ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון בר נגד עיריית תל אביב יפו :

החלטה בתיק בר"מ 7379/14

לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן

המבקשים:
1. ירון בר

2. אלון תומר

נ ג ד

המשיבים:
1. עיריית תל אביב יפו

2. חברת "אחוזת החוף" בע"מ

3. מנהל מתחם התיירות במשלמה יפו

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו (כבוד סגן הנשיאה ק' ורדי) בתיק עת"מ -45510-10-14 מיום 2.11.2014

בשם המבקשים:
עו"ד אופיר ברק

בשם המשיבים:
עו"ד רחל אביד

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המשיבה 2 מפעילה יריד זמני הפועל בשטח ציבורי פתוח בכיכר עמיעד 11 בתל אביב-יפו המכונה "יריד עמיעד". ביום 6.6.2014 נכנס לתוקף נוהל שפרסמה המשיבה 1 הכולל הוראות הקובעות, בין היתר, מהם המוצרים שמותר ושאסור למכור ביריד ואת שעות הפעילות המותרות בו. הנוהל קיצר את שעות הפעילות בשוק והגביל אותן עד שעה 16:00. המבקשים – סוחרים המוכרים את מרכולתם ביריד זה שנים מספר – הגישו עתירה מינהלית המכוונת לנוהל האמור, וביקשו לפטור אותם מהוראותיו, לרבות מדרישת המשיבה 2 לכך שיחתמו – עד ליום 1.11.2014 – על בקשה להיתר מכירה והתחייבות לפעול על פי הנוהל – בקשה שהיא תנאי למתן היתר למכור סחורה ביריד. בד בבד עתרו המבקשים למתן צו ביניים שיורה למשיבים להימנע מלהחתים את סוחרי השוק על בקשה להיתר מכירה כאמור.

2. בית המשפט לעניינים מינהליים (כבוד סגן הנשיאה ק' ורדי) דחה את הבקשה לצו ביניים בקבעו כי לא ראה מקום לתת צו משום שהעירייה אינה מונעת מהמבקשים למכור את מרכולתם ביריד בשעות הפעילות המתוקנות בהתאם לנוהל; והטענות כלפי הנוהל והשינויים המתבקשים בו ייבחנו במסגרת העתירה. בית המשפט קבע דיון בעתירה ליום 11.12.2014.

3. מכאן הבקשה לרשות ערעור שלפניי, שבה נטען, בעיקרו של דבר, כי היה מקום ליתן סעד זמני המקפיא את המצב הקיים מבחינת סוגי המוצרים שנמכרו ביריד עד שהנוהל נכנס לתוקף, ואשר אסורים למכירה כעת. לטענת המבקשים, בית המשפט קמא לא התייחס לנושא זה בהחלטתו. עוד נטען כי ייגרם להם נזק בלתי הפיך אם יידרשו לחתום על "הסכם חדש".

4. ביום 4.11.2014 ניתן סעד ארעי המשמר את המצב הקיים מבחינת סוגי הפריטים הנמכרים; ונקבע כי שעות הפעילות ביריד יהיו עד שעה 17:00. כמו כן נתבקשה תשובת המשיבים.

5. ביום 24.11.2014 הגישו המשיבים תשובה לבקשה, וטענו, בתמצית, כי בדין נמנע בית המשפט קמא מליתן סעד זמני הואיל והמבקשים לא הוכיחו שייגרם להם נזק בלתי הפיך אם לא יינתן צו, ומשום שסיכויי העתירה להתקבל – נמוכים. בצד האמור, עדכנו המשיבים כי עוד לפני שניתן הסעד הארעי דלעיל, הם החליטו, מיזמתם, לשמור על המצב הקיים מבחינת סוגי הפריטים הנמכרים ביריד ולהאריך את שעות הפעילות; והודעה על כך נמסרה למבקשים ולכל המשתתפים ביריד. כמו כן, הסכמתם זו הוספה בהיתרי המכירה ובהעתקי הנוהל שצורפו להם.

6. על רקע האמור בתשובת המשיבים, לא מצאתי עילה למתן רשות ערעור. כידוע, בבקשה למתן צו ביניים שוקל בית המשפט שני שיקולים המקיימים ביניהם "מקבילית כוחות" – סיכויי העתירה ומאזן הנוחות. בהינתן המועד הקרוב לדיון בעתירה (11.12.2014), השיקול בדבר מאזן הנוחות – קרי: מתן אפשרות למערערים להמשיך למכור את מרכולתם שהייתה מותרת במכירה עד שהנוהל נכנס לתוקף – מטה את הכף להותיר את המצב הקיים מבחינת סוגי הפריטים הנמכרים עד למתן פסק דין בעתירה. ואכן, מתגובת העירייה עולה כאמור כי מקובל עליה שיישמר בשלב זה המצב הקיים מבחינת סוגי הפריטים הנמכרים ביריד. נוכח הסכמה זו אין צורך במתן צו בראש זה. בבקשה הנוספת לא מצאתי ממש, שכן ממילא כל חתימה על הסכם כפופה לתוצאות הדיון בהליך העיקרי (כמצוין בהחלטתי מיום 4.11.2014).

7. בנתון להצהרתה האמורה של העירייה, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏ד' בכסלו התשע"ה (‏26.11.2014).


מעורבים
תובע: ירון בר
נתבע: עיריית תל אביב יפו
שופט :
עורכי דין: