ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפרה אריכא נגד איגיל זרבאילוב :


בפני כבוד הרשמת בכירה ליאת דהן חיון

מבקש

יפרה אריכא

נגד

משיב

איגיל זרבאילוב

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק דין, שניתן על ידי בתאריך 14.9.14 לפיו הוריתי על דחיית התביעה בהיעדר התייצבות התובע.

2. המבקש – התובע הגיש בקשה לביטול פס"ד תוך שטען כי עקב טעות לא התייצב למועד הדיון שנקבע.

3. מנסיבות הבקשה ונימוקיה לא קמה כל חובה שבדין לבטל את פס"ד משיקולי צדק שכן המבקש זומן כדין לישיבה , וחרף זאת לא התייצב לדיון הקבוע , ויתרה מזאת , לא מצאתי כל נימוק בבקשה אשר יש בו בכדי להצדיק את מחדל המבקש ולהקים לו זכות לביטל פס"ד משיקול זה.

4. מכאן , עסקינן בהעדר התייצבות לדיון , לאחר שהמבקש זומן כדין , והביטול המבוקש הינו בתוקף שיקול דעת של בית הדין . במקרה כגון דא , ההלכה הינה ברורה ובחזקת מן המפורסמות , ולפיה על מבקש הביטול להוכיח שני יסודות מצטברים :

א. סיבה טובה למחדלו .
ב. סיכויי הצלחה בתביעה אם יבוטל פסק הדין .

5. כאמור לעיל , לא מצאתי כל סיבה למחדלו של התובע , ובקשתו איננה מצביעה על סיכויי הצלחה בתביעה באם יבוטל פס"ד. מכאן הרי שדין הבקשה להידחות.

6. יחד עם זאת , ומטעמים שבשיקול דעת ועל מנת ליתן לתובע את יומו בבית המשפט הנני מורה כי פסה"ד יבוטל בכפוף למילוי התנאים הבאים:

6.1 הפקדת סכום של 350 לטובת המשיב וזאת בגין אובדן זמנו בתאריך הדיון הנזכר מעלה. הסכום יופקד בגזברות בית המשפט בתוך 14 ימים מיום קבל ת החלטתי זו. לאחר ההפקדה יוכל ה משיב לקבל סכום זה לידיו.

6.2 הפקדת סכום של 750 ₪ בגזברות בית המשפט וזאת תוך 14 ימים מיום קבלת החלטתי זו , וזאת לשם הבטחת התייצבותו של התובע לדיון הנדחה. סכום זה יישאר בקופת בית המשפט עד להחלטה אחרת.

6.3 התייצבות לדיון שיתקיים לגופו של עניין , ואשר מועדו ייקבע לאחר קיום האמור בסעיפים 6.1 ו – 6.2 לעיל.

מובהר למבקש כי ביטול פס"ד מותנה בקיום שלושת התנאים המצטברים האמורים לעיל ובהיעדר קיומם יוותר פס"ד על כנו.

7. תשומת לב הצדדים לכך שעליהם להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם, וכל צד יזמן את עדיו לדיון.
אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.
צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.
תשומת לב הצדדים לכך, שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע.

אעיר , כי לאור האמור בהחלטתי ובנסיבות הבקשה לא הועברה הבקשה לתגובת המשיב.

לאחר הפקדת האמור בסעיפים 6.1 ו- 6.2 לעיל , תקבע המזכירות מועד דיון חדש בהתאם ליומני ותזמן את הצדדים.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים בדואר רשום .

ניתנה היום, כ' תשרי תשע"ה, 14 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפרה אריכא
נתבע: איגיל זרבאילוב
שופט :
עורכי דין: