ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסקוביץ נגד גושסקי :

1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

בשא002254/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

יעקב מוסקוביץ

ע"י ב"כ עוה"ד

מרואן גדעון

המבקש

(המתנגד)

נגד

גושסקי אלי

ע"י ב"כ עוה"ד

יצחק סגל

המשיב

(הזוכה)

החלטה

  1. לפניי התנגדות לביצוע שטר.
  1. המשיב הגיש נגד המבקש בקשה לביצוע שטר בקשר לשטר חוב ע"ס 40,000 ₪ (תיק הוצל"פ ת"א 5-58-03817-01). המבקש הגיש התנגדות לבקשה, נתמכת בתצהיר ובמסמכים שונים. ראש ההוצל"פ עיכב את ההליכים בתיק והעביר את הדיון בהתנגדות לבימ"ש השלום בת"א. ביום 8.2.09 ניתנה החלטה על העברת התיק לבימ"ש זה, לו הסמכות המקומית לדון בהתנגדות (החלטת כב' השופטת כ' לוי).
  1. המבקש טוען כי ביום 21.8.06 הוזמן מזוט כבד מחברת אלפא שיווק דלק (1992) בע"מ, שבבעלות המשיב, עבור חברת ב.ר.ב. (תעשיות) בע"מ שבניהול המבקש. בגין עסקה זו הוצאה חשבונית ע"ס 39,900₪. ביום 28.8.06 הוסכם שוב על אספקת מזוט כבד, כשהפעם נקבע כי לצורך הבטחת התשלום יעביר המבקש למשיב שטר חוב ע"ס 40,000 ₪, בנאמנות וכבטוחה בלבד, וכי בכל פעם שיסופק המזוט, ישלם המבקש למשיב את התמורה בגין אותה תמורה שתסופק. בסופו של יום לא סופק מזוט כבד, כפי שהוזמן, אלא מזוט קל, והמבקש אף הגיש תלונה בעניין זה לגורמים הרלוונטים.

המבקש ממשיך וטוען כי מכיוון שחברת אלפא שיווק דלק (1992) בע"מ היא חברה מחוקה החל מיום 11.10.99 הרי ממילא אין לה, או למשיב כמנהלה, סמכות לבצע פעולות משפטיות, כולל הגשת שטר החוב לביצוע.

  1. למבקש טענות הגנה טובות נגד השטר, הן טענתו המקדמית באשר לעצם יכולתו של המשיב להגישו לביצוע, והן טענותיו לגוף העניין, לפיהן מדובר בשיק שניתן לבטוחה בלבד ובדבר כשלון תמורה עקב כך שהסחורה שסופקה הייתה פגומה.

לעניין כשלון התמורה אוסיף כי המבקש והמשיב הם צדדים קרובים. בין צדדים קרובים דינו של השטר כדין חוזה, ולפיכך, כל טענת הגנה העומדת לצדדים כנגד חבות על פי החוזה, עומדת להם גם כנגד חבות על פי השטר. אמנם, השטר מעניק עילה עצמאית לאוחז, אך עם זאת, קיים קשר פנימי בין השטר לבין עסקת היסוד, ועל כן, רשאי עושה השטר להעלות כנגד הנפרע את הטענה שהסכום בו הוא חייב על פי עסקת היסוד נמוך מסכום השטר. טענה זו - שאינה טובה כלפי אוחז כשורה - טובה היא כלפי צד קרוב או כלפי אוחז "סתם" (דנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי, פ"ד נה(4) 193).

  1. אמנם בשלב זה טענות המשיב הן טענות לכאורה בלבד, אך די בהם כדי לקבל את ההתנגדות. לצורך קבלת ההתנגדות אין מקום לבחון האם וכיצד יעלה בידי המבקש להוכיח את טענותיו, ואין לשקול שאלות של מהימנות. די בכך שגרסת המבקש, בהנחה שתוכח, יש בה עילת הגנה מפני התביעה (ראו, למשל: ע"א 356/85 מגן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מא(3) 319, 321; ע"א 544/81, 604 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד ל"ו(3) 518, 521; כן ראו: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) 1995, ע' 676, ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה (מהדורה שמינית), 2006, ע'199-201 וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), 2007, ע' 385).
  1. אשר על כן, אני מקבל את ההתנגדות, באופן שהתצהיר יהווה כתב הגנה.
  1. התובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר ועל הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המשיב (התובע) יגיש תצהיר ערוך לפי טופס 17א, רשימת מסמכים והעתקי המסמכים המצויים בידיו, בתוך 30 ימים מהיום. אם לא יעשה כן, תימחק התובענה מחוסר מעש, ללא הודעה נוספת.

המבקש (הנתבע) יצרף לכתב ההגנה תצהיר ומסמכים כאמור בתקנות סד"א, בתוך 45 ימים מיום שיומצאו לו מסמכי המשיב.

  1. להודיע לצדדים.

ניתנה היום ב' בסיון, תשס"ט (25 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא

+