ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית שפרעם נגד פאסל תפאל :

בפני כבוד הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק

תובעת

עירית שפרעם

נגד

נתבע

פאסל תפאל

החלטה

העניין שבפני, התנגדות הנתבע לתובענה אשר הוגשה כנגדו כתובענה לסכום קצוב, בגין חיובים עתיים בתשלומי חובה לרשות המקומית (ארנונה, מים ביוב). התובענה הוגשה ע"ס 39,061 ש"ח, ונוגעת לשנים 2005 ועד 2012, כפי שמפורט בדף החשבון המצורף לכתב התביעה.

הנתבע הגיש התנגדות לביצוע התובענה, ולדבריו פנה מספר רב של פעמים לעירית שפרעם, ר פרטים ונתונים על מצבו הכלכלי הירוד וחוסר יכולתו לשאת במלוא חיובי מים וארנונה; הוסיף הנתבע כי הוא מתגורר בשכונה נחשלת בעיר, בה ישנם ליקויי תשתית ומפגעים רבים (לרבות אתר המכיל פסולת), ובהתאם טען הנתבע כי אין לחייבו בתשלומי החובה הנדרשים ממנו כעת.

התובעת השיבה להתנגדות, ולדבריה כל הטענות הנוגעות ליחס ישיר בקשר למתן שירותים על ידי הרשות המקומית, הינן טענות שאין בהן להקים הגנה ושאין לבית המשפט סמכות עניינית לדון באותן טענות. יתר על כן, בכל הנוגע לטענות הנוגעות להגנה אפשרית מכח מצבו הכלכלי של הנתבע, הרי שלא ניתן להעניק הנחות באופן רטרואקטיבי, ומשלא הוגשה השגה או בקשה להנחה במועד המתאים, הזכות לקבל הנחה לגבי אותה שנת חיוב, פגה מעצמה.

ביום 10.3.2014 נתקיים בפני דיון בהתנגדות, בסיומו הודיעו הצדדים: " בהמלצת בית המשפט אנו מסכימים שמתן החלטה בהתנגדות על בסיס כתבי הטענות יושהה לתקופה של 90 ימים על מנת לאפשר לנתבע לפנות לגורמים המתאימים אצל עירית שפרעם בבקשה לקבל הנחה או הקלה מהחוב הנטען. ככל שלא נודיע על הסכמה עד ליום 10.06.14 אנו מסכימים למתן החלטה על בסיס כתבי הטענות ללא צורך בדיון נוסף. "

הודעה מטעם הצדדים לא נמסרה במועד אשר נקצב, וניתנו שתי ארכות נוספות למסירת הודעה, אולם הצדדים לא הודיעו דבר, ובהתאם הגיעה העת למתן החלטה.

לאחר בחינת טענות הנתבע, מצאתי לנכון לדחות ההתנגדות. הטענה בדבר ליקוי בשירותים המוענקים על ידי הרשות המקומית אינה יכולה להקים הגנה בפני ביצוע תשלומי חובה, שכן אין ולא יכולה להיות זיקה ישירה בין איכות השירות, לתשלום חיוב בארנונה שמהותה כמס;

בכל הנוגע לטענה בדבר זכאותו של הנתבע להנחה לגבי טענת ההגנה השנייה, הרי שסעיף 16 ל תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג 1993 קובע כי " זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה".

בנסיבות אלה, גם אם היה הנתבע זכאי להנחה (ולא הוכח כי יש ממש בדבריו, ולא הובאה כל אסמכתא בהקשר זה, למעט גיבוב לא ברור של מסמכים אשר צורפו לבקשה), הרי שזכות זאת פגה עם תום כל שנת כספים, ומשלא נפרע החיוב באותה העת, הרי שאין הדבר יכול לשמש כהגנה בפני התובענה. עוד אפנה בהקשר זה אל עת"מ (ת"א) 2886/05 סיבוש נ' עיריית רמת השרון.

לאור כל האמור, אין לנתבע הגנה בפני התובענה, ואני מורה על דחיית ההתנגדות, ועל חידוש הליכי הוצאה לפועל בתיק 02-XX110-12-0.

הנתבע יישא בהוצאות התובעת בסך 1,200 ש"ח בגין הליך זה.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ה, 22 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית שפרעם
נתבע: פאסל תפאל
שופט :
עורכי דין: