ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דב אבן אור נגד מזכירות בית משפט העליון :

החלטה בתיק בש"פ 7137/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המבקש:
דב אבן אור

נ ג ד

המשיבה:
מזכירות בית משפט העליון

השגה על מזכירות בית המשפט

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי השגה על מזכירות בית משפט זה, אשר סירבה לקבל לרישום בקשת רשות ערעור מטעמו של המבקש.

כנגד המבקש מתנהל הליך פלילי לפני בית משפט השלום בתל אביב-יפו. בשלב כלשהו הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ערר על קביעות מסוימות של הערכאה הדיונית (ע"ח 22587-07-14), תוך שציין כי מדובר בערר לפי סעיף 74(ה) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח מושלב], התשמ"ב-1982 (להלן: החוק). ביום 2.10.2014 דחה בית המשפט המחוזי את הערר (להלן: ההחלטה). בהחלטתו ציין בית המשפט, כי הלכה למעשה אין מדובר בהשגה על החלטות לגבי עיון בחומר חקירה אשר ניתנו לפי סעיף 74 לחוק, וכי הערר אינו אלא ניסיון לתקוף החלטות ביניים של הערכאה הדיונית. בית המשפט המחוזי המשיך וקבע, למעלה מן הצורך, כי המסמכים הנזכרים בערר אינם מהווים "חומר חקירה". בהמשך הגיש המבקש בקשות לביטול ההחלטה ולעיון חוזר בה, אולם אף בקשות אלו נדחו על ידי בית המשפט המחוזי (החלטות מיום 14.10.2014 ומיום 19.10.2014). ביום 22.10.2014 ניסה המבקש להגיש לבית משפט זה בקשת רשות ערעור על ההחלטה, אולם המזכירות סירבה לקבלהּ לרישום. מכאן ההשגה שלפניי, אשר הוגשה ביום 26.10.2014.

בתחילת הדברים אציין, כי המבקש עתר לכך שהשגתו תידון על ידי כבוד השופט י' דנציגר. זאת, על רקע העובדה כי ביום 7.10.2014 הגיש המבקש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, העוסקת אף היא בהליך הפלילי אשר מתנהל נגדו, וכי עתירה זו מצויה בטיפולו של כבוד השופט י' דנציגר (בג"ץ 6755/14). ואולם, על פי הנהוג בבית משפט זה, הליכים שעניינם השגה על פעילותה של המזכירות נדונים, ככלל, לפני הרשמים, ולא ראיתי טעם מבורר לחרוג מכך במקרה שלפניי.

לגופו של עניין, דין ההשגה להידחות. אפילו אניח, לטובתו של המבקש, כי עסקינן בסוגיה של עיון בחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק, הרי שלא יהיה בכך כדי להועיל לו. זאת, מאחר שעל פי ההלכה המושרשת והוותיקה של בית משפט זה, על החלטה שעניינה עיון בחומר חקירה מוקנית זכות לערר אחד בלבד, ולא ניתן להגיש השגה ערעורית על החלטתה של ערכאת הערעור. זכות הערר של המבקש מוצתה בגדרו של ההליך בבית המשפט המחוזי, והוא אינו רשאי להשיג על ההחלטה שהתקבלה לפני בית משפט זה (רע"פ 4207/96 מדינת ישראל נ' פרידן (20.1.1997). כן ראו: בש"פ 1057/11 בלילתי נ' מדינת ישראל (13.2.2011); בש"פ 7858/11 שכטר נ' משטרת ישראל (6.11.2011); בש"פ 828/08 פלוני נ' מדינת ישראל (5.2.2008); בש"פ 1862/07 זמיר נ' אגף המכס והמע"מ מחוז ירושלים (27.2.2007); רע"פ 4953/06 צדוק נ' מדינת ישראל (17.7.2006); בש"פ 3837/05 מגדל הזוהר לבנין בע"מ נ' מדינת ישראל (18.4.2005); בש"פ 2343/00 כהנא נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 65, 67 (2000); בש"פ 1523/00 מואטי נ' מדינת ישראל (24.4.2000)). המזכירות פעלה, איפוא, בהתאם להלכה הברורה של בית משפט זה, ואין מקום להתערב בהחלטתה.

ההשגה נדחית. ממילא אין עוד תוחלת לבקשת המבקש (מיום 30.10.2014) לעיכובו של ההליך הפלילי עד להכרעה בבקשת רשות הערעור מושא השגה זו.

ניתנה היום, ט' בחשוון תשע"ה (2.11.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: דב אבן אור
נתבע: מזכירות בית משפט העליון
שופט :
עורכי דין: