ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איסייב מרק נגד עיריית נצרת עילית :


לפני כבוד השופטת דלית שרון-גרין

מבקש

איסייב מרק
באמצעות ב"כ עו"ד שלומי שדה

נגד

משיבות

  1. עיריית נצרת עילית
  2. חברת שוהר שירותי חנייה בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, במסגרתה מתבקש בית המשפט לכוף על המשיבות באמצעות קנס לציית להחלטה מיום 21.8.14, המורה בין היתר על עיכוב הליכי גביה (להלן "החלטת הביניים") עד למתן החלטה סופית בבקשה. כמו כן, עותר המבקש לחייב את המבקש בהוצאותיו.

מבוא והשתלשלות העניינים
ביום 21.8.14 הגיש המבקש בקשה, לביטול פסק דין חלוט בגין הדוח מושא התיק (להלן "הדוח") ולביטולו בשל התיישנות העבירה. לחילופין עתר המבקש להאריך את המועד להגשת בקשה להשפט בגין הדוח (להלן "הבקשה להשפט"). בו ביום ניתנה החלטה לפיה יעוכבו הליכי הגביה הנוגעים לדוח עד להחלטה בבקשה, והבקשה הועברה לתגובת המשיבות (להלן "בקשת הביניים").

ביום 24.8.14, הוגשה הבקשה בשנית וניתנה החלטה לפיה על ההגנה להגיש את אישור מסירת ההחלטה בבקשת הביניים תוך 5 ימים (להלן "החלטת אישור המסירה").
אישור המסירה מיום 26.8.14, למשיבה 1 בלבד, הומצא לבית המשפט ביום 31.8.14.

ביום 2.9.14 התקבלה תגובתה של משיבה 1, לפיה קיבלה את החלטת בית המשפט מיום 21.8.14 רק ביום 26.8.14.

ביום 8.9.14, לאחר עיון בבקשת ההגנה ובתגובת המשיבה, ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה להשפט, הכוללת את הסרת העיכוב ביחס ל הליכי הגביה.

ביום 9.9.14, הוגשה הבקשה דנן, מבלי שצורפה לה תגובת המשיבות. על כן, ניתנה החלטה בו ביום כי הבקשה תדון לגופה לאחר צרוף תגובת המשיבות. תגובת משיבה 2 הוגשה לבית המשפט ביום 12.10.14, והיא מהווה תגובה בשם שתי המשיבות.

טיעוני הצדדים
בבקשתה מפרטת ההגנה את השתלשלות הארועים וטוענת כי על אף שההחלטה על עיכוב הביצוע, הומצאה למשיבה 1 כדין ביום 26.8.14, יומיים לאחר מכן הגיע מעקל מטעמה לכתובתו של המבקש. המעקל סרב להזדהות לפני המבקש בתעודה מסמיכה. אז הוזעק למקום בא כוחו של המבקש ופעל לעיכוב המעקל עד להגעת שוטרים שהוזמנו על ידו . מששמע המעקל על זימון המשטרה ניסה לברוח מהמקום, תוך שהוא פוגע בבנו של המבקש, שנזקק בשל כך לטיפול רפואי.
נוכח האמור לעיל, המשיבות פעלו בחוסר תום לב ותוך ביזיון החלטת הביניים של בית המשפט, שכן על אף האמור בהחלטת הביניים שלחה משיבה 1 מעקל מטעמה שניסה לבצע פעולות עיקול , בניגוד לדין ומבלי להזדהות. על כן, מתבקש בית המשפט לכוף את המשיבות בקנס לציית לאמור בהחלטה על עיכוב הליכי הגביה בתיק כמו גם לחייב את המשיבות בהוצאות המבקש כולל שכר טרחת בא כוחו.

משיבה 2 טענה כי המשיבה 1, העבירה אליה את החלטת הביניים ביום 26.8.14. בשל העדרות עובדת של משיבה 2 מסיבות רפואיות, לא טופלה החלטת הביניים מייד עם קבלתה .
עוד טוענת משיבה 2 כי יש לדחות את הבקשה שכן בפועל כלל לא בוצעו הליכי גבייה.
גרסתם של המעקלים שהגיעו לבית המבקש ביום 28.8.14 שונה מזו של ההגנה, ולפיה הנוכחים במקום טענו שאיש מהם איננו המבקש. אדם שהזדהה כבנו של המבקש טען שקיים בעניינם פס"ד הצהרתי, אך כשהתבקש להציגו – סירב. כשהגיע בא כוחו של המבקש, הוא סרב להציג בפניהם תעודת עורך דין , בעוד שברקע התנהגו הנוכחים בצורה שאינה הולמת, הכוללת חסימת רכבם של המעקלים. בנסיבות שנוצרו, החליטו הגובים לעזוב את המקום, בשלב זה הכה בנו של המבקש ברכבם וביים נפילה .
מקומן של טענות אחרות נגד הגובים להתברר לפני הערכאה המתאימה.
עוד הדגישה משיבה 2 כי כתב ההרשאה לביצוע פעולות אכיפה הועברה לגובי המס לפני יום 26.8.14, הגם שלא בוצע בפועל. מכל מקום, משיבה 2 לא זלזלה בבית המשפט ולא פעלה בפועל בניגוד להחלטת הביניים שכן לא ידעה על אודותיה בעת ההגעה למבקש .
לטעמה, הגשת הבקשה נעוצה בחוסר השלמת המבקש עם דחית הבקשה להשפט. מכל האמור, מבקשת משיבה 2 לדחות את הבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט.

דיון והחלטה
אין מחלוקת שהחלטת הביניים הועברה ע"י משיבה 1 למשרדי המשיבה 2, והתקבלה שם בתאריך 26.8.14 . הבקשה לא טופלה עקב כשל שנבע ממצבה הרפואי של הפקידה האחראית.

יומיים לאחר מכן, הגיעו לבית המבקש גובי מס, שהתרשמתי כי פעלו בתום לב, מתוך חוסר ידיעה בדבר קיומה של החלטת הביניים, ובהתאם לכתב הרשאה שניתן קודם להחלטת הביניים. בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע כי הפרו את החלטת הביניים ביודעין.

לא זו אף זו, כשנטען לפני הגובים כי קיימת החלטה כלשהי, גם אם נקראה פסק דין הצהרתי, ביקשו האחרונים לראותה. סביר להניח שהצגת החלטת הביניים היתה מביאה לסיומו של ביקורם מיניה וביה.

מכל מקום, ומשעה שביום 9.8.14 ניתנה החלטה לגופו של עניין בבקשה להשפט, החלטה שאף ביטלה את הצו בדבר עיכוב הליכי הגבייה, אין יותר מקום לאכיפת הציות לצו.

נוכח כל האמור לעיל בהחלטה זו וכן בהחלטה בבקשה להשפט, לא ראיתי מקום לחיוב המשיבות בהוצאותיו של המבקש.

סוף דבר, החלטתי לדחות את הבקשה על כל חלקיה.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים באמצעות הפקס.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תשע"ה, 23 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איסייב מרק
נתבע: עיריית נצרת עילית
שופט :
עורכי דין: