ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים נגד שר התחבורה :

החלטה בתיק בג"ץ 10636/02

בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-המשפט הגבוה לצדק

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר

כבוד השופט א' ריבלין

כבוד השופטת א' חיות

העותרים:
1. ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים
הבינלאומיים

2. לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים חיפה
והצפון

3. לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים

4. עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ

5. טרנסכלל סחר בע"מ

6. יו.טי איי. אילת אוברסיז בע"מ

7. גלובל תובלה בינלאומית בע"מ

8. אבי-עד שירותים לוגיסטיים בע"מ

9. רות קרגו בע"מ

10. אלדן מטעני 2000 בע"מ

11. קרגו אמפרפורד בע"מ

12. קריאף אלברטוס בע"מ

13. פלטרנספורט בע"מ

14. אמקס בע"מ

15. ציאור בע"מ

16. האחים ביבאס בע"מ

17. מליליין שילוח בינלאומי ועמילות מכס בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. שר התחבורה

2. שר האוצר

3. רשות שדות התעופה

4. ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:
י"ג בתשרי תשס"ד
(9.10.03)

בשם העותרים:
עו"ד שמואל גרוסמן; עו"ד רועי גלעד

בשם המשיבים 3-1:
עו"ד אורית קורן

בשם המשיבה 4:
עו"ד גיורא ארדינסט; עו"ד יהודית אדלשטיין; עו"ד קרן כספי

החלטה

ניתן בזה צו על-תנאי, כמבוקש.

תשובה תוך 60 ימים.

לנוכח הצהרת באת-כוח המדינה, עורכת-הדין אורית קורן, כי הרשות לא תתקשר בהתקשרויות, לא תציג מצגים מחייבים לגורם שעמו מתנהל משא-ומתן להקמת מסוף נוסף, ולא תאפשר ולא תתיר הקמה והפעלה של מסופי מטען נוספים כמבוקש בעתירה, נראה לנו כי דברים אלה – המפורטים גם בסעיף 6 להודעה שהמדינה מדגישה בה את עמדותיה – שוללים את הצורך במתן צו ביניים.

ניתנה היום, י"ג בתשרי תשס"ד (9.10.03).

ט ת

צו על –תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על- תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם:

1. למשיב 1, מדוע לא יתיר הקמה של מסופי מטענים בהובלה אווירית, ניהולם ותפעולם בסמוך לשטח נמל התעופה בן גוריון, כמפורט בעתירה ומדוע לא יפעל כמפורט;

2. למשיב 1 ולמשיבה 3, מדוע לא יתקינו תקנות ו/או יקבעו כללים והסדרים, ככל שהם נדרשים, לרבות על-פי הסמכויות הקבועות בפרק ד' לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, כך שיתאפשר מעברם של מטעני יבוא ומטעני יצוא, ממסופי מטען בהובלה אווירית, שיופעלו בסמוך לנתב"ג, למטוסי המטען וממטוסי המטען למסופי המטען, לרבות טעינה ו/או פריקה של המטענים על מטוסי המטען ומהם. במסגרת זו ייקבעו גם תעריפי האגרות בקשר עם זכות המעבר;

3. למשיב 2, מדוע לא יחיל ו/או יתקן את תקנות המכס, התשכ"ו-1965 המתייחסות, על-פי לשונן כעת, למסופי מטען בהובלה ימית ובהובלה יבשתית – גם על מסופי מטען בהובלה אווירית, באופן שתתאפשר הקמתם והפעלתם של מסופי מטען בהובלה אווירית, בהתאם לתנאים הנדרשים כיום על-פי תקנות המכס, להפעלתם של מסופי מטען בהובלה ימית ויבשתית;

4. למשיב 2, מדוע לא יאשר את הפעלתו של "מחסן טרנזיט", כמשמעו בתקנות המכס, לא רק בתוך שטח נתב"ג, אלא גם בסמוך לו, ובכפוף לקיומם של תנאים מקצועיים סבירים, בדומה לתנאים הנדרשים כיום על-פי תקנות המכס להפעלתם של מסופי מטען בהובלה ימית ויבשתית.

המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 60 ימים מיום המצאת כתב זה, לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.

ניתן היום, י"ג בתשרי תשס"ד (9.10.03).

שרה ליפשיץ
מזכירה ראשית


מעורבים
תובע: ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים
נתבע: שר התחבורה
שופט :
עורכי דין: