיים ממועד המבדקים המלאים האחרונים, נשלח התובע לביצוע מבדקים במכון חיצוני.

42. נציג ההסתדרות הוזמן להשתתף בועדת המכרזים, אולם בשל סכסוך בין העובדים והנהלת החברה, החליטה ההסתדרות לא לשלוח נציג מטעמה לועדות קבלה.

43. הליך הגיוס כולל פניה לממונה הישיר של המועמד, על כן, לא נפל פגם בעצם הפניה למר לביא על מנת לקבל את חוות דעתו על התובע.

44. התובע התמודד בשני מכרזים נוספים לתפקיד מנהל מתחם תפעולי חיפה, ומנהל אגף אחזקה ותפעול קישון ולא זכה בהם מאחר ונמצא לא מתאים, ולא משום שאינו מהנדס.

45. שני המועמדים האחרים במכרז הראשון נמצאו לא מתאימים לתפקיד. החלטת הועדה בעניינם נומקה ופורטה. לגבי מועמד אחד נקבע כי עדיין אינו בשל לתפקיד, ולגבי מועמד שני נקבע כי פחות מתאים לתפקידי ניהול.

46. בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 6.12.12, אשר הסדיר את שינוי המבנה הארגוני בחטיבת הנייד, הנתבעת פרסמה מכרז פנימי נוסף לתפקיד. על מנת לפתוח את דלתות המכרז בפני עובדים נוספים מעובדי הנתבעת הונמכו דרישות ההשכלה במכרז השני. לא נדרש תואר אקדמי, אך הועלתה הדרישה מ- 12 שנות לימוד לבגרות מלאה. על כן, נעשה איזון בדרישות הסף. כמו כן, הוחלט להוסיף דרישות של כישורים וניסיון הרלוונטיים לתפקיד.

47. חברי ועדת המכרזים במכרז השני, ובכללם נציג ההסתדרות, הסכימו פה אחד בדבר הזוכה במכרז.
בחירתו של נציג ההסתדרות, אשר אין קשר בינו לבין מר לביא, במר גור כזוכה במכרז השני, מלמדת כי מר גור הינו המועמד הראוי והמתאים ביותר לתפקיד.

48. מקובל למנות לתפקיד מסוים לאו דווקא עובד מאותו תחום, והדגש בחיפוש המועמד המתאים היה על יכולותיו של המועמד לשמש בתפקיד ניהולי.

49. תפקידו של מר גור כסגן מנהל מתחם קישון בטרם זכייתו במכרז השני היה תפקיד "בפועל" זמני, ולא כממלא מקום. ניסיונו של מר גור בתפקיד ממלא מקום, והתרשמותו של מר פרג' מעבודתו של מר גור כממלא מקום – לא נלקחו בחשבון בעת בחינת מועמדותו במכרז השני.

50. ביטול המכרז השני כלל לא התבקש כסעד בתביעה ועניינו לא נדון במסגרת ההליך דנן, לפיכך, איוש המשרה ע"י מר גור שזכה במכרז השני תקף, ולא ניתן להורות על ביטול תוצאות המכרז השני, ו/או על זכייתו של אדם אחר במכרז הראשון.

51. עבודתו של התובע אצל הנתבעת הסתיימה בתאריך 12.12.13, בתקופה שבין 12.12.13 עד ליום 10.4.14 שהה התובע בחל"ת, על מנת לאפשר לו להתמודד במכרזים פנימיים.
כמו כן, התובע מסתיר מביה"ד כי לאחרונה מצא עבודה אחרת. בנסיבות אלה, אין להורות על השבת התובע לעבודתו אצל הנתבעת, ו/או כי התובע זכאי לפיצוי כספי כלשהו בגין אי זכייתו במכרז.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:

52. בסעיף 43 להחלטה שניתנה בסעד הזמני ביום 3.4.14, נקבע כדלקמן –
"בדיון שהתקיים בבית הדין ביום 13.3.14 ביקש ב"כ המבקש שב"כ המשיבה הצהיר הצהרת "גור אריה" בקשר לבקשה לצו המניעה הזמני, אך ב"כ המשיבה סירב לעשות זאת ומסר, כי המשיבה תביא לידיעת המועמדים במכרז את דבר קיום ההליך בבית הדין ושכל מועמד יצטרך לשקול את שיקוליו.
על כן אנו מחייבים את המשיבה להודיע מיד לכל עשרת המועמדים במכרז השני על קיום התביעה בתיק זה בבית הדין, וזאת תוך שבוע ימים מהיום." (הדגשות אינן במקור – א.ק. ).

היינו, על הנתבעת היה ליידע את כל המועמדים במכרז השני, וביניהם את מר גור, בדבר התביעה דנן.

53. כמו כן, ראוי להדגיש ולציין, כי החלטה שניתנה בתיק דנן ביום 15.5.14 כי, היות והתובע לא השתתף במכרז השני, אנו לא דנים בבקשה לפסילת מכרז זה, אלא אך במכרז הראשון, התבססה על עובדות חלקיות, שהיו בפני בית הדין, נכון למועד הנ"ל, ובטרם התבררו מלוא הנסיבות והעובדות בתיק זה, כפי שיפורט בהרחבה להלן.

54. הנתבעת טענה, כי לא נתבע סעד של ביטול המכרז השני בתיק דנן, ועל כן, לא ניתן להורות על ביטול תוצאות המכרז השני ו/או על זכייתו של אדם אחר במכרז הראשון.

בסעיפים 19 -20 לכתב התביעה פורטו הסעדים שנתבעו בתביעה דנן.
בסעיף 19.1 תבע התובע סעד הצהרתי המכריז על זכייתו במכרז הראשון לתפקיד סגן מנהל מתם קישון.
בסעיף 19.2 תבע התובע סעד הצהרתי המורה על ביטול המכרז השני.
בסעיף 19.3 תבע התובע סעד כספי בסך של 150,000 ₪.

לאור האמור לעיל, לא ברורה טענת הנתבעת, כי לא נתבע סעד של ביטול המכרז השני, ודין טענה זו – להידחות בזאת.

55. בחודש אפריל-מאי 2013 מונה מר גור כממלא מקום סגן מנהל מתחם קישון. זאת, בתקופת שלהי כהונתו של מר שטופלר כמנהל המתחם, כאשר תפקיד זה לא אויש קודם לכן, וכאשר המכרז הראשון לתפקיד הנ"ל פורסם בתאריך 10.12.13, כשמונה חודשים לאחר מינויו הזמני של מר גור לתפקיד.

56. גב' לוי מאייר, מנהלת אגף משאבי אנוש, העידה, כי החליטה על מינויו הזמני של מר גור לתפקיד לאור בקשתו של מר לביא, סמנכ"ל חטיבת נייד.
(ראה פרוטוקול מיום 15.5.14 עמ' 12)
גב' לוי מאייר הוסיפה והעידה, כי מר לביא טען שהוא מכיר את עבודתו של מר גור, וחשב שהוא יכול להתאים לתפקיד ועל כן ביקש למנות אותו באופן זמני.
כמו כן, לטענת גב' לוי מאייר, מפאת כבוד למר שטופלר שאמור היה לסיים את תפקידו בחודש יולי 2013, לא רצו לגייס מנהל אגף במקומו כל עוד הוא בתפקיד, אך לצורך העברת ידע וחפיפה מינו את מר גור באופן זמני כסגנו.
(שם, עמ' 16).
משנשאלה גב' לוי מאייר, כיצד יכול מר שטופלר להעביר למר גור את הידע שלו, כאשר מר גור אינו מהנדס ואין לו רקע מקצועי בתחום, השיבה כי לא נדרש להעביר ידע מקצועי הנדסי למר גור, אלא מידע בנוגע לניהול המתחם.
(שם, עמ' 17)
בתשובה לשאלת בית הדין כיצד חפיפה בהעברת תפקיד יכלה לפגוע בכבודו של מר שטופלר השיבה גב' לוי מאייר כי "אני משיבה שבדיעבד יכול להיות שזו היתה טעות".

57. החלטת הנתבעת בכלל, ומר לביא בפרט על מינויו הזמני של מר גור כסגן מנהל המתחם, בטרם תפקיד זה אויש, וכשמונה חודשים (!!) לפני שפורסם המכרז הראשון לתפקיד סגן מנהל מתחם מעלה תמיהות רבות.
זאת בייחוד לאור העובדה, כי למר גור לא היתה ההשכלה ו/או הניסיון המקצועי בתחום.

טענת הנתבעת כי, הוחלט על מינוי זמני של סגן מנהל, אשר אין לו כל ידע וניסיון מקצועי, במקום מינויו של מנהל מתחם, אשר יחליף את מר שטופלר בתפקידו, תוך ביצוע חפיפה ראויה בכל תחומי העיסוק בתפקיד מנהל מתחם, וזאת על מנת שלא לפגוע בכבודו של מר שטופלר, הינה בלתי סבירה לחלוטין!!

הכיצד מינויו של מנהל מתחם, שעתיד להחליף את מר שטופלר, וביצוע חפיפה כדבעי – הן בתחום המקצועי והן בתחום הניהולי, היה פוגע בכבודו של מר שטופלר??

הכיצד מינוי זמני של מר גור כסגנו של מר שטופלר, אשר לאור חוסר ניסיונו והשכלתו בתחום, אין אפשרות להעביר לו את מלוא הידע הנדרש לביצוע תפקיד מנהל מתחם קישון, כך שניתן יהיה להעביר חפיפה מלאה למנהל המתחם החדש לכשימונה, מכבדת את מר שטופלר??
רק לנתבעת "הפתרונות" לכך...

58. אי הבאת מר לביא למתן עדות, על מנת שיבהיר ויסביר מדוע ביקש למנות באופן זמני את מר גור כסגן מנהל מתחם, על אף שאין לו כל רקע מקצועי בתחום הנדרש לתפקיד, ואף בטרם אויש התפקיד הנ"ל קודם לכן – פועל לרעת הנתבעת.

59. בתאריך 10.12.13 פרסמה הנתבעת את המכרז הראשון לתפקיד סגן מנהל מתחם.

דרישות התפקיד כללו, בין היתר –
תואר ראשון/הנדסאי/טכנאי/בעל 12 שנות לימוד וותק של 15 שנה ברכבת ניסיון בניהול תפעול מערכת אחזקה ו/או שירות נסיון בניהול/הנעת צוותי עבודה
ניסיון בניהול פרויקטים או משימות מורכבות
ניסיון בעבודה עם מערכות בקרה ואיכות ו/או מערכות אחזקה ממוחשבות

60. כאמור לעיל, 3 מועמדים סופיים הופיעו בפני ועדת המכרזים, כאשר שניים מהם קיבלו במבדקי ההתאמה תוצאה "נוטה לחיוב", ואילו התובע, המועמד השלישי קיבל תוצאה "בינונית".

אין לקבל את טענת התובע כי, הנתבעת הערימה עליו קשיים בעצם בקשתה לשלוח אותו למבדקי התאמה.
התובע נשלח למבדקי התאמה כשאר המועמדים במכרז, שמונה במספר, מאחר וחלפו למעלה משנתיים ממבדקי ההתאמה המלאים שעבר התובע בשנת 2009.
לפיכך, תוצאות מבדקי התאמה משנת 2009, וכן תוצאות מבדקי ההשלמה שעבר התובע בשנת 2013, אינם רלוונטיים.

61. גב' איילת הרמתי, ממונה גיוס בנתבעת, אשר נכחה הן בועדת המכרזים הראשונה והן בשנייה, העידה כי במסגרת הליך המיון עורכים שיחה עם הממליצים כדי לקבל מהם תשובות לשאלון מובנה, ותשובותיהם נרשמות.
(ראה פרוטוקול מיום 29.5.14 עמ' 24-25).

עוד העידה גב' הרמתי כי, במקרה של התובע הם לא פנו לממליצים שציין, מר סמי כהן שכיהן כסמנכ"ל חטיבת הנייד, ומר דוד אלמקייס, מנהל אגף אחזקת צי נייד, אלא פנו למר לביא, כממונה ישיר של התובע.
לטענת גב' הרמתי, תשובותיו של מר לביא לשאלון המובנה אמנם נרשמו, אולם לא ידעה להסביר מדוע לא צורפו לתצהירי הנתבעת. גב' הרמתי טענה כי, תשובותיו של מר לביא העידו על המלצה בינונית של התובע לתפקיד.
(שם, עמ' 26)

62. ראוי לציין ולהדגיש כי, הנתבעת אף לא המציאה לביה"ד את הפרוטוקול של ועדת המכרזים הראשונה ו/או השנייה, אלא רק את סיכום ישיבת ועדת המכרזים הראשונה.

63. אין מחלוקת כי, התובע עמד בדרישות הסף של המכרז הראשון, וכי קיבל המלצות ממר אלמקייס באשר לתפקודו ויכולותיו המקצועיות, וכן המלצות ממר לביא לקראת סיום עבודתו אצל הנתבעת, העומדות בסתירה, לדבריו, כביכול, של מר לביא "בשיחת הטלפון" עם ועדת המכרזים , כי המבקש אינו בולט מבחינה מקצועית ומתפקד ברמה בינונית.

64. כאמור לעיל, הנתבעת לא הביאה לעדות את מר לביא, על מנת שיתמוך בגרסתה ויעיד באשר לדברים שמסר בשיחת הטלפון לחברי ועדת המכרזים בנוגע ליכולותיו של התובע, ויבהיר את הסתירה, כביכול, בין המלצותיו בכתב לתובע עם סיום עבודתו אצל הנתבעת, לבין הדברים שאמר לחברי הועדה.
הנתבעת אף לא המציאה את המסמך עם תשובותיו של מר לביא לשאלון המובנה של ועדת המכרזים, אשר לטענתה מעידות על התאמה בינונית של התובע לתפקיד.

אי הבאת ראיה או עד – פועלת לרעת הצד שנמנע מהבאתה, ולפיכך, בנסיבות המקרה דנן, מעלה ספק באשר לגרסת הנתבעת, ואין לנתבעת, אלא להלין על עצמה!

65. כאמור, בפני ועדת המכרזים הראשונה הופיעו 3 מועמדים, וביניהם התובע, בעלי ההשכלה, הידע המקצועי והניסיון הנדרשים לתפקיד, כמפורט בדרישות הסף במכרז הראשון.
שניים מהמועמדים קיבלו תוצאות טובות במבדקי ההתאמה.
הנתבעת לא המציאה את פרוטוקול ועדת המכרזים, כמו גם את תשובות הממונים הישירים ו/או הממליצים של המועמדים במכרז הראשון, אלא רק את החלטתה הסופית באשר לכל מועמד.
לפיכך, לא ברור מה הייתה המלצת הממונים הישירים על המועמדים, ומה הייתה חוות דעתו של כל אחד מחברי הועדה על המועמדים.

66. אשר על כן, נראה כי רב הנסתר על הגלוי, והימנעות הנתבעת בתיק דנן מהמצאת ראיות והבאת עדים, אשר יכלו לשפוך אור על הליך קבלת ההחלטות במכרז הראשון, מעלה תהיות ותמיהות רבות, וספקות רבות בכשרות כל ההליך...
לאור כל האמור לעיל, לא שוכנענו כי, החלטת הועדה שלא נמצא מועמד מתאים לתפקיד סגן מנהל מתחם קישון בהליכי המכרז הראשון, התקבלה משיקולים ענייניים בלבד , וקיים חשד סביר ביותר לשיקולים זרים שנשקלו בנסיבות המקרה בקביעת תוצאות המכרז.

67. בתאריך 25.2.14 פרסמה הנתבעת מכרז שני לתפקיד סגן מנהל מתחם קישון, תוך הנמכת תנאי הסף הנדרשים.
במכרז השני הונמכו הדרישות להשכלה, כך שנדרשה בגרות מלאה בלבד.
הושארו הדרישות לניסיון בתפעול מערכת אחזקה, ניהול צוותי עבודה, ניהול פרויקטים ועבודה עם מערכת בקרה ואיכות, בדומה למכרז הראשון.
הוספה דרישה לניסיון בעבודה שוטפת מול ממשקים בדרגי ניהול, וידע במערכות אבטחת איכות וניהול איכות – המהווה יתרון.

68. הנתבעת טענה כי, בהתאם להסכם הקיבוצי משנת 2012 היא חייבת לקלוט לתפקיד עובד מקרב עובדי הנתבעת, ומאחר ולא נמצא מועמד מתאים במכרז הראשון הוחלט לפרסם מכרז שני עם תנאי סף נמוכים יותר, במטרה לאפשר לעובדי הנתבעת להתמודד על התפקיד.

הנתבעת הוסיפה וטענה, כי אין זו הפעם הראשונה בה הקלה בתנאי הסף במכרז פנימי שני, לאחר שלא נמצא מועמד מתאים במסגרת הליכי מכרז פנימי ראשון, וצירפה לתצהירה של גב' לוי-מאייר 4 מכרזים נוספים כאמור.

69. מעיון במכרזים הנ"ל, אשר צירפה הנתבעת לתצהירה של גב' לוי-מאייר, בהם הונמכו דרישות הסף במכרז פנימי שני, עולה באופן חד משמעי, כי במכרזים בהם הקלה הנתבעת בדרישות ההשכלה במכרז השני, היא החמירה בדרישות הניסיון.
כך למשל – במכרז הראשון לאחראי שו"ב, נדרשה - בגרות מלאה, הנדסאי/טכנאי – יתרון, 2 שנות ניסיון לפחות בניהול ותפעול מערכות שו"ב, היכרות עם מערכות שו"ב מובילות, יכולת הקמה וניהול של מפות רשת, ראש גדול, יוזמה, יכולת עבודה עצמאית ועבודת צוות וכו'.
במכרז השני לאחראי שו"ב, הונמכו דרישות ההשכלה ונדרשו 12 שנות לימוד לפחות, אולם – נדרשה הסמכה/קורס בתחום מערכות MCSA, הסמכה/קורס בתחומים שצוינו בתפקיד – יתרון. כמו כן, הועלו הדרישות לניסיון כך שנדרש – לפחות 5 שנות ניסיון מצטבר בתחומים הבאים – ניסיון כחבר בצוות SYSTEM, ניסיון במערכות וירטואליות, ניסיון בעבודה עם ציודי רשת, ניסיון בעבודה עם בסיסי נתונים, ניסיון בהקמה וניהול מערכות בקרה – יתרון, ניסיון עם מערכות מקבילות- יתרון וכו'.

במכרז ראשון למרכז תחום קטרים נדרשה השכלה של טכנאי/הנדסאי מכונות, ניסיון מעשי של 3 שנים לפחות באחזקת מערכות מכאניות, ידע וניסיון במערכות מנועי דיזל – יתרון, ניסיון בניהול עובדים – יתרון.
במכרז השני הונמכו דרישות ההשכלה, ונדרשו 12 שנות לימוד לפחות, כאשר טכנאי/הנדסאי מכונות – יתרון. יחד עם זאת, הועלו הדרישות לניסיון, כך שנדרש ניסיון של 5 שנים לפחות באחזקת מערכות מכאניות וניסיון בניהול עובדים – חובה.

במכרז לתפקיד מרכז תחום מכונאות קטרים, השוני היחיד בין המכרז הראשון לשני, הוא הנמכת דרישת הניסיון הנדרש בתחום המכונות מ- 10 שנים במכרז הראשון, ל- 7 שנים לפחות במכרז השני.
היינו, במכרז הנ"ל דרישות ההשכלה נותרו זהות, והונמכה דרישת הניסיון בתחום המכונות בלבד.

במכרז הראשון לתפקיד ראש תחום אבטחת מידע, נדרשה השכלה של תואר ראשון או הנדסאי מחשבים/תקשורת מחשבים, ניסיון כאיש אבטחת מידע, ידע עדכני באיומים ופרצות אבטחת מידע, הסמכות רלוונטיות בתחום אבטחת מידע – יתרון.
במכרז השני , הונמכה דרישת ההשכלה ל- 12 שנות לימוד, תואר ראשון או הנדסאי מחשבים/תקשורת מחשבים – יתרון, קורסים בתחום ניהול רשתות מחשבים – חובה, קורסים בתחום אבטחת מידע – יתרון. כמו כן, הועלו הדרישות לניסיון – לפחות שנתיים ניסיון כאיש אבטחת מידע.

70. במכרז נשוא התביעה דנן, בשונה ממכרזים קודמים כאמור לעיל, בהם הונמכו דרישות ההשכלה, ובהתאמה הועלו באופן משמעותי דרישות הניסיון, דרישת ההשכלה במכרז לתפקיד סגן מנהל מתחם קישון הונמכה כך שבמקום בעל תואר ראשון/הנדסאי/טכנאי/בעל 12 שנות לימוד ו- 15 שנות ותק בעבודה אצל הנתבעת, כפי שנקבע במכרז הראשון, נדרשה בגרות מלאה בלבד.
אולם, לא הועלו הדרישות לניסיון.
הוספו רק דרישות לניסיון בעבודה שוטפת מול ממשקים בדרגי ניהול, ונקבע שידע במערכות אבטחת איכות מהווה יתרון.

71. העובדה כי, בניגוד למכרזים קודמים בהם ככל שהונמכה דרישת ההשכלה הועלו במקביל הדרישות לקורסים בתחום התפקיד המוצע, ודרישות הניסיון, במכרז דנן, לא הוספו כתנאי סף במכרז השני קורסים בתחום או דרישה למס' שנים גבוה של ניסיון בתחומים בהם עוסק התפקיד, מעלה חשש כבד כי מדובר בשיקולים זרים והעדפת מועמד שהמכרז הנ"ל "נתפר למידותיו", ומהווה טעם לפגם במכרז דנן.

72. כמו כן, מהראיות והעדויות בתיק זה עולה כי, מר גור אשר בטרם מינויו הזמני כסגן מנהל מתחם קישון, ובטרם זכייתו במכרז השני לתפקיד הנ"ל, עבד אצל הנתבעת במשך כ- 10 שנים כנהג קטר, ללא כל ניסיון בניהול צוותי עבודה, פרויקטים, מערכות אחזקה וללא כל ידע מקצועי בתחום.

גב' לוי מאייר, אשר כאמור הייתה חברה בועדת המכרזים השנייה, שבחרה לתפקיד את מר גור, באופן תמוה לחלוטין, לא ידעה בעדותה בביה"ד, להסביר את ניסיונו הניהולי של מר גור, כנדרש בתנאי הסף של המכרז.
גב' לוי מאייר העידה בעניין זה כדלקמן –
"...הוא עסק באופן לא פורמאלי מעת לעת תפקידים של ניהול משמרת על נהגים, אך לפני שהוא הגיע לרכבת הוא עשה דברים אחרים... הוא היה מנהל ברמה כלשהי בחברת אביב שיגור או אביב שליחויות" (הדגשות אינן במקור – א.ק. ).
(ראה פרוטוקול מיום 15.5.14 עמ' 14).

גב' לוי מאייר הוסיפה והעידה, כי היא אינה זוכרת כמה שנות ניסיון יש למר גור בתפקיד מנהל משמרת, אולם, לטענתה, "זה היה מספיק כדי להעביר אותו את דרישות הסף".
טענתה זו של גב' לוי-מאייר הינה בלתי סבירה לחלוטין, בהתחשב בכך שבהמשך עדותה התברר כי, מנהל משמרת אינו עוסק בניהול שוטף של נהגים, אלא משמש כמעין "סדרן עבודה" ומטפל באירועים חריגים ותקלות במהלך אותה משמרת.
כמו כן, גב' לוי-מאייר העידה, כי מר גור לא מונה באופן רשמי כמנהל משמרת!!
(שם, עמ' 14).

73. מעדותה של גב' לוי-מאייר עולה, כי לא רק שלמר גור לא היה ידע מקצועי בתחום, אף לא היה כל ניסיון ניהולי, לפחות לא במהלך תקופת עבודתו אצל הנתבעת, וגב' לוי-מאייר גם לא ידעה להסביר מהו ניסיונו הניהולי, כביכול, של מר גור בטרם החל לעבוד אצל הנתבעת. זאת על אף, שכאמור לעיל, גב' לוי-מאייר כחברת ועדת המכרזים השנייה בחרה במר גור כזוכה בתפקיד סגן מנהל מתחם.

אם כן, לא ברור כיצד מר גור עמד בתנאי הסף הנדרשים במכרז השני.

74. גב' לוי מאייר העידה כי "נדרש איזשהו ניסיון" אך זהו לא הרכיב היחיד ו/או העיקרי...
(שם, עמ' 15)

75. ראוי להדגיש כי, גב' הרמתי העידה, כי ניסיונו של מר גור בתפקידו הזמני כסגן מנהל המתחם, לא נלקח בחשבון ע"י ועדת המכרזים, וכי מר פרג', מנהל מתחם קישון, אשר היה לו ניסיון בעבודה רק מול מר גור כסגנו, לעומת יתר המועמדים הסופיים במכרז השני, לא סיפר לחברי הועדה על התרשמותו מעבודתו עם מר גור.
(ראה פרוטוקול דיון מיום 29.5.14 עמ' 23-24).

76. דהיינו, לא רק זאת שהנתבעת במכרז השני הנמיכה את דרישות ההשכלה הנדרשות, ללא כל איזון ראוי ע"י העלאת דרישות הניסיון הניהולי והידע המקצועי, אלא הנתבעת גם לא הקפידה, כי המועמדים הסופיים שהופיעו בפני ועדת המכרזים השנייה, כגון – מר גור, עומדים בתנאי הסף שנקבעו במכרז בכל הנוגע לניסיון ניהולי וידע מקצועי.

77. טענת הנתבעת, כי חברי ועדת המכרזים, לרבות נציג ההסתדרות בחרו פה אחד את מר גור, לא הוכחה, שכן הנתבעת כאמור לעיל, לא המציאה לביה"ד כל פרוטוקול של ועדת המכרזים, הראשונה או השנייה, אשר יכול היה להעיד על חוות דעתם והחלטתם של כל אחד מחברי ועדת המכרזים באשר לכל מועמד שהופיע בפניה.

78. כמו כן, אף אם נקבל את טענת הנתבעת, על אף שכאמור לא הוכחה, כי מר גור נבחר פה אחד ע"י חברי ועדת המכרזים, לרבות נציג ההסתדרות, הרי שאין בכך בכדי לרפא את הפגם המהותי היורד לשורשו של עניין שנפל במכרז השני, כי מר גור, אינו עומד בתנאי הסף הנדרשים במכרז, שכן הוכח כי, אין לו את הניסיון הניהולי ו/או הידע המקצועי הנדרשים.

79. הנתבעת חזרה והדגישה בכתבי בי-דין, בסיכומיה, כמו גם בעדויות העדות מטעמה - גב' לוי-מאייר וגב' הרמתי, כי מתחם קישון צפוי לעבור שינוי מהותי וגדול, ומעבר לפרויקט החשמול עתיד להפוך ממוסך למתחם תפעולי.
(ראה עדותה של גב' הרמתי, שם, עמ' 29).

על כן, העובדה, כי נבחר לתפקיד סגן מנהל המתחם מר גור, אשר פרט לעובדה שאין לו את ההשכלה הנדרשת, כמפורט בתנאי המכרז הראשון, אף לא הובאה כל ראיה אשר יש בה בכדי להעיד על ניסיון ניהולי וידע מקצועי בתחום, כפי שנדרש בתנאי המכרז השני, ולכן כל ההתנהלות הנ"ל מגדילה את החשש לשיקולים זרים שנפלו בועדות של שני המכרזים כאמור לעיל , ומחזקת ותומכת בטענת התובע כי המכרז היה "תפור" למר גור.

80. יתרה מזאת, צודק ב"כ התובע בטענתו, כי הסכמתו של מר גור למינוי זמני כסגן מנהל מתחם, ביודעו כי עתיד להתפרסם בזמן הקרוב המכרז הראשון לתפקיד, אשר הוא אינו עומד בתנאי הסף שלו, מאחר ואין לו את ההשכלה הנדרשת, מעלה תהיות רבות, בלשון המעטה, באשר להתנהלות הנתבעת במקרה דנן, וכן ביחס לשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה לביטול המכרז הראשון, וכן באשר קביעת תנאי הסף במכרז השני וההחלטה שהתקבלה ע"י ועדת המכרזים השנייה, כפי שפורט בהרחבה לעיל.

81. לאור כל האמור לעיל, אנו קובעים כי, נפלו פגמים מהותיים בהליכי המכרז השני, הן בקביעת תנאי הסף הנמוכים ללא כל איזון בין דרישות ההשכלה לבין דרישות הניסיון, והן בבחירתו של מר גור כזוכה בתפקיד, על אף שבתנאי הסף הנמוכים כאמור אין הוא עומד.

82. לפיכך, אנו קובעים כי המכרז השני - בטל.

83. באשר למכרז הראשון - בית הדין אינו יכול לשים שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של ועדת המכרזים, ולקבוע כי התובע הוא הזוכה במכרז הראשון.
ראוי להדגיש כי, עם התובע הופיעו בפני ועדת המכרזים שני מועמדים נוספים אשר קיבלו תוצאה טובה יותר במבדקי ההתאמה, והתובע דורג רק במקום הרביעי.
לפיכך, דין הבקשה למתן סעד הצהרתי הקובע כי התובע הינו הזוכה במכרז הראשון – להידחות בזאת.

84. לאור קביעתנו לעיל, ובהתחשב בהתנהלות הנתבעת בנסיבות המקרה דנן – הפגמים המהותיים היורדים לשורשו של עניין בהליכי המכרז השני, השיקולים הזרים בבסיס החלטת ועדת המכרזים הראשונה, כמו גם החלטת ועדת המכרזים השנייה, אנו קובעים כי על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי לאור התנהלותה בתיק דנן כאמור ובגין הפגיעה שנגרמה לתובע, בסך של 150,000 ₪.

85. על הנתבעת לפרסם, מוקדם ככל האפשר, מכרז פנימי חדש לתפקיד סגן מנהל מתחם קישון עם אותם תנאי סף כפי שנקבעו במכרז הראשון, הן לעניין ההשכלה והן לעניין הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים.

כמו כן, בהתחשב בנסיבות המקרה דנן, לאור העובדה כי, החלטת הנתבעת שלא לבחור באף אחד מהמועמדים במכרז הראשון התקבלה משיקולים זרים, ולאור קביעתנו על ביטול המכרז השני על תוצאותיו, על הנתבעת לאפשר גם לתובע ולשלושת המועמדים שדורגו לפניו, באם יחפצו בכך, להגיש את מועמדותם בשנית למכרז החדש לכשיפורסם, וזאת על אף סיום יחסי העבודה בין התובע לבין הנתבעת.

בנסיבות המקרה, על ועדת המכרזים לשבת בהרכב חדש, ללא השתתפות כל חברי הועדות שישבו בשני המכרזים שנדונו לעיל.

86. כמו כן, על הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪.

87. על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים המפורטים לעיל, תוך 30 יום מהיום, אחרת ישאו סכומים אלו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסה"ד ועד מועד התשלום בפועל.

ניתן היום, א' כסלו תשע"ה, (23 נובמבר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

עמי בריל
נציג עובדים

א. קציר
סגנית נשיא

מר איתן מורג
נציג מעסיקים


מעורבים
תובע: דוד אסולין
נתבע: רכבת ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: