ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המבקשת נגד המשיבה :

22 נובמבר 2014
לפני: כבוד הרשם טארק חסנין

התובעת:
המבקשת
לירז לוי
ע"י ב"כ: עו"ד אבירם בווני

-
הנתבעת:
המשיבה1

המשיבה 2
1. דרומא ארץ ידע וחויה

2. המוביל הדרומי צביקה בע"מ ח.פ. 511456923

החלטה

לפני בקשת התובעת להטלת צו עיקול זמני על נכסי המשיבות, הנתבעת חב' דרומא-ארץ ידע חויה והמשיבה 2, חב' המוביל הדרומי צביקה בע"מ, המצויים אצל המחזיקים כמפורט בבקשה.

המבקשת היתה התובעת והמשיבה1 היתה הנתבעת בתיק העיקרי. בתיק העיקרי עתרה המבקשת לחייב את המשיבה1 לשלם לה סכומים שונים בגין פיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות, הודעה מוקדמת, הפרשות לפנסיה, פיצוי בגין אי עריכת שימוע ועוד.

כתב התביעה הוגש בתאריך 09.07.14.

המשיבה1 לא הגישה כתב הגנה מטעמה וביום 12.11.14 ניתן פסק דין כנגד המשיבה1, על יסוד כתב התביעה, המחייב אותה לשלם למבקשת סך של 11,249.55 ₪ ובנוסף, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,473 ₪.

המשיבה 2, לא היתה צד בתיק העיקרי ופסק הדין אינו תקף לגביה.

כעת, המבקשת עותרת למתן צו עיקול זמני על נכסי המשיבה1 , הנתבעת בתיק העיקרי, והמשיבה 2, שלא היתה צד בתיק העיקרי, וזאת מכוח תקנה 363( ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד, 1984 (להלן: התקסד"א), וזאת להבטחת ביצוע פסק הדין שניתן, כאמור, במעמד צד אחד, בהעדר הגנה.

תקנה 363( ב) לתקסד"א מסמיכה את בית הדין להטיל עיקול זמני בעת מתן פסק הדין ( התקנה חלה בבית הדין לעבודה לפי הוראת תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב-1991).

תקנה 363( ב) קובעת כי:
"(ב) בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני להבטחת ביצוע פסק הדין בעת מתן פסק הדין או בתכוף לאחריו, ואין צורך, לשם כך, בהמצאת התחייבות או במתן ערובה לפי תקנות 364 ו-365(ב); הבקשה לסעד הזמני יכול שתהיה בעל פה".

אכן, כאשר מדובר בעיקול המבוקש לאחר מתן פסק הדין, הדרישות שצריכות להתקיים כתנאי להטלתו, פחותות מהדרישות הקיימות כשמדובר בעיקול המבוקש לפני מתן פסק הדין, שכן בניגוד לבקשה המוגשת לפני בירור התביעה כאשר יש צורך להעריך את סיכויי התביעה, כאשר מדובר בעיקול לאחר מתן פסק הדין התביעה כבר הוכרעה, ואין חשש לפגיעה מוקדמת בזכויות הנתבע על בסיס סיכויי תביעה לא ברורים.

משמעות הדבר היא, שמתקין התקנות נתן דעתו לכך שסעד זמני הניתן במעמד פסק הדין או בתכוף לאחריו, ניתן כאשר נקבע שהתביעה נמצאה מוצדקת, ומשום כך, אין התובע מחויב בהמצאת התחייבות או ערובה לנזקי החייב, שנגדו ניתן הצו, והבקשה יכול שתהיה אף בעל פה.

כאמור, פסק הדין ניתן ביום 12.11.14 והבקשה להטלת צו העיקול הוגשה ביום 20.11.14 " בתכוף" לאחר מתן פסק הדין.

המבקשת טוענת בבקשתה כי ביום 16.11.14, לאחר קבלת פסק הדין, פנתה אל משרדי המשיבה1 במטרה למסור לה את פסק הדין אולם, לתדהמתה, גילתה כי משרדי המשיבה1 סגורים. ניסיונות המבקשת להשיג את מנהל המשיבה1 מר גל גרינברג עלו בתוהו ובירור שעשתה עם מדריכים אחרים שעבדה עימם אצל המשיבה1 העלה כי המשיבה1 העבירה את פעילותה לחברה אחרת העונה על השם " המוביל הדרומי צביקה בע"מ ח.פ. 511456293", היא המשיבה 2.

לידי המבקשת הגיעה הודעת דוא"ל שנשלחה על ידי מזכירת המשיבה 1 לכל המדריכים שכותרתו " שינוי ארגוני ב"דרומא" ובו נאמרו, בין היתר, הדברים הבאים:
"ב- 1.11.14 ובהתאם לאישורו של מנכ"ל " דרומא", יצרנו מבנה ארגוני-כלכלי חדש בחברת " המוביל הדרומי צביקה". נתבקשנו להודיע ראשית, כי שכר אוקטובר ( כולל זה שלי ושל אולגה) שאמור להיות משולם ע"י דרומא", יועבר לכולנו ביום רביעי הבא- 19.11.14.
עבור כל הטיולים שביצעתם החל מה- 1.11.14, השכר ישולם ע"י " המוביל הדרומי צביקה", תיק ניכויים מס'- 952179679 ח.פ. 511456923".
(ההדגשות שלי ט.ח.).

עותק מהדוא"ל צורף לתצהיר התומך בבקשה, נספח א'.

המבקשת טוענת כי המשיבה שלא הגישה כתב הגנה מטעמה וניתן נגדה פסק דין, סגרה את משרדיה והתחילה פעילות עסקית חדשה באמצעות חב' "המוביל הדרומי צביקה" ובכך, היא מבריחה את נכסיה וכספיה באמצעות חב' המוביל וצדדים שלישיים.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתצהיר התומך בה, בנספח א', אותו מייל שנשלח על ידי נציגת המשיבה1 למדריכים ובו הסבר מפורט כיצד תתבצע, מכאן והלאה, פעילותה של המשיבה1, באמצעות המשיבה 2 ובפסק הדין וכן בשים לב לעובדה כי המשיבה1, לא טרחה להגיש כתב הגנה בתיק העיקרי ובכך גרמה למתן פסק דין נגדה בהעדר הגנה, שוכנעתי כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. ולפיכך, הנני סבור כי יש מקום ליתן צו עיקול זמני על כספי ו/או נכסי המשיבה1, היא הנתבעת בתיק העיקרי המוחזקים ושיוחזקו בעתיד ברשות המחזיקים כמפורט בבקשה.

יחד עם זאת, אינני נעתר לבקשה להטלת צו עיקול זמני על נכסי המשיבה 2 המצויים אצל המחזיקים ולו מן הטעם הפשוט כי המשיבה 2 לא היתה צד בתיק העיקרי ופסק הדין אינו תקף לגביה.

להזכיר כי התכלית העומדת ביסוד תקנה 363( ב) לעיל הינה למנוע הברחת נכסים או כספים, עד לפתיחת תיק הוצאה לפועל. התקנה לא נועדה לשמש בידי התובעת/המבקשת אמצעי גבייה של החוב הפסוק, ללא צורך בפתיחת תיק הוצאה לפועל לביצוע פסקי הדין.

לאור המקובץ לעיל ולהבטחת ביצוע פסק הדין, ניתן בזה צו עיקול על כספי המשיבה 1 ( הנתבעת) בלבד המוחזקים ושיוחזקו בעתיד אצל המחזיקים המפורטים בסעיף 20 לבקשה עד לסך 13,722.55 ₪.
המבקשת תמציא למשיבה1 (הנתבעת), במסירה אישית, העתק הבקשה וההחלטה, תוך 3 ימים מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ה, (22 נובמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: המבקשת
נתבע: המשיבה
שופט :
עורכי דין: