ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעיין רחל ניצן נגד שלומי פישמן :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעת

מעיין רחל ניצן

נגד

הנתבעים

  1. שלומי פישמן
  2. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. צר לי עד מאוד על הודעת בכ"ת. תם קדם המשפט. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר ולסיכומים בע"פ- ככל שהדבר יתאפשר לבית המשפט, ליום 12/11/15 בשעה 08:40 .

2. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים וכן תיק מוצגים, על פי לו"ז כדלקמן:
התובעת- עד ליום 1/1/15 והנתבעת- עד ליום 10/2/15 המסמכים יוגשו במקביל לתיק בית-המשפט ולצד שכנגד.
מסמך אשר לא יוגש במועד, לא ניתן להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, לאחר בקשה מנומקת. תצהירי חוקרים יוכנו מראש ויוגשו במועד להגשת ראיותיו של צד- במעטפה סגורה ויסרקו כחסויים מפני הציבור לרבות הצדדים. לאחר מכן- אחליט מתי יוצגו ליתר הצדדים להליך. יש להכין מראש עותקים ותמלילי קלטות, ולצרפם לתצהיר החוקר המוצג לעיון בית-המשפט. הודעות בכתב יד יש להדפיס.
לגבי עדים שאינם בשליטה: על כל צד להגיש במועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה הכוללת פירוט של תמצית עדותם את המקור לידיעה ואת הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם.

3. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של צד- תוגש בתוך 14 יום ממועד קבלתם, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. אחרת- לא תישמע. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון.

4. הצדדים ייערכו לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 15 דקות לעד ועד 30 דקות לבע"ד וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה - לפני שמיעת הראיות או אחריה.
5. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 1/3/15 - בקשה לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן- לא תותר עדותם.
על הבקשה לכלול את שמו וכתובתו המלאים של כל עד.
על כל צד להודיע כבר עתה לעדיו, שיש כוונה לזמנם, על מנת שיוכלו להערך.

זימונו של עד שאינו מומחה או בע"ד, מותנה בהפקדת הסך של 450 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט. איני נותנת הוראות ביחס למומחים רפואיים, הואיל ובתיק זה קיימת קביעה על פי דין. בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.
פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית. ההזמנות תלקחנה גם למסירה אישית ידנית וכדין .

7. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.

8. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.

9. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.


מעורבים
תובע: מעיין רחל ניצן
נתבע: שלומי פישמן
שופט :
עורכי דין: