ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוהרי מהארי נגד לילות קסומים בע"מ :

22 נובמבר 2014
לפני: כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע:
בוהרי מהארי
ע"י ב"כ: עו"ד וידאל
-
הנתבעים:

  1. לילות קסומים בע"מ
  2. יפת עזני

ע"י ב"כ עו"ד דוד אטד
3. ש. כ. מאגרי אנוש בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלקושי
4. מסטר קיי בע"מ

בית הדין הארצי חזר על הלכה זו בבר"ע 36623-11-13 דב מרכוס נ' סולאר פרופיט ישראל בע"מ, מיום 4.2.2014.

החלטה

לפני בקשת הנתבעים 1 ו- 2 להעברת הדיון לבית הדין לעבודה בבאר שבע, משאין חולק כי עבודתו של התובע בוצעה בקיבוץ חפץ חיים שבמחוז באר שבע.

לטענת הנתבעים 1 ו-2, התובע עבד לאורך כל תקופת עבודתו בגן האירועים "לילות קסומים" בקיבוץ חפץ חיים – שם היה " מקום ביצוע העבודה" ולפיכך הסמכות המקומית מסורה לבית הדין לעבודה בבאר שבע.

התובע התנגד להעברת הדיון.

בדיון המקדמי שהתקיים בפני הודיע ב"כ הנתבעת 3 כי אינו מתנגד להעברת הדיון לבית הדין בבאר שבע.
החלטה
לטענת התובע, הנתבע העיקרי הוא הנתבע 2, בעל המניות של הנתבעת 1, הנתבע 2 קיבל אותו לעבודה, שילם לו את שכרו, שיתף פעולה עם הנתבעים האחרים וקיפח את זכויותיו. לטענת התובע, הנתבע 2 מתגורר בראשון לציון ולפיכך סמכות השיפוט בתביעה נגדו מסורה לבית הדין בתל אביב.
כן הפנה התובע בהקשר זה לתקנה 7 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) התשנ"ב – 1991 קובע: היו נתבעים אחדים, יכול שהתובענה תוגש לכל בית דין שניתן להגישה בו כנגד אחד הנתבעים".

אין חולק כי הנתבע 2 הוא אחד הנתבעים בתיק. עם זאת, אין בסעיף 3( א) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) כל חלופה שלפיה ניתן לקבוע את הסמכות המקומית לפי מקום מגורי נתבע.

כן טען התובע כי הוא רשאי להגיש את התביעה באיזור מגוריו, בני ברק, וזאת לנוכח תקנה 3( א)(3) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) הקובעת:
"בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1ב) לחוק - בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או נמצא מקום מגוריו."

סעיף 24( א)(1ב) לחוק בית הדין לעבודה עניינו " תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [ נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה"

ולטענת התובע, הנתבעים הפרו חובות חקוקות וביניהן לא שילמו לו שכר מינימום, תמורה בגין שעות נוספות ולא מסרו לו תלושי שכר מדי חודש.

בתגובה לטענה זו טענו הנתבעות 1 ו-2 כי התובע התגורר בפועל במגורים מוסדרים אצל הנתבעת 1 ו – 2 בקיבוץ חפץ חיים והתובע אישר זאת בדיון בפני.

איני מקבלת את טענת התובע שלפיה רשאי הוא להגיש את התביעה באיזור השיפוט שבו מקום מגוריו. המקרה שלפנינו אינו נמנה עם העילות הנובעות מפקודת הנזיקין. הפרות הוראות חקוקה בדיני עבודה אינה " עוולה נזיקית" של הפרת חובה חקוקה.
בכתב התביעה שהגיש התובע תבע הוא הפרשי שכר, פדיון הבראה וחופשה, הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים ופיצויים בגין אי המצאת תלושי שכר. אין בכתב התביעה התייחסות לעילת תביעה נזיקית כלשהי.

לפיכך התקנה הרלוונטית לענייננו היא תקנה 3( א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) הקובעת:

"בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק - בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה;

לטענת התובע, הנתבעת 3 גם העסיקה אותו וכי כתובתה בתל אביב ומשכך הסמכות לבית הדין לעבודה בתל אביב.

בסעיף 22 לכתב התביעה טען התובע כי " באופן פורמלי הוא הועסק באמצעות הנתבעים 3 ו-4 כאשר נתבעת 3 מוציאה לו תלושי שכר מינואר..." ובסעיף 25 לכתב התביעה טען כי " הנתבעות 3-4 שיתפו פעולה במרמה עם הנתבעים 1-2 כאשר הוציאו לתובע תלושי שכר פיקטיביים."

בהמשך הגישה הנתבעת 3 בקשה לסילוק על הסף של התביעה נגדה אולם ביום 23.3.2014 ניתנה החלטתי לפיה אין למחוק על הסף את התביעה נגד הנתבעת 3.
מעבר לכך יצוין כי גם הנתבעות 1 ו-2 מצדן, טענו הן בכתב ההגנה והן בתשובתן מיום 27.10.2014 כי משכורתו של התובע ויתר זכויותיו שולמו לו באמצעות הנתבעת 3 ומכאן שגם הן רואות בנתבעת 3 כנתבעת רלוונטית בתיק.

בע"ע ( ארצי) 143/09 אנטון נמיקוב – רשת בטחון (1993) בע"מ, מיום 24.3.2009 נפסק כי:
תיקון מס' 25
ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 52 (ה"ח 2435)
(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 [נוסח חדש];

מיום 15.7.2014
תיקון מס' 46
ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 ( ה"ח 535)
(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש];
"בתקנה זו ישנה אבחנה ברורה בין המונחים 'מקום עבודה' ו'מקום ביצוע העבודה'. אלה שני מונחים שונים (דב"ע נה/106 – 3 שילוח חברה לביטוח בע"מ – יוסף אנייס, פד"ע כ"ח 237).מקום ביצוע העבודה הוא המקום שבו בוצעה העבודה בפועל. לעומת זה, המונח מקום עבודה ניתן להתפרש לפי הקשר הדברים והתכלית אותה הוא בא לשרת, לרבות הכוונה להקל על העובד התובע בבחירת מקום השיפוט הנוח לו (דב"ע לג/23 – 3 וקסלמן ושות' חברה קבלנית לבניין בע"מ – דוד אטיאס, פד"ע ד' 421, 423 בסעיף 5; דב"ע נא/108 – 3 ישעיהו פוקס – אלסינט בע"מ, פד"ע כג 300, 302)".

כן נפסק בעניין נמיקוב כי -
"את המונח 'מקום עבודה' ניתן לפרש גם כמרכז מפעלו של המעביד, או במקום בו נמצא משרדו הרשום בישראל של המעסיק .. פרשנות זו אין בה שינוי פסיקה קיימת, היא תואמת את לשון הכתוב על פי פשוטו, והיא מבהירה את ההבדל בין מקום העבודה למקום ביצוע העבודה - שני מונחים המצויים בתקנה 3(א)(1) לתקנות סדר הדין.

.... על פי לשון תקנה 3(א)(1) לתקנות סדר הדין, לעובד יש זכות הבחירה להגיש את התביעה כנגד מעסיקו הן "במקום העבודה" והן במקום ביצוע העבודה, ואם בחר העובד להגיש את התביעה במקום העבודה, הסמכות המקומית במקרה זה היא אכן לבית הדין האזורי בתל אביב..."

בית הדין הארצי חזר על הלכה זו בבר"ע 36623-11-13 דב מרכוס נ' סולאר פרופיט ישראל בע"מ, מיום 4.2.2014.

הנתבעת 3 לא העלתה כל טענה לפיה משרדה הרשום אינו רשום בתל אביב.

תקנה 7 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) התשנ"ב – 1991 קובע: "היו נתבעים אחדים, יכול שהתובענה תוגש לכל בית דין שניתן להגישה בו כנגד אחד הנתבעים".

בכל הנוגע לפסיקה שצרפו הנתבעים 1-2 , יצויין כי פסיקה זו התייחסה למצב בו התביעה הוגשה רק כנגד הנתבעת 1 ומשכך שונה היא מנסיבות תיק זו בו התביעה הוגשה כנגד מספר נתבעים.

לנוכח המפורט, הבקשה להעברת הדיון לבית הדין בבאר שבע – נדחית. הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון במסגרת פסק הדין.

הצדדים יודיעו עד ליום 15.12.14 מספר העדים שכל צד מתכוון להעיד והתיר יקבע להוכחות.

לעיוני ליום 15.12.14.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ה, (22 נובמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בוהרי מהארי
נתבע: לילות קסומים בע"מ
שופט :
עורכי דין: