ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנינייב אלכסנדר נגד בלאן סאהר :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

ד"מ 1125/09

בש"א 2449/09

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

25/05/2009

בעניין:

חנינייב אלכסנדר ת.ז. 306741885

ע"י ב"כ עוה"ד

סח'ניני איהאב ואחרים

התובע

נ ג ד

בלאן סאהר

הנתבע

פסק דין

1. הנתבע לא הגיש כתב הגנה מטעמו, זאת למרות שכתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לו כדין, כפי שעולה מאישור המסירה מיום 10/3/09.

לא זו אף זו, מטעם בית הדין נשלחה לנתבע תזכורת להגשת כתב הגנה, אשר הומצאה לנתבע ביום 14/4/09, כפי שעולה מאישור המסירה בתיק.

יחד עם זאת, לא מצא הנתבע לנכון להגיש כתב הגנה מטעמו.

2. לאור האמור לעיל, משלא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע למרות שחויב להגישו במועד אשר ננקב בהזמנה לדין, ולאור האמור בכתב התביעה ובבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה שהוגשה מטעם התובע, הריני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע הסכומים כדלקמן:

א. סך של 1,200 ₪, בגין שכר עבודה עבור חודש 5/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר כחוק, החל מיום 1/6/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ב. סך של 3,400 ₪, בגין שכר עבודה עבור חודש 6/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר כחוק, החל מיום 1/7/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ג. סך של 1,000 ₪, בגין שכר עבודה עבור חודש 7/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר כחוק, החל מיום 1/8/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ד. סך של 400 ₪, בגין שכר עבודה עבור חודש 8/08, בצירוף פיצוי הלנת שכר כחוק, החל מיום 1/9/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ה. סך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, זאת בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. סכום זה ישולם לתובע תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן - יתווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. הנתבע ינפיק עבור התובע תלושי שכר עבור התקופה מחודש 5/08 ועד חודש 8/08 (כולל) וימציאם לתובע לא יאוחר מתום שלושים יום מיום קבלת פסק הדין.

4. הדיון הקבוע ליום 15/6/09 מבוטל.

5. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום ב' בסיון, תשס"ט (25 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת

נבאל