ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלבר ציי רכב בע"מ נגד חברת שיכון ובינוי בע"מ :

בפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ

נגד

נתבעים

1.חברת שיכון ובינוי בע"מ
2.כלל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית על סך 14,980 ₪ , בסדר דין מהיר שעילתה נזקי רכוש נגרמו בתאונת דרכים שאירעה ביום בין כלי רכב מ"ר 52-772-71 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב מ"ר 45-940-15 (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לנסיבות התרחשותה.

3. נערכה לפניי ישיבה מקדמית שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד 1984, לאחר שהובהר לצדדים כי פסק הדין יינתן ללא נימוקים וכי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו.

5. על סמך החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, ובשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה, ומוקדי הנזק ברכבים ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לחלק את האחריות לקרות התאונה בין הנהגים של הצדדים באופן לפיו יישא נהג רכב התובעת באחריות בשיעור של 70% ונהג הנתבעים יישא באחריות בשיעור של 30% בלבד .

על אף שהצדדים הסמיכוני ליתן הכרעתי על דרך הפשרה ללא צורך בנימוקים , מצאתי לציין כי הבסיס למסקנה אליה הגעתי כרוך בכך כי שכנעתי כי נהג התובעת לא נהג בזהירות סבירה המתאימה לתנאי ולתוואי הדרך ולזירת התרחשות התאונה בדרך אליה התכוון להשתלב עת יצא מחניה תת קרקעית , כאשר היתה עליו חובה ליתן זכות קדימה לרכבים הנוסעים בדרך הראשית ולהשתלבב בבטחה ללא כל הפרעה למשתמשים האחרים בדרך . אף בהשוואת טיעוניו של נהג התובעת כפי שנאמרו ותועדו בטופס הודעתו על התאונה , אל מול האמור בהודעתו במשטרה ולעומת הנאמר בעדותו בפני בית המשפט , עלו סתירות שבכוחם לפגוע קשות באמיתות גרסתו הכוללת , לפיכך הגעתי למסקנה כי נהג התובעת נושא בעיקר האחריות לקרות התאונה

קביעתי הנ"ל אינה פוטרת נהג הנתבעים מאחריות באופן מלא , שהרי במקום בו צפויה סכנה לנוהג בדרך ובנסיבות כפי שתואו בזירת התאונה בעת קרות האירוע , היה עליו להאט את נסיעתו עד כדי עצירה , ומוטלת עליו אחריות לנהיגה סבירה בשים לב לתוואי הדרך כאשר אין בעובדה כי נהג הנתבעים סבור כי עומדת לו זכות קדימה על פני נהג התובעת , כדי להקנות לו שימוש בזכות זו באופן עיוור ועליו היה לנהוג בזהירות ולגלות יותר עירנות , מקום שהיה יכול וצריך לנקוט באמצעים למניעת התאונה .

6. לפיכך ישלמו הנתבעים באמצעות נתבעת 2 לתובעת סך של 4,494 ₪ , שהינם 30% מסכום התביעה , בתוספת אגרת בית משפט ששולמה ובצירוף הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל . בצירוף שכר טרחת עורך דין בסך של 1250 ₪ , ושכר העדים כפי שנפסק במהלך הדיון .

6. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ז' חשוון תשע"ה, 31 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלבר ציי רכב בע"מ
נתבע: חברת שיכון ובינוי בע"מ
שופט :
עורכי דין: