ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולטאן זכריה נגד עלי אדמות גינון ויזמות בע"מ :


בפני כבוד השופט רונן פלג

המבקשים

  1. סולטאן זכריה
  2. אחים עאטף

נגד

המשיבה
עלי אדמות גינון ויזמות בע"מ

החלטה

1. המבקשים הם הנתבעים 2-1 והמשיבה היא התובעת בתיק שבכותרת.

2. המשיבה הגישה תביעה כספית לסך של 72,803 ₪ כנגד המבקש ים וכנגד נתבע נוסף בשם ריאן עבדל רחין מוסטפה (להלן: "הנתבע 3") . בכתב התביעה נטען בתמצית, שהמשיבה סיפקה לנתבעים שירותי גננות בפרויקט שהם ביצעו עבור עיריית רמת גן, אך לא קיבלה את מלוא התשלום שהגיע לה.

עוד נטען בכתב התביעה , כי בעת קבלת תשלום חלקי על חשבון העבודה, חתם מנהל המשיבה , לדרישת הנתבע 3, על אישור שלפיו נתקבלה מלוא התמורה, אלא שבמקביל ניתנה למשיבה התחייבות בעל פה ולפיה ככל שיתקבלו תשלומים נוספים ממזמין העבודה, הרי שהמשיבה תהיה זכאית לקבל את חלקה.

3. המבקשים התגוננו בתמצית בטענה שהם אינם חבים דבר למשיבה והראיה שמנהלה חתם על תצהיר, שבמסגרתו פירט את התשלומים ששולמו למשיבה והצהיר שלא תהיה לו דרישה נוספת. עוד נטען בכתב ההגנה כי עבודתמשיבה הייתה באיכות נמוכה.

4. בכתב ההגנה מטעמו של הנתבע 3 נטען כי הוא עבד כמנהל פרויקט שכיר עבור המבקשים והיה בקשר רצוף עם המשיבה, אשר ביצעה את עבודתה במלואה ולשביעות רצונם של כל המעורבים. עוד נטען כי המשיבה לא קיבלה את כל התמורה הכספית שהגיעה לה ושהנתבע 3 המליץ למנהלה לחתום על ויתור, מתוך אמונה שהמבקשים יוסיפו וישלמו בכל זאת.

5. בפניי בקשת המבקשים, כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו ע"פ תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 ויורה למשיבה להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם, אם וכאשר תידחה התביעה שהוגשה כנגדם.

6. בבקשה נטען בתמצית, כי תביעת המשיבה משוללת יסוד וכי סכומי התביעה כלל לא פורטו ולא הוסברו בכתב התביעה. נטען כי לאור סיכויי התביעה הקלושים, עלול להיווצר מצב שבו לא תהיה למבקשים אפשרות להיפרע מהמשיבה אם תידחה התביעה.

7. המשיבה טענה בתגובתה בתמצית, כי לבקשה לא צורף תצהיר, כי מצבה הכלכלי טוב וכי סיכויי התביעה טובים, בשים לב לאמור בכתב ההגנה מטעמו של הנתבע 3 .

דיון והכרעה

8. תקנה 519(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 קובעת כדלקמן:

"(א) בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.

(ב) לא ניתנה ערובה תוך המועד שנקבע, תידחה התובענה, אלא אם כן הורשה התובע להפסיקה ...".

9. סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, קובע כדלקמן:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבעת אם יזכה בדין."

10. הכלל הוא, אם כן, שיש לחייב חברה במתן ערובה להוצאות, אלא אם כן מצא בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות זאת או אם החברה שכנעה כי ביכולתה לשלם את הוצאות המשפט. המדובר בעניין הנתון לשיקול דעת בית המשפט.

11. על בית המשפט לבחון את היכולות הכלכליות של התובעת וכן את סיכויי התביעה. תוך כך על בית המשפט להביא בחשבון כי זכות הגישה לערכאות היא זכות חוקתית, המתנגשת עם אינטרס נוגד של הצד שכנגד ועם האינטרס למנוע תביעות סרק.

12. על המשיבה כאמור הנטל להוכיח את איתנותה הכלכלית. המשיבה לא צירפה לתגובתה שום מסמך המעיד על מצבה, אלא הכריזה על עצמה, בתגובה ובתצהיר שצורף אליה, כ- "חברה פעילה בעלת מחזור של מיליוני שקלים בשנה".

13. המשיבה לא סיפקה מידע רלוונטי באשר ליכולותיה הכספיות. לא הוצגו דו"חות חשבונאים או נתונ י יתרות בחשבונות הבנק של המשיבה.

14. אשר לסיכויי התביעה, אכן התביעה נתקלת בקושי של ממש בדמות תצהיר הוויתור שעליו חתם מנהל המשיבה. בנוסף, התביעה הוגשה על סך של 72,803 ₪ מבלי שהוצגה דרך החישוב וללא תמיכה במסמכים.

יחד עם זאת, לא ניתן בשלב מקדמי זה של הדיון להתעלם מהאמור בכתב ההגנה מטעמו של הנתבע 3, התומך בטענות המשיבה.

15. לאחר ששקלתי את מכלול הנתונים שבפניי, אני מורה למשיבה להפקיד בקופת בית המשפט, עד לא יאוחר מיום 20/1/15, סך של 5,000 ₪ להבטחת הוצאותיהם של המבקש ים, אם וכאשר תידחה התביעה שהוגשה כנגדם.

16. אם לא תופקד הערובה עד המועד שנקבע, תידחה התובענה כנגד המבקשים.

17. הוצאות הבקשה תובאנה בחשבון בעת מתן פסק הדין.

ניתנה היום, כ"ח חשוון תשע"ה, 21 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סולטאן זכריה
נתבע: עלי אדמות גינון ויזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: