ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכונס הרישמי נגד פרופ' שמואל אדלר :

החלטה בתיק רע"א 9823/03

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקש:
הכונס הרישמי

נ ג ד

המשיבים:
1. פרופ' שמואל אדלר ו20-אח'

2. ביקור חולים הוספיטל (ע"ר)

3. יו"ר העמותה - הרב מנחם פרוש

4. רשם העמותות

5. ההסתדרות הרפואית בישראל

6. היועץ המשפטי לממשלה

בקשת רשות ערעור

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט י' שפירא) במסגרתה הורה על מינוי מנהל מיוחד לעמותה "ביקור חולים הוספיטל" והחליט שלא ליתן צו פירוק זמני.

עניינה של בקשת רשות ערעור זו הינו במינוי מפרק זמני לבית החולים ביקור חולים. מצבו הכלכלי של בית החולים בכי רע, והוא הגיע לאחרונה לכלל חדלות פירעון. חובות בית החולים מגיעים לכ- 180 מיליון ₪, מתוכם כלמעלה מ- 100 מיליון ש"ח לרשויות המס, והיתר בעיקר לעובדים, ספקים ובנקים. מזה מספר חודשים לא משולמות כסדרן משכורות הצוות הרפואי ויתר העובדים, המלאי הרפואי של בית החולים ירד מתחת לרמה הנדרשת, ולאחרונה פג תוקפו של ביטוח האחריות המקצועית של הרופאים בבית החולים.

ביום 24.9.2003 הגישו המשיבים 1 בקשה לפירוק העמותה "ביקור חולים הוספיטל" (להלן: "העמותה"), המשיבה 2 בענייננו, ומינוי מפרק זמני לעמותה, בהסתמך על עילה של חדלות פירעון. לבקשה זו הצטרפה ההסתדרות הרפואית בישראל, וביום הדיון בבקשות הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בהליך. כונס הנכסים הרשמי תמך בבקשה למינוי מפרק זמני לעמותה ואף הסכים להתמנות לתפקיד. בעמדתו שהוגשה לבית המשפט פירט כונס הנכסים הרשמי שורה של סמכויות שביקש שינתנו לו, אם ימצא בית המשפט לנכון לקבל את הבקשה ולהורות על פירוק זמני.

בית המשפט המחוזי קבע כי בשלב מוקדם זה לא מצויים בידו הנתונים הנדרשים להחלטה על מינוי מפרק זמני. עם זאת, לאור מצבה העגום של העמותה, הורה בית המשפט על מינוי מנהל מיוחד מטעם כונס הנכסים הרשמי. בית המשפט הוסיף וקבע כי כונס הנכסים הרשמי, בתאום עם שר האוצר, ימנה שני מנהלים מיוחדים לבית החולים, מנהל רפואי ומנהל אדמיניסטרטיבי. עד למינויים הספציפיים, הורה בית המשפט לכונס הנכסים הרשמי להיכנס לבית החולים ולמלא כל פונקציה הנתונה על פי כל דין, לצורך ניהול עמותה. בית המשפט אף הורה להנהלת בית החולים לשתף פעולה עם כונס הנכסים, על מנת לאפשר ניהול ותפעול תקין של בית החולים. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שבפני.

בבקשתו, טוען כונס הנכסים הרשמי כי החלטת בית המשפט המחוזי יצרה מצב בלתי אפשרי במסגרתו כונס הנכסים נמצא בבית החולים אך לא ברורות לו סמכויותיו ועל כן אינו יכול לקבל את ההחלטות המיידיות הנדרשות לשם מניעת קריסתו של בית החולים. לטענת כונס הנכסים הרשמי, מינוי מנהל מיוחד, בלא מתן צו פירוק זמני או קבוע, נעדר את הוודאות המשפטית הנדרשת בהליכי חדלות פירעון, שכן הדין אינו מכיר באישיות משפטית שסמכות האורגנים שלה מופקעת לטובת מנהל מיוחד שלא במסגרת הליכי הפירוק. כתוצאה מכך, אין מערכת נורמטיבית המסדירה את פעילותו של המנהל המיוחד. כך למשל, לא חל עיכוב ההליכים נגד העמותה, ולא ברור מה דין ההתחייבויות שייווצרו בתקופת כהונתו של המנהל המיוחד.

עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא כי לנוכח מצבו של בית החולים, יש הכרח ציבורי במתן צווים אשר יאפשרו באופן מיידי תפעול שוטף ותקין של בית החולים. היועץ המשפטי לממשלה מציין כי לאור מצבו של בית החולים והאינטרס הציבורי בתפעולו, הסכים משרד האוצר לאשר סיוע ממשלתי דחוף לעמותה, בשני תנאים: עיכוב ההליכים נגד בית החולים, והעברת מלוא סמכויות ההנהלה באופן מוגדר ומפורש לידי כונס הנכסים הרשמי. היועץ המשפטי לממשלה מוסיף כי בחודשים האחרונים העביר האוצר להנהלת בית החולים סיוע על דרך הלוואה של 5 מיליון ₪, על פי הסכם עם ההנהלה הקיימת. לפי היועץ המשפטי לממשלה, ההנהלה הנוכחית לא קיימה את התחייבויותיה על פי ההסכם ולפיכך, העברת כל סמכויות הניהול לידי כונס הנכסים הרשמי היא חיונית. גם עיכוב ההליכים חיוני, לדידו של היועץ המשפטי לממשלה, כיוון שבלעדיו "יבלעו" כספי הסיוע בחובותיו הקיימים של בית החולים.

המשיבים 1 הודיעו בתגובתם כי אם אכן לפי עמדת המדינה בלא צו לפירוק זמני לא יינתן הסיוע לבית החולים, הינם מצטרפים לבקשת רשות הערעור. גם המשיבה מספר 5 הצטרפה לבקשת רשות הערעור.

המשיבים 2 ו- 3, העמותה ויו"ר העמותה, הרב מנחם פרוש, מתנגדים לבקשת רשות הערעור. לטענתם, ההסדר שקבע בית המשפט המחוזי נקבע בגדר סמכותו הטבועה, והוא אף ההסדר ההולם ביותר. המשיבים 2 ו- 3 מוסיפים וטוענים כי מינויו של מנהל מיוחד בלא מתן צו פירוק יאפשר את המשך הפעלתה ואת שיקומה של העמותה, ולעומת זאת מתן צו פירוק זמני יהא, לטענת המשיבים 2 ו- 3 מעשה בלתי הפיך שלא תהיה ממנו דרך חזרה.

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובתגובות לה, החלטתי ליתן רשות ערעור, ולדון בבקשה כבערעור על פי הרשות שניתנה.

לאור האמור בתגובות, כמעט ולא יכולה להיות מחלוקת שללא סיוע של המדינה בית החולים לא יוכל להמשיך ולתפקד. לא למותר לציין, כי העמותה עצמה פנתה לאוצר בבקשה לסיוע, במסגרתה הגישה לאוצר תוכנית הבראה המבוססת על סיוע ממשלתי של 140 מיליון ש"ח. על כן, דומה כי מן הראוי לשקול את התנאים שמציעה המדינה עבור מתן סיוע לעמותה. לא זו אף זו, מהחלטת בית המשפט המחוזי עולה שהתכוון לתת סמכויות מלאות ומקיפות למנהל המיוחד שמינה לבית החולים, ודרך טובה לעשות כן היא מתן צו פירוק זמני. לפיכך, מוחזר התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שיכריע בשאלת הפירוק הזמני, ויקבע במפורט את סמכויותיו של המנהל המיוחד מטעם כונס הנכסים הרשמי.

במובן זה הערעור התקבל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד בחשון תשס"ד (6.11.2003)


מעורבים
תובע: הכונס הרישמי
נתבע: פרופ' שמואל אדלר
שופט :
עורכי דין: