ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד עדילי עותמאן :


בפני כבוד הרשמת בכירה עידית קצבוי

מבקשים

כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבים

עדילי עותמאן

החלטה

לפניי בקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה על סך 20,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשת בתביעה, אשר עילתה בפקודת הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975 (להלן: פקודת הפיצויים).

לטענת המבקשת, עצם היותו של התובע תושב הרשות הפלסטינית יוצרת חשש כי לא תוכל להיפרע ממנו היה ותידחה תביעתו.
כן נטען על ידי המבקשת כי בשלב זה של התביעה לא הונחה תשתית עובדתית מספיקה לביסוס התביעה, וכי קיימת מחלוקת של ממש באשר לתחולתה של פקודת הפיצויים על המקרה דנן. כן נטען כי התובע לא צירף לכתב התביעה את שמו של הנהג הנתבע.

התובע מתנגד לבקשה. לטענתו סיכויי התביעה הינם טובים ביותר מאחר שנסיבות התאונה עונים להגדרת החזקה המרבה בדבר מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב.
כן נטען על ידי התובע כי חיובו בהפקדת ערובה בשלב מוקדם זה מהווה פגיעה חוקתית בזכותו לפנות לערכאות.

הכרעה

תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי– התשמ"ד 1984, קובעת את המפורט להלן:
" (א) בית המשפט או הרשם רשאי , אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) לא ניתנה ערובה תוך המועד שנקבע, תדחה התובענה, אלא אם כן הורשה התובע להפסיקה ....".

פסיקת בית המשפט העליון פירטה מהם השיקולים שעל בית המשפט לשקול במסגרת החלטתו. ראו למשל את המפורט ברע"א 2795/10 ד"ר גיא פיטוסי נ' מדינת ישראל, פורסם בנבו 17.3.11 –

"אכן, זכותו של אדם לפנות לערכאות שיפוטיות הוכרה כזכות בעלת אופי חוקתי (רע"א 544/89 אויקל תעשיות (1985) נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מד (1) 647 (1990). ואולם, זכות זו אינה מוחלטת ובית משפט זה הכיר בכך שזכות זו עשויה לסגת מפני זכויות אחרות. כך ככלל וכך בפרט בכל הנוגע לתקנה 519 (ראו למשל: רע"א 2146/04 מדינת ישראל נ' עיזבון המנוח אבראהים, פ"ד נח (5) 865 (2004) . אומנם, בעת שנבחנה בקשה לחייב תובע ליתן ערובה להוצאות על בית המשפט ליתן דעתו לשיקול של אי חסימת זכות הגישה לערכאות. אולם לצד שיקול זה ישנם שיקולים נוספים, וביניהם סיכויי התובענה: הבטחת תשלום הוצאות לנתבע היה והתובענה תידחה ומניעת בזבוז משאבים שיפוטיים".

לענייננו- התובע ביותו תושב האזור הינו תושב חוץ לצורך תקנה 519 שלעיל. במקרים כאלו קיימת נטייה לחייבו בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע (ראו רע"א 2146/04 מדינת ישראל נ' עיזבון המנוח באסל נעים איברהים, פ"ד נח(5) 865). אין זה גם ברור מדוע לא צורף לכתב התביעה שמו של הנהג הפוגע כנדרש על פי הדין, ומחדל זה לא תוקן גם לאחר התייחסות המבקשת לנושא.

מאידך גיסא, אינני סבורה כדעת המבקשת כי סיכויי התביעה נמוכים. המסמכים הרפואיים שצורפו על ידי התובע מבססים קיומה של ראשית ראיה לקיומה של נכות כאמור בהחלטת בית המשפט בבקשת מינוי המומחים.
לעניין נסיבות התאונה- אכן למבקשת טענות באשר לחלותה של הפקודה על נסיבות האירוע, אולם מן הצד השני לזכותו של התובע עומדת פסיקת בתי המשפט באשר לחלות הוראות הפקודה גם על מקרים דומים אחרים בהם הפגיעה התרחשה עקב ניצול הכוח המכני של הרכב (ראו למשל רע"א 6779/97 מנופי יהודה בע"מ נ' מזל - עבודות מתכת פ"ד נו(1) 721 ,עמ' 727-728 ).

לאור המפורט לעיל, ועל מנת לאזן בין זכותו החוקתית של התובע להיכנס בשעריו של בית משפט זה מחד גיסא, אל מול חששה של הנתבעת כי לא תוכל להיפרע מהתובע היה ותביעתו תידחה נוכח טענותיה המשפטיות, החלטתי לחייב את התובע בהפקדת ערובה בשיעור נמוך כתנאי לניהול התביעה.
לפיכך- התובע יפקיד סך של 4,500 ש"ח לא יאוחר מיום 29.12.14.

לא תופקד הערובה במועד, תמחק התביעה.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: עדילי עותמאן
שופט :
עורכי דין: