ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גולן אבשלום נגד אליהו אסטמקר :

בפני כבוד השופטת נעם חת מקוב

תובע

גולן אבשלום

נגד

נתבעים
1. אליהו אסטמקר

2. שביט אשטמקר

3. לירז אשטמקר

החלטה

1. כפי שהוסכם בין הצדדים ימונה מומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה ובתחום הפה והלסת כדי להקל על ביהמ"ש להגיע למסקנה בדבר נכותו הרפואית של התובע בכל הקשור לתיק זה.

2. אשר על כן, אני מחליטה למנות את פרופ' רפאל זלצר, טל', 02-XXXX149, כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום הפה והלסת ואת ד"ר מרק וייזר טל' 03-XXXX773 בתחום הפסיכיאטריה, על מנת שיחוו דעתם בשאלת נכותו של התובע עקב האירועים נושא הליך זה. המומחים יתייחסו הן לנכות צמיתה והן לנכות זמנית.

3. ככל הניתן יגישו המומחים חוות דעת ם תוך 90 יום מיום קבלת החלטה זו.

4. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בנוגע למימון שכרם של המומחים החלטתי כי כמימון ביניים יתחלק שכר טרחת המומחים כך שהתובע ישלם 25% משכרם והנתבעים יישאו ב – 75% משכרם .
אני מעמידה את שכרו של פרופ' זלצר על סכום של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ ואת שכרו של ד"ר וייזר על סכום של 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.
להבטחת תשלום שכרם של המומח ים, יפקיד כל אחד מהצדדים בקופת בית המשפט את חלקו בהתאם לאמור לעיל תוך 45 יום מהיום.

המזכירות לא תשלח הודעת מינוי למומחים עד אשר יופקד ו סכו מי הפ יקדון.

המומחים יודיע ו לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי אם שכרם עולה על השכר הנקוב לעיל. כמו כן יודיעו המומחים לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים אם יש להם נגיעה למי מן הצדדים.

5. הצדדים רשאים למסור למומחים כל חומר רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת של מומחים אחרים, והמומחים יציי נו בחוות דעת ם אלו מסמכים היו בפני כל אחד מהם לצורך מתן חוות דעתו.

6. הצדדים רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של כל מומחה והמומחים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. הצדדים יגישו תחשיבי נזק מעודכנים לאחר קבלת חוות הדעת באופן הבא:
התובע - לא יאוחר מ- 30 ימים עובר לקדם המשפט הבא.
הנתבעים - עד 14 קודם למועד הדיון שנקבע.

8. הצדדים יתייצבו לישיבת קדם משפט ליום 9.6.15 בשעה 10:00.

ניתנה ביום 22 נובמבר 2014.


מעורבים
תובע: גולן אבשלום
נתבע: אליהו אסטמקר
שופט :
עורכי דין: