ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איילון חברה לביטוח בע"מ נגד הרצל חיים צווה :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

מערערת

איילון חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבים

1.הרצל חיים צווה
2.סאפי חטיב

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת כבוד הרשמת ב' לכמן מיום 4.7.14 בתיק 30950-07-13 (להלן:"ההחלטה"),אשר ניתנה בבקשת המערערת-איילון חברה לביטוח בע"מ, היא צד ג' בתביעה,למחיקת התביעה כנגד הנתבע 1 שם (הוא המשיב 1 בערעור זה ולהלן:"הנתבע") ומחיקת ההודעה לצד ג'. הבקשה התקבלה ואולם המערערת חויבה בתשלום הוצאותיו של הנתבע. בנוסף, הופטר משיב 2- התובע באותה תביעה (להלן "התובע"), מתשלום הוצאות.

2. המדובר בתביעה שהגיש התובע כתביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל נגד הנתבע ונגד נתבע נוסף- מר אליאור בוזגלו (להלן: " בוזגלו"). על פי הנטען בכתב התביעה, התובע הי נו הבעלים של רכב מדגם "סיטרואן". הנתבע הינו הבעלים של רכב מדגם "סובארו". נתבע 2, בוזגלו, היה במועדים הרלוונטיים הנהג ברכב הסובארו (להלן: " הרכב"). ביום 2.9.12 הכניס הנתבע את הרכב למכון שטיפה בראש פינה ועזב את המקום. בוזגלו, ששימש כעובד במכון השטיפה, נטל את הרכב ללא רשות ,פגע ברכב התובע, והסב לו נזק בגינו הוגשה התביעה .

הנתבע הכחיש את אחריותו וטען כי אינו נושא בכל חבות בגין האירוע התאונתי הואיל והרכב ניטל ללא רשותו .כן טען הנתבע כי הרכב מבוטח אצל המערערת בביטוח מקיף בגין כל נזק שיגרם הן לרכבו והן לצד שלישי. בהתאם שלח הנתבע הודעת צד ג' כנגד המערערת.

3. בבקשה נשוא ההחלטה עתרה המערערת לסילוק התביעה על הסף ובהתאם לסילוק הודעת צד ג' כנגדה. המערערת טענה בבקשתה שם כי כתב התביעה לא גילה עילה כלפי הנתבע מאחר שנטען בכתב התביעה באופן מפורש כי בוזגלו נטל את הרכב ללא רשות הנתבע ונהג ברכב ברשלנות. ביה"מ קיבל את הבקשה והורה על מחיקת התביעה ומחיקת הודעת צד ג'. יובהר כי ערעור זה מתייחס רק לפסיקת ההוצאות במסגרת ההחלטה.

כבוד הרשמת קבעה כי בהתחשב בדרך ניהול ההליך, שווי הסעד המבוקש ומכלול הנסיבות שהובאו לפניה, יש למחוק את התביעה נגד הנתבע וזאת ללא חיוב בהוצאות. עם זאת, במסגרת היחסים שבין הנתבע למערערת מצאה לנכון הרשמת לחייב את המערערת בהוצאות בסך של 2,500 ₪ וזאת בהתבסס על העובדה שחרף פנייתו של הנתבע למערערת על מנת שזו תיטול על עצמה את ייצוגו,התנתה האחרונה את הטיפול בהליך בביטול הליכי ההוצאה לפועל. לדידה של הרשמת, לא היה מקום להתנות את הייצוג בעיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל. (סעיף 14 להחלטה מיום 4.7.14).

4. לטענת המערערת, שגתה הרשמת כאשר לא חייבה את התובע שתביעתו נמחקה בהעדר עילת תביעה, בהוצאות משפט שלה ושל הנתבע. הוא הדין ביחס לכך שבהחלטה לא ניתן ביטוי, בדרך של תשלום הוצאות, לעובדה כי בקשתה לסילוק על הסף התקבלה והיא והנתבע הוציאו הוצאות רבות לשם ניהול המשפט.

עוד טענה המערערת ששגתה הרשמת כשחייבה אותה בהוצאות משפט לטובת הנתבע מבלי שקדמה פניה לקבלת ייצוג משפטי באותו הליך. לטענת המערערת, בית המשפט נתפס לכלל טעות כאשר דן בטענות הנתבע שהינן עובדתיות במהותן ופסק מבלי ששמע ראיות ועדויות.

5. הנתבע טען כי הערעור אינו מגלה עילה כלפיו הואיל ובסעיף 18 נתבקש בית המשפט לחייב את התובע בלבד בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהליך שהתקיים.

לגופו של עניין נטען כי הרשמת עשתה חסד עם המערערת עת חייבה אותה בהוצאות בסכום סמלי למדי ולא בסכום גבוה יותר שיש בו כדי לשקף את התנהלותה ובעיקר לנוכח סירובה להעניק לו כיסוי ביטוחי בזמן, דבר שגרם לניהול הליך סרק נגדו, הטלות סנקציות במסגרת לשכת ההוצאה לפועל, והוצאות ניהול הגנה מפני התביעה, לרבות עצם הצורך במשלוח הודעת צד ג' נגדה.

6. התובע טען כי המערערת לא הייתה צד להליך שנפתח על ידו וכי לא הגיש תביעתו כנגדה ולכן ,טענותיה יכולות להיות מופנות אך כנגד הנתבע, אשר בחר לשלוח הודעת צד ג' ובכך "לערב" אותה בהליך שהתנהל.
עוד ציין התובע כי הסכים למחיקת התביעה כנגד הנתבע רק בתנאי שלא יחוב בהוצאות .

דיון והכרעה

7. כידוע, ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בפסיקת הוצאות הנתונה בדרך כלל לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית ולא על נקלה יענה בית המשפט שלערעור לערעור שמתייחס אך לשאלת ההוצאות (ראו ע"א 9296/03 אהרוני נ' מנשה פד"י נח (2) 301 ; ע"א 9545/04 סיעת ביאליק נ' סיעת יש עתיד לביאליק פד"י ס (1) 391 ).

אלא שלכלל זה חריגים וזאת ב מקרים שבהם נפלה טעות משפטית או נתגלה פגם בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית אז תקום הצדקה להתערבות ערכאת הערעור. כך למשל, כלל הוא שבהיעדר נסיבות מיוחדות, אין הצדקה לכך שבעל דין שזכה במשפט יימצא בחסרון כיס כתוצאה מניהול הליך סרק נגדו. יפים דבריו של כבוד השופט י' עמית בע"א 10242/09 עו"ד משה בלטר נ' אילנה מוזר :

"אלא שלצד כלל אי ההתערבות, קיימים מקרים חריגים מקום בו נפלה טעות משפטית או נתגלו פגם או פסול בשיקול הדעת בעת שקילת פסיקת הוצאות (ע"א 406/80 אלקיים נ' הוברמן, פ"ד לו(4) 416, 419-418 (1982)). במקרים מעין אלה תתערב ערכאת הערעור ותחזיר על כנו את הכלל לפיו "בהעדר נסיבות מיוחדות, אין צידוק לכך שבעל דין שזכה במשפט ייצא בחסרון כיס" (ע"א 9466/05 שווקי נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 16.3.2008) פסקה 31 והאסמכתאות שם).

8. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים,שוכנעתי כי המדובר במקרה חריג. אציין כי אילו היה הנתבע עצמו מגיש ערעור על כך שהתובע לא חויב בהוצאות כלפיו,הרי בהתאם להלכה המפורטת לעיל, היה מקום להתערב באי פסיקת הוצאותיו, שהרי כבוד הרשמת קבעה כי לא קמה עילת תביעה. יחד עם זאת , הנתבע לא הלין במסגרת ערעור כדין על אי פסיקת הוצאות משפט ביחסים שבינו לבין התובע. אי לכך, אין לחייב את התובע בהוצאותיו. לעניין המערערת-אכן, משהתובע בחר שלא לתבוע את המערערת ולברר את המחלוקת מול הנתבע בלבד, אין הצדקה לחייב אותו לשאת בהוצאות המערערת ככל שאלה נוגעות לעצם הגשת התביעה.
יחד עם זאת כפי שכבר הובהר, אין הצדקה לכך שבעל דין שזכה בטיעוניו במשפט , יימצא בחסרון כיס בגין הוצאות אשר נדרש להוציא. במקרה דנן, הרשמת לא נתנה דעתה לכך שהבקשה שהגישה המערערת התקבלה במלואה וזאת למרות התנגדות התובע לבקשה. אדגיש בעניין זה , כי נוכח העובדה שדרישת התובע לוותר על הוצאות לא נעתרה,לא הסכים התובע לסילוק התביעה ואף הגיש תגובה לבקשה בה העלה טענה להתרשלות מצד הנתבע ואף טען כי בהכרת צד ג' באחריותו לנזק שנגרם לרכב הנתבע,יש משום הודאה באחריות לכל נזק שנגרם לצדדים האחרים. כתוצאה מכך,נאלצה המערערת אף להגיש תשובה לתגובת התובע לבקשה. לאור האמור היה על כבוד הרשמת לפסוק הוצאות בגין קבלת הבקשה ל סילוק התביעה והודעת צד ג' על הסף,בקשה לה התנגד כאמור התובע. כפי שעולה מכתב התביעה ואף מתגובת התובע, התובע היה מודע לסיכון שבניהול תביעה גם אם הגיש אותה רק נגד הנתבע,שכן פנייתו למערערת כבר נדחתה בעבר מהטעם שהרכב נלקח ללא אישור.

9. בצד האמור,לא מצאתי דופי בהחלטת הרשמת לחייב את המערערת ביחסים שבינה לבין הנתבע וזאת חרף מחיקת הודעת צד שלישי. בנדון ובניגוד לטענת המערערת, לא היה כל צורך בשמיעת עדויות שעה שהמערערת הודתה בפה מלא, במספר הזדמנויות, כי דרשה שהליכי ההוצאה לפועל כנגדו יעוכבו או יבוטלו כתנאי לנטילת הייצוג. (ראו פרוטוקול הדיון מיום 10.6.14 ומכתב ב"כ המערערת לב"כ המשיב 1 מיום 8.4.14). אין זו אשמתו של הנתבע שהתובע בחר להגיש נגדו תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל. כבר עם פנייתו של הנתבע למערערת (מיום 23.7.13) היה עליה, בהיעדר טענה להיעדר כיסוי ביטוחי, ליטול את הייצוג בתיק. משעובדה זו לא הוכחשה,ואף עלתה ממכתב המערערת עצמו, לא היה כל טעם לקיים דיון הוכחות רק ביחס לעצם החיוב בהוצאות והמדובר בדרישה שאיננה סבירה ומנוגדת ליעילות המשפטית. בנסיבות אלו ובגין התנאי שהעמידה המערערת לייצוגו, נגרם לנתבע חסרון כיס עת נדרש ליטול ייצוג פרטי ולשלוח הודעת צד ג' למערערת, הודעה הכרוכה אף בתשלום אגרה.

10. לאור כל האמור, אני מקבלת את הערעור ומחייבת את התובע בהוצאות המערערת בגין הצורך בהגשת הבקשה לסילוק על הסף,בקשה לה התנגד התובע ,וזאת בסכום של 2,500 ₪.
כמו- כן יישא התובע בהוצאות ערעור זה בסך 1, 000 ₪.

הערעור בכל המתייחס להחלטת כבוד הרשמת לחייב את המערערת בהוצאות הנתבע נדחה. יחד עם זאת בעניין זה,לא מצאתי ליתן צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א תשרי תשע"ה, 15 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איילון חברה לביטוח בע"מ
נתבע: הרצל חיים צווה
שופט :
עורכי דין: