ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית מג'אר נגד עורכי דין לקידון מינהל תקין :

20 נובמבר 2014
לפני: כבוד השופט מוסטפא קאסם

המבקשת:
מועצה מקומית מג'אר
ע"י ב"כ: עו"ד שכיב עלי

-
המשיבים:
1. עורכי דין לקידון מינהל תקין
ע"י ה"כ עו"ד נידאל חאייק ואח'

2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד ארנון חזון

3. מר אנוור פתפות
ע"כ ב"כ עו"ד שכיב עלי

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה מיום 19.11.14 (להלן: "ההחלטה"), בה הורה בית הדין, בין היתר, על הקפאת מינויו של הגזבר הזמני של המועצה , המשיב 3 , באופן מיידי עד לקבלת אישור מתאים מטעם ועדת מינהל השירות.

באותה החלטה נקבע, כי משמעות הקפאת המינוי כאמור הנה כי המשיב 3 לא יוכל לאייש את תפקיד הגזבר של המועצה ולא להציג את עצמו כגזבר המועצה על כל הכרוך בכך, עד לקבלת האישור הנ"ל.

2. במסגרת הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה על ידי המועצה נטען כי בית הדין הורה על הקפאת עבודתו של הגזבר "מעכשיו לעכשיו מבלי לתת למועצה ולו שניה אחת בכדי לפעול לגייס גזבר חלופי".
לטענתה של המועצה יש בכך כדי לפגוע אנושות באינטריסים שלה ושל הציבור.
המועצה הוסיפה בבקשה שהגישה היום (יום חמישי) כי בכוונתה להגיש ביום ראשון הקרוב, "ערעור" על החלטת בית הדין ולכן ביקשה, כי עד אז בית הדין יורה על עיכוב החלטתו.
המועצה הדגישה כי איננה מצרפת תצהיר לבקשתה, הואיל וחיוניות תפקידו של הגזבר הינה בידיעתו השיפוטית של בית הדין.

3. הבקשה מוגשת היום, יום חמישי, בה נטען כי בכוונת המועצה להגיש "ערעור" ביום ראשון הקרוב . לכן בשל דחיפות העניין אינני מוצא מקום לבקש את תגובת יתר הצדדים.

גורל הבקשה-

4. אקדים אחרית לראשית ואציין, כי דין הבקשה להידחות כפי שאפרט בהמשך.

5. הכלל הוא שהגשת ערעור (וכמובן - גם הגשת בקשת רשות ערעור) - אינה מעכבת ביצוע פסק דין או החלטה, נשוא הערעור.
כדי שיחול היוצא מהכלל, יש להראות שלמערער יש סיכויי הצלחה בערעור וכן שיהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו במקרה שהביצוע לא יעוכב ולאחר מכן יתקבל הערעור.

6. ההחלטה ניתנה בבקשת המשיבה 1 למתן סעדים זמניים בעקבות מינויו של המשיב 3 לתפקיד הגזבר באופן זמני.
בקשת המשיבה 1, הוגשה כדי להפסיק הפרה מתמשכת של מינוי שנפלו בו, לכאורה, מספר פגמים מהותיים עליהם עמד בית הדין.
המועצה טענה, כי מינויו של הגזבר הזמני אושר על ידי מליאת המועצה עוד ביום 1.10.14. משמע, שמאז ועד היום, הגזבר ממלא את תפקידו (באופן זמני) בניגוד להוראות הדין ובניגוד לעמדתו המפורשת של משרד הפנים אשר גם הוא הורה למבקשת להפסיק את העסקתו, בין היתר, בשל חשש כבד לניגוד עניינים.
לכן, עיכוב ביצוע ההחלטה, משמעו הנצחת המצב ולו למספר ימים בודדים, שלא כדין. לכן , מסיבה זו, אין כל הצדקה לעיכוב ביצוע ההחלטה הנ"ל.

7. באשר לסיכויי ההצלחה של המערערת, ככל שתוגש בקשת רשות ערעור, הרי שאין לי מה להוסיף מעבר לדברים הברורים שהובהרו במסגרת ההחלטה.
יתרה מזאת, המבקשת כלל לא התייחסה לסיכויי הערעור ואף לא העלתה טענה כלשהי בעניין זה במסגרת בקשתה לעיכוב ביצוע.

8. באשר לשאלה בדבר הקושי להשיב את המצב לקדמותו במקרה שביצוע ההחלטה לא יעוכב ולאחר מכן תתקבל בקשת רשות הערעור, אדגיש כי מדובר בסעד זמני, שמטרתו מניעת הפרה מתמשכת של מינוי גזבר זמני לתקופה של שלושה חודשים.
עיכוב ביצוע ההחלטה במקרה דנן, מרוקן מתוכן את החלטת בית הדין וכן את הבקשה למתן סעדים זמניים שהוגשה על ידי המשיבה 1.

9. באשר לנזק שייגרם למועצה, הרי שמהבקשה עולה כי היא מוגשת לצורך עיכוב ביצוע ההחלטה עד יום ראשון הקרוב, קרי עיכוב למשך תקופה של כשלושה ימים (כאשר בתוכם נכלל יום שבת). לכן לא ברור מה הנזק שייגרם למועצה ככל שתתפקד ללא גזבר במשך ימים אלה.
גם אם ייגרם למועצה נזק כלשהו כתוצאה מיישום ההחלטה באופן מיידי, כפי שהורה בית הדין, הרי שהנזק שייגרם לציבור ולנורמות שהמחוקק קבע, הוא הרבה יותר גדול מהנזק שייגרם למועצה .
בהקשר זה אציין כי הנזקים שייגרמו לצדדים כתוצאה מקבלת הבקשה למתן סעדים זמניים כבר נדונו ונלקחו בחשבון במסגרת מכלול השיקולים בעת מתן ההחלטה מיום 19.11.14.

10. המבקשת טענה, כי הגזבר הוא עמוד התווך במועצה. לכן בשים לב לטענה זו הרי וכפי שבית הדין ציין בהחלטתו, באפשרותה של המועצה לפעול לצורך קבלת אישור מתאים מוועדת מינהל השירות ולחילופין לאתר גזבר זמני אחר עד להכרעה בבקשת רשות הערעור שתוגש, ככל שתוגש.
זאת ועוד, הגם שלא ברור מה הקושי בלאתר גזבר זמני אחר ובכך לצמצם את הנזק הנטען, אציין שמאז שנשלח המכתב הראשון על ידי ב"כ המשיבה 1 (מיום 10.10.14) בו עמד על הליקויים במינויו של המשיב 3 ועד היום, חלפו להם כ- 40 ימים, בהם יכלה המועצה ל פעול ולהיערך בהתאם.
משהמועצה לא עשתה דבר במשך תקופה זו, הרי שאין לה להלין אלא על עצמה.
סיכום –

11. מכל האמור לעיל, אינני סבור כי קיימת הצדקה לעיכוב ביצוע ההחלטה מיום 19.11.14.
על כן- הבקשה נדחית.

משלא נתבקשה תגובת יתר המשיבים לבקשה , אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ה, (20 נובמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מועצה מקומית מג'אר
נתבע: עורכי דין לקידון מינהל תקין
שופט :
עורכי דין: