ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסי בן שוהם נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובע:

יוסי בן שוהם

נגד

הנתבעת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. תם קדם המשפט. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר ולסיכומים בע"פ- ככל שהדבר יתאפשר לבית המשפט, ליום 29/10/15 בשעה 08:40 .

2. ראיות התובע הוגשו. ראיות הנתבעת יוגשו עד ליום 20/12/14. המסמכים יוגשו לתיק בית-המשפט וימסרו במקביל וכדין לידי הצד שכנגד. מסמך אשר לא הוגש במועד, לא ניתן יהא להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, שישקול זאת רק לאחר בקשה מנומקת, הנתמכת בתצהיר. תצהירי חוקרים יוכנו מראש ויוגשו במועד להגשת ראיותיו של צד- במעטפה סגורה ויסרקו כחסויים מפני הציבור לרבות הצדדים. לאחר מכן- אחליט מתי יוצגו ליתר הצדדים להליך. יש להכין מראש עותקים ותמלילי קלטות, ולצרפם לתצהיר החוקר המוצג לעיון בית-המשפט. הודעות בכתב יד יש להדפיס.

3. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של צד- תוגש בתוך 30 יום מהיום/ ממועד קבלתם, לפי המאוחר, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. אחרת- לא תישמע. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון.

4. הצדדים ייערכו לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 15 דקות לעד/ שאינו בע"ד ועד 30 דקות לבע"ד וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה - לפני שמיעת הראיות או אחריה.
5. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 2/1/15 - בקשה לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן- לא תותר עדותם.
על הבקשה לכלול את שמו וכתובתו המלאים של כל עד, מובהר לצדדים כי הדיון לא ידחה באם יתברר כי הוגשה בקשה לזימון עד שאינה כוללת את שם העד או הגורם הרלוונטי וכי משום כך התייצב עד שאינו הגורם הנכון והמתאים למסירת הפרטים הנחוצים מגוף מסוים.

6. זימונו של עד שאינו בע"ד, מותנה בהפקדת הסך של 450 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט. זימונו של עד המתבקש להמציא תעצ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחוייב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו עליו ליתן את התעצ/מסמכים. איני נותנת הוראות ביחס למומחים רפואיים, הואיל ובתיק זה קיימת קביעת המל"ל המחייבת בפן הרפואי. בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.
פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית. ההזמנות תלקחנה גם למסירה אישית שתבוצע כדין .

7. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד , מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.

8. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.

9. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ה, 15 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסי בן שוהם
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: