ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קסלר נגד כלל חברה לביטוח בע"מ-ת :

3


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 004346/08

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

25/05/2009

בעניין:

1. קסלר שלי

2. קסלר זאב

ע"י ב"כ

עו"ד פשרל-פנחס אירית

התובעים

- נ ג ד -

כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד דויטש אברהם

הנתבעת

החלטה (הצעה)

הצדדים הגישו תחשיבי נזק.

לאחר שנתתי את הדעת למכלול טענות הצדדים ועל יסוד כלל הנתונים והמסמכים המצויים בפני, ובשלב זה בלבד, הצעתי הינה לסיים תיק זה בפשרה כנגד פיצוי כדלקמן:

לתובעת 1- בסך של 10,200 ₪ בתוספת הפסדי עבר לתקופת אי כושר בת 3 שבועות הנזכרת בתחשיבה, בכפוף לאישור המעסיק בדבר אותם הפסדים ושווים. לחילופין- הואיל ומהתלוש עולה לכאורה כי נוכו ימי מחלה- ישולם שליש משווי השכר אשר שולם בתקופת ההעדרות בפועל.

לתובע 2- (שלא הגיש תחשיב נזק)- פיצוי בסך של 5,000 ₪.

מסכומים אלה ינוכו ת"ת, ככל ששולמו, וליתרה יווספו שכ"ט עו"ד בשיעור המקובל ומע"מ כחוק, ואגרה.

למותר לציין כי הצעת בית המשפט אינה מחייבת את מי מבעלי הדין או את בית-המשפט והיא יכולה להוות בסיס למשא ומתן בין הצדדים - היודעים, מטבע הדברים, פרטים שאינם מצויים בפני כעת. אוסיף עם זאת, כי ההצעה ניתנת לאחר מחשבה מרובה ועיבוד יסודי של המצוי בפני בשלב זה ויש בה לטעמי כדי להוות קניית סיכונים וסיכויים הדדית הנכונה לשלב זה של הדיון.

הצדדים מוזמנים לבוא בדברים, למצות את הליך המו"מ ולהודיעני את תוצאותיו בהודעה משותפת שתוגש ע"י ב"כ התובע, עד לא יאוחר מיום 28/06/09.

התיק יובא בפני לתזכורת פנימית ביום 29/06/09.

המזכירות תואיל לשלוח לב"כ הצדדים את העתק החלטתי.

ניתנה היום ב' בסיון, תשס"ט (25 במאי 2009), בהעדר.

ריבה שרון, שופטת

004346/08א 126 אפרת