ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ נגד מזל ברזילי :

בפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעות

1.איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
2.מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו הישראלי

נגד

נתבעות

1.מזל ברזילי
2.שומרה חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד משה רבי

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית ע"ס 8,412 ש"ח, בסדר דין מהיר שעילתה אי תשלום הפרשי נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים שאירעה ביום 24.08.2012 בין כלי רכב מ"ר 55-549-76 (להלן: "רכב התובעות") לבין כלי רכב מ"ר 66-131-70 (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה ולעניין נסיבות התרחשותה. המחלוקת מתמקדת בשאלת זכאותה של התובעת 1 לתבוע את ההפרשים שלא שולמו על ידי הנתבעות בגין נזקי התאונה ובשאלת השימוש לרעה בהליכי בית משפט בעצם הגשת התביעה. זאת לאור טענת הנתבעות כי לצורך תשלום ההפרשים דרשה הנתבעת 2 השלמת מסמכים, ובמקום למצות את הליכי הבירור בין חברות הביטוח אצה התובעת 1 להגיש את התביעה, במטרה לזכות בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בגין התביעה דנן.

3. נערכה לפניי ישיבה מקדמית שבה טענו ב"כ העלו ב"כ הצדדים את עמדתם בעניין התובענה.

4. בתום הישיבה, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984, ולאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו.

5. לאחר בחינת מכלול החומר המונח לפניי, לרבות טענות ב"כ הצדדים בישיבה המקדמית, מצאתי כי יש לקבל את התביעה חלקית, ובאופן הבא:

5.1. הנתבעות ישלמו לתובעת את ההפרש בין סכום הנזק, נזקי פח ושכ"ט שמאי (2,561 ₪) בניכוי השתתפות עצמית (800 ₪), לבין הסכום שהנתבעת 2 שילמה כבר לתובעת 1 (1,671 ₪). דהיינו, על הנתבעות לשלם לתובעת סך של 90 ₪.

5.2. כמו גם, על הנתבעות לשלם לתובעת 1 בגין ירידת ערך לרכב התובעות (1,757 ₪), בניכוי השתתפות עצמית בגין ירידת ערך (878 ₪), סך של 879 ₪.

5.3. על הנתבעות לשלם לתובעת 2 בגין השתתפות עצמית ששילמה עבור נזקי הפח ובגין השתתפות עצמית לירידת הערך בסך של 1,678 ₪.

5.4. יתר רכיבי התביעה המופיעים בכתב התביעה נדחים.

6. חרף הסכמתם של הצדדים למתן פסק דין על דרך הפשרה וללא הנמקה, מצאתי ליתן הנמקה קצרה למסקנה אליה הגעתי :

הטענה של הנתבעות, לפיה התובעת 1 לא נענתה לדרישת השלמת מסמכים של הנתבעת 2, היא טענה שאינה מדויקת.

לאחר שהנתבעת 2 פנתה לתובעת 1 בדרישה להשלמת מסמכים חסרים האחרונה השיבה לה במכתב חוזר כי המסמכים כבר הומצאו (מכתב מיום 23.06.13 המצורף לכתב התשובה מטעם התובעות). אין עדות לפנייה מטעם הנתבעת 2 שנעשתה לאחר מכן לעניין השלמת מסמכים חסרים.

7. לפיכך, לא מצאתי כי הפנייה לבית המשפט נעשתה בחוסר תום לב על מנת לזכות בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד. הפנייה של התובעות לבית המשפט נעשתה תוך מיצוי ההליך שבין חברות הביטוח, וכאשר הנתבעת 2 קופאת על שמריה ולא משלמת את ההפרשים בגין נזקי התאונה.

8. לנוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת חלקית, כאמור בסעיף 5 לעיל, והסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד תשלום המלא בפועל.

9. הנתבעות ישלמו לתובעות את אגרת בית המשפט ששולמה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד תשלום המלא בפועל.

כמו כן, הנתבעות ישלמו לתובעות שכ"ט עו"ד בגין התובענה על סך 1,250 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד תשלום המלא בפועל.

10. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ז' חשוון תשע"ה, 31 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מזל ברזילי
שופט :
עורכי דין: