ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלח יהודה נגד עו"ד יוסי דרור :

החלטה בתיק ע"א 6885/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המערערים:
1. פלח יהודה

2. אילנה פלח

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד יוסי דרור

2. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

3. פרוספר אזגי

בקשה לפטור מתשלום אגרה

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בגדר הבקשה שלפניי עותרים המערערים לפטור מתשלום אגרה בגין ההליך שבכותרת. אגב הכרעה בבקשה זו, אקבע אף את סכום העירבון הראוי בהליך זה. המשיבים 1-2 מתנגדים לבקשה.

אכן, המערער 1 מקבל גמלת הבטחת הכנסה, ובכך יש משום ראיה לכאורה לחוסר יכולתו הכלכלית (תקנה 14(ה) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007). ואולם נתון זה, כשלעצמו, אינו מקנה פטור אוטומטי מתשלום אגרה, ויוזם ההליך עדיין נדרש לעמוד בנטל להוכיח כי אין ביכולתו לשלם את האגרה. בענייננו, איני סבור כי המערערים עמדו בנטל האמור. די שאציין, בהקשר זה, כי עיון בתדפיס חשבון הבנק של המערערת 2 מעלה כי מסגרת האשראי שלה עומדת על סכום של 25,000 ₪; כי אך לפני מספר חודשים נטלה המערערת הלוואה בסך 30,000 ₪; וכי מבוצעות בחשבונה הפקדות בסך מצטבר של עשרות אלפי שקלים מדי חודש. על פני הדברים, נתונים אלו אינם מתיישבים עם טענה בדבר היעדר יכולת כלכלית. אציין, כי לא נעלם מעיניי שהבקשה כוללת הסבר מסוים להפקדות הכספים, ואולם מדובר בהסבר כללי ולקוני אשר אינו נתמך באסמכתאות כלשהן, ובנסיבות העניין איני סבור כי יש בו די. לאמור עד כה מתווספת העובדה, כי מוקדם יותר השנה הפקידו המערערים - בגדרו של ההליך בערכאה הדיונית - ערובה בסך 15,000 ₪ להבטחת הוצאות המשיבים. הפקדה זו מהווה אינדיקציה ממשית ליכולתם של המערערים לשלם אגרה בגין ההליך שבכותרת (אשר שיעורה נמוך באופן משמעותי), כמו גם להפקיד עירבון בהליך זה. אוסיף, כי הבקשה אינה כוללת פירוט באשר לסכומים אותם משלמים המערערים עבור ייצוגם המשפטי בהליכים השונים אותם הם מנהלים, כמו גם באשר לאופן המימון של סכומים אלה.

די באמור עד כה כדי לדחות את בקשת המערערים לפטור מאגרה, וזאת אף ללא צורך להידרש לתנאי השני למתן פטור, שעניינו קיומה של עילה. מאותם טעמים אף לא מצאתי הצדקה לפטור את המערערים מן החובה להפקיד עירבון. בשים לב לכלל נסיבות העניין - ובהן מהות ההליך והיקפו, כמו גם סכום ההוצאות אשר נפסק בערכאה דלמטה - יועמד העירבון על סכום של 20,000 ₪. האגרה תשולם תוך 21 ימים, והעירבון יופקד תוך אותו מועד, שאם לא כן יימחק ההליך או יירשם לדחייה, לפי העניין, ללא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, ב' בכסלו תשע"ה (24.11.2014(.

גלעד לובינסקי, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: פלח יהודה
נתבע: עו"ד יוסי דרור
שופט :
עורכי דין: