ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגבארייה סולימאן נגד פקיד שומה חדרה :

החלטה בתיק ע"א 5901/14
בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט נ' הנדל

המבקש:
אגבארייה סולימאן

נ ג ד

המשיב:
פקיד שומה חדרה

בקשה לעיכוב ביצוע עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי חיפה מיום 24.07.2014 בתיק עמ 016417-03-12

בשם המבקש: עו"ד טארק מחאג'נה
בשם המשיב: עו"ד ציפי קוינט-שילוני

החלטה

מונחת לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (ע"מ 16417-03-12, כבוד השופט ר' סוקול; להלן: פסק הדין), שלפיו למבקש יש הפרש הון בסך של 237,397 ש"ח שיחולק באופן שווה בין השנים 2008-2005 כהכנסה חייבת במס הכנסה.

המשיב הוציא למבקש שומות בצו לפי מיטב השפיטה לשנים 2008-2005. השומות הוצאו בהתבסס על הפרש הון בלתי מוסבר בסך של כ-1.5 מיליון ש"ח שהתגלה לאחר עריכת השוואה בין הצהרות ההון של המבקש לשנת 1996 ולשנת 2008. המבקש הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שהתקבל באופן חלקי. לאחר שבחן את השימושים והמקורות של המבקש בשנים הרלוונטיות, קבע בית משפט קמא כי יש לתקן את הפרש ההון של המבקש ולהעמידו על סך של 237,397 ש"ח. עוד נקבע כי הפרש זה יש לחלק באופן שווה בין השנים 2008-2005, שהן שנות המס הפתוחות, כהכנסה חייבת של המבקש.

המבקש הגיש ערעור על פסק הדין, ולצידו את הבקשה דנא. לטענתו, סיכויי הערעור טובים. עוד טוען המבקש כי לנוכח נסיבותיו המשפחתיות והכלכליות, גיוס הסכום בו חויב בפסק הדין יחייבו בנטילת הלוואות שיוסיפו עליו נטל כלכלי מכביד. המשיב מתנגד לעיכוב ביצוע פסק הדין, בעיקר לנוכח היותו חיוב כספי כלפי המדינה.

כלל ידוע הוא, כי הזוכה בפסק דינו זכאי ליהנות מפרי זכייתו וכי הגשת ערעור כשלעצמה אינה מצדיקה עיכוב ביצוע (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). הפסיקה התוותה שני תנאים מצטברים שעל המבקש עיכוב ביצוע להוכיח: סיכויי ערעורו טובים ומאזן נוחות הנוטה בבירור לטובתו. כך בכלל, וכך ביתר שאת כאשר מבוקש עיכוב ביצועו של פסק דין המטיל חיוב כספי. במקרה כזה, על המבקש להראות בתצהיר שאם יזכה בערעורו, לא יוכל לגבות בחזרה מן התובע את כספו. חשש זה אינו משמעותי כאשר מול המבקש עומדת המדינה, שכן חזקה כי אם תפסיד בערעור תשיב את ששולם לה על פי פסק הדין (ראו, למשל: ע"א 6626/96 חנני נ' פקיד השומה, פ"ד נ(5) 403 (1997), להלן: עניין חנני).

באשר למאזן הנוחות – המבקש לא עמד בנטל להניח תשתית עובדתית מספקת באשר לנזק הכלכלי שייגרם לו אלמלא יעוכב פסק הדין. המבקש לא הגיש אסמכתא כלשהי לחזק את דבריו בתצהירו בדבר מצבו הכלכלי הקשה או כי עיכוב ביצוע פסק הדין יביא לפגיעה כלכלית חמורה (ראו והשוו: עניין חנני). גם הצורך לגייס הלוואות לצורך קיום החיוב הכספי, כנטען על ידי המבקש, אינו מצדיק ככלל עיכוב ביצוע (ראו והשוו: ע"א 6647/98 גנן נ' פקיד שומה תל אביב, פ"ד נג(1) 187, 190 (1999); ע"א 7017/12 סיגמא וויב בע"מ נ' אנקום גרופ בע"מ, 2.12.2012 – לעניין הצורך במימוש נכסים או בטוחות על מנת לממש את פסק הדין).

בנסיבות אלה, איני נדרש לבחון את התקיימות התנאי השני בדבר סיכויי הערעור. למעלה מן הצורך ומבלי לטעת מסמרות, די אם אומר כי חלק מטענות המבקש נדחה בפסק הדין לאחר שנידונו ולובנו, אך גם נטען על ידי המבקש כי חלק מטענותיו לא זכו להתייחסות. בכל מקרה, לנוכח מאזן הנוחות הנוטה במובהק לטובת המשיב בנסיבות דנא, אין מקום להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין.

הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י' בחשוון התשע"ה (3.11.2014).


מעורבים
תובע: אגבארייה סולימאן
נתבע: פקיד שומה חדרה
שופט :
עורכי דין: