ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמין חסן נגד כנ"ר :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

פשר000120/09

בפני:

כב' השופט צרפתי דני

תאריך:

25/05/2009

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"מ - 1980

"הפקודה"

בעניין:

אמין חסן ת.ז. 058150905

ע"י ב"כ עו"ד

כרמלין מאהלי

"החייב"

נ ג ד

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי

"הכנ"ר"

צו

לאחר שעיינתי בבקשת החייב מיום 12.1.09 ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליט:

(1) ליתן צו כינוס לנכסי החייב;

(2) למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב;

(3) לאסור את יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;

(4) על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

(א) להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה;

(ב) לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו תשלום עיתי בסך 500 לחודש, החל מיום15.6.09, ומידי כל ראשון לחודש שלאחר מכן.

(ג) להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן הכונס הרשמי יפטור אותו מחובה זו;

(ד) להגיש לכונס הרשמי דו"ח דו-חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי;

(ה) כן, אני מורה כי יינתן צו עיכוב הליכים כנגד החייב כאמור בסעיפים 20(א) ו- 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"מ - 1980.

(5) אני מטיל על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודה.

(6) המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 3.5.10 שעה 9:00.

(7) אני מורה כי הפרסום שיתבצע על ידי הכנ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.

(8) החייב ימציא הודעה על מתן צו זה בכל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגדו, וכן לכל נושיו אשר טרם פעלו נגדו במסגרת ההוצל"פ, וזאת בתוך 10 מיום קבלת החלטה זו.

המזכירות תמציא עותק מהצו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום 25 במאי, 2009 (ב' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

צרפתי דני, שופט

רשם בית המשפט המחוזי

מירי בן-עמי