ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארגו קוראל מריטיים בע"מ נגד שר התחבורה :

החלטה בתיק דנג"ץ 9476/03

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותרים:
1. ארגו קוראל מריטיים (ישראל) בע"מ

2. בלו ארק ספנות בע"מ

3. דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ

4. מפעלי ים המלח בע"מ

5. קמור שירותי ספנות בע"מ

6. קוראל שירותי ים בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. שר התחבורה

2. רשות הנמלים והרכבות

3. לשכת הספנות הישראלית

4. צים חברת השיט הישראלית בע"מ

5. Grimaldi Lines

6. Swedish Orient Lines

עתירה לקיומו של דיון נוסף בפסק-דינו של בית-המשפט הגבוה לצדק בבג"ץ 1836/02 מיום 9.9.03 שניתן על-ידי כבוד השופטים א' מצא, ד' דורנר וא' א' לוי

בשם העותרים: עו"ד ד"ר יעקב נאמן
עו"ד דן מרויץ

בבית המשפט העליון

החלטה

עתירה לקיומו של דיון נוסף בפסק דינו של בית-המשפט הגבוה לצדק בבג"ץ 1836/02.

2. כהוראת סעיף 60(1) לפקודת הנמלים [נוסח חדש] תשל"א-1971 (פקודת הנמלים), מוסמך הוא שר התחבורה להתקין תקנות בעניינים מעניינים שונים, ובהם תקנות שעניינן "הסדרת הזמן והאופן לכניסת כלי שיט לנמל, שהייתו בו ויציאתו ממנו, ועמדתו, מיקומו והרחקתו שעה שהוא בנמל" (ס"ק (ה)). שר התחבורה עשה כסמכותו זו, התקין את תקנות הנמלים תשל"א-1971 (תקנות הנמלים), ובגידרן של אלו הסמיך, בתקנה 64 בהן, את רשות הנמלים והרכבות - "לשם הגברת התפוקה של הנמל בשינוע מיטענים ובתנועת נוסעים" - "לקבוע נוהל סידרי קדימויות בהקצאת רציפי הנמל לכלי שיט ובסידרי הכניסה למעגן הסגור והיציאה ממנו" (ת"מ (א)). השר הוסיף והינחה את הרשות כי אותו נוהל "ייקבע לפי סוגי כלי השיט, סוגי המיטענים, רציפי הנמל ומשאביו" ומתוך התחשבות בחריגים מסויימים שנימנו בתקנה (ת"מ (ב)). כן חוייבה רשות הנמלים לפרסם את הנוהל בפומבי (ת"מ (א)) ואדם הנפגע מן הנוהל רשאי להשיג עליו בתוך 30 ימים מיום פרסומו (ת"מ (ג)). רשות הנמלים פירסמה נוהל כאמור (הנוהל או נוהל התור התיפעולי), ועל פי הנקבע באותו נוהל, על דרך הכלל, יקבלו כלי השיט המגיעים לנמלים שירות לפי מועד ההגעה לנמל. בה-בעת, סוגי כלי שיט מסוימים וסוגי מטענים מסוימים יקבלו עדיפות ויטופלו לפני כלי שיט או ולפני סוגי מטענים אחרים, גם אם אלה האחרונים הגיעו לנמל במועד מוקדם יותר.

3. שתים-עשרה חברות ספנות אשר חשו מקופחות מסידרי הקדימות שנקבעו בנוהל, דהיינו: מכך שנקבעו בו סוגי כלי שייט או סוגי מטענים אשר יזכו לקבל שירות מהיר שלא על פי סדר ההגעה לנמל, עתרו לבית-המשפט הגבוה לצדק לשינויו של הנוהל. לאחר מספר גלגולים משפטיים שלא נפרטם נצטמצמו טענותיהן של העותרות לטענה מרכזית אחת, והיא, שתקנה 64 שלתקנות הנמלים הותקנה בידי שר התחבורה בחריגה מסמכות, וכפועל יוצא מכך נפגם גם הנוהל שהותקן מכוחה של אותה תקנה. טענה זו על היבטיה השונים נדונה בפסק הדין נושא העתירה לדיון נוסף, ולאחר בחינה הגיע בית-המשפט לכלל מסקנה כי גם התקנה גם הנוהל נעשו כדת וכדין. פסק הדין - אשר נכתב בידי השופטת ד' דורנר והסכימו לו השופטים א' מצא וא' א' לוי - פסק דין מנומק הוא כדבעי, ואין צורך כי נחזור על דברים שנאמרו בו.

4. לא נחה דעתן של שש מתוך שתים-עשרה חברות הספנות שעתרו לבג"ץ, ועתה מונחת לפניי עתירתן של השש לקיומו של דיון נוסף בפסק הדין. טענתן העיקרית של העותרות היא זו, שאישור תוקפה של תקנה 64 שלתקנות הנמלים יש בו חידושים פסיקתיים רבי-משמעות, לרבות הפיכת שתי הילכות-יסוד של המשפט המינהלי: ההלכה שלפיה הסמכות להתקין תקנות אינה ניתנת לאצילה וההלכה כי רשות מינהלית אינה מוסמכת לקבוע נורמה חוקית אלו אם הוסמכה לכך בידי המחוקק הראשי. העותרות מפרטות טענותיהן אלה בהרחבה, ועליהן מוסיפות הן ומסבירות - גם זאת בהרחבה - על הפגיעה הקשה שנפגעות הן כתוצאה מן הנוהל.

5. דין העתירה להידחות. קריאת פסק-הדין נושא הדיון הנוסף תלמדנו כי לא נפסקה בו כל הלכה חדשה, לא-כל-שכן שלא נפסקה בו הלכה הראויה כי ידונו בה דיון נוסף, קרא: אין בו בפסק-הדין הלכה האוצרת בתוכה אותן תכונות חריגות וייחודיות המנויות בסעיף 30 לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. אכן, גם אליבא דהעותרות החידושים שנפסקו בפסק הדין חידושים עקיפים הם, ומקורם לא בדברים שאמר בית-המשפט אלא בעצם אישורה של תקנה 64 שלתקנות. על כך נאמר אנו:

"הלכה" לעניינו של דיון נוסף "חייבת [שתגלה] עצמה על-פני פסק-הדין. וגילוי-פנים בהקשר ענייננו פירושו הוא זה, שבית-המשפט ביקש במודע ובכוונת-מכַוון לקבוע הלכה, ולא עוד אלא שביטא את כוונתו באורח ברור ומפורש; כך, לא פחות (דנ"א 7829/02 אדיב נ' קצין התגמולים (לא פורסם).

ראו עוד: דנ"א 4804/02 בנימין רביזדה נ' יעל גולדמן (לא פורסם); דנ"א 1585/01 מצדה חברה להנדסה בע"מ נ' רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ (לא פורסם); דנ"א 904/01 סוניה עזרן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית (לא פורסם);

6. בענייננו-שלנו לא חידש בית-המשפט הלכה - בוודאי שלא נתכוון לחדש הלכה - ומשכך, אין לי אלא לדחות את העתירה.

היום, ד' בחשון תשס"ד (30.10.2003).


מעורבים
תובע: ארגו קוראל מריטיים בע"מ
נתבע: שר התחבורה
שופט :
עורכי דין: