ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דור מרדכי נגד אשר גבאי :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובע
דור מרדכי

נגד

הנתבע
אשר גבאי

החלטה

בפניי בקשתו של הנתבע להורות על ביטולם של הליכי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים כנגדו וזאת כנגד הפקדת ערבות עצמית של חברת ברקה השקעות ואחזקות אילת בע"מ (להלן: "החברה") וכן לקבוע מועד לדיון בבקשה לביטול פסק הדין.

באשר לבקשה לביטול הליכי ההוצאה לפועל

לאחר עיון בבקשה ובתגובת התובע החלטתי לדחות את הבקשה וזאת מהנימוקים שלהלן.

בהחלטתי מיום 24.08.2014 ציינתי כי בנסיבות בהן בוטלה ההחלטה שניתנה ביום 13.02.2014 הרי שההחלטה שניתנה ביום 26.02.2013 ולפיה מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל עד להכרעה בבקשה לביטול פסק הדין עומדת על כנה.
בשל כך נעתרתי לבקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל, אף כי לא היה צורך להגישה מחדש, אך דחיתי את הבקשה לביטול הליכי ההוצאה לפועל וזאת מאחר ופסק הדין טרם בוטל וציינתי בהחלטתי מיום 24.08.2014 כי "בנסיבות אלו לא ניתן להביא את הצדדים למצב בו, הלכה למעשה, פסק הדין אינו קיים".
הנתבע הגיש בקשה נוספת לביטול הליכי ההוצאה לפועל.
לכאורה די היה בכך כדי לדחות את הבקשה על הסף שהרי עניין זה כבר הוכרע וככל שרצה מי מהצדדים להשיג על החלטתי יכול היה לנקוט בהליך המתאים לשם כך.
בהערת אגב אציין כי אני מניח כי בס' 1 ו- 3 לתגובתו מכוון התובע להחלטתי מיום 24.08.2014.
אלא מאי? בבקשתו הנוכחית מציע הנתבע הפקדת ערבות עצמית של החברה.
די בכך כדי להצדיק בחינה מחדש של הבקשה לביטול הליכי ההוצאה לפועל שכן עניין זה של הפקדת ערבות עצמית לא עלה לדיון בבקשה הקודמת.
בבקשתו מציין הנתבע כי קיומם של הליכי הוצאה לפועל, למרות העובדה כי הם מעוכבים, מסב לו "עיוות דין משווע ונזק עצום. יוצא כי המבקש "שותק" כלכלית על לא עוול בכפו, מבלי תאריך תפוגה ומבלי שקבוע דיון בבקשה לביטול פסק דין" וכן טוען כי נגרם לו "נזק בלתי מידתי מובהק, שהרי רובצים על חשבונותיו עיקולים שונים לזמן בלתי ידוע ובלתי מוגבל".
טענות אלו של הנתבע הן טענות עובדתיות במהותן וככאלו היה על הנתבע להביא ראיות ביחס לנזקים הנגרמים לו ולפרט, ברחל בתך הקטנה, על אילו חשבונות מוטלים עיקולים וכיצד הדבר מסב לו נזק. לא די באמירות כלליות המייצרות אווירה של משבר.
בהחלטתי מיום 24.08.2014 קבעתי כי "ככל שנתפסו כספים במסגרת תיק ההוצל"פ הם יוקפאו ולא ימומשו".
באי כוחו המלומדים של הנתבע בוודאי יודעים היטב את מלאכתם אולם אציין כי במידה ונתפסו כספים בפועל זכאי הנתבע לעתור להעברת אותם כספים לקופת בית המשפט ולביטול העיקולים הספציפיים במסגרתם נתפסו כספים.
להבדיל, ככל שקיים עיקול על חשבון שאין בו כספים הרי שעיקול כזה אין בו תועלת והנתבע זכאי לעתור לביטול העיקול הספציפי תוך שהוא מצרף דפי חשבון רלוונטיים ודף ריכוז יתרות.
בנסיבות בהם עסקינן בטענות עובדתיות לא די בטענות כלליות. כך למשל הטענה כי הנתבע "שותק" כלכלית לא הוכחה ולא הובאה כל ראיה, למשל, כי מאז חידוש הליכי ההוצאה לפועל ועד לעיכובם מחדש נפגעו עסקיה של החברה שהינה "בבעלותו ובשליטתו המלאים" של הנתבע.
עיינתי בנספחים שצירף הנתבע לבקשתו והמעידים, לכאורה, על מצב כלכלי איתן של החברה. בכל הכבוד הראוי, לא די בכך.
דו"ח כספי, גם אם הוא חיובי, אינו חזות הכל. בבחינת שוויה ומצבה הכלכלי של חברה יש להתחשב במרכיבים נוספים כגון תזרים המזומנים וההתחייבויות העתידיות. על אלו לא הובאו כל נתונים.
קיומה של שורת רווח אינו מונע את האפשרות כי במועד בו יבקש התובע לממש את הערבות העצמית לא תוכל החברה לעמוד בהתחייבות שנטלה על עצמה במלואה.
חברות רבות, במדינות שונות בעולם, נדמו כצוק איתן של ממש עד לנקודת זמן מסוימת ומאותה נקודה הוכיחו את כי לעתים מתקיים הפסוק "כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור" (משלי, כז', כד').
אין כל מניעה כמובן כי החברה, או הנתבע, יפקידו בקופת בית המשפט את מלוא סכום החוב כפי שהוא כיום בתיק ההוצל"פ ובמצב כזה יבוטלו הליכי ההוצאה לפועל. מנגנון זה מוסכם על התובע.
באשר לקביעת מועד הדיון
צודק ב"כ הנתבע כי הגיעה העת לקבוע מועד לדיון בבקשה.
אציין כי בהחלטתי מיום 26.06.2014 קבעתי כי "על מנת לקדם את הטיפול בתיק ולמנוע התמשכות של ההליכים" הדיון בבקשה לביטול פסק הדין יתקיים ביום 10.07.2014.
ביום 06.07.2014 הגיש הנתבע בקשה מוסכמת לדחיית מועד הדיון וביקשו לקבוע ליום 14.07.2014.
בהחלטתי מאותו יום ציינתי מדוע לא ניתן לקיים את הדיון ביום 14.07.2014 והצעתי לצדדים לקיים את הדיון במהלך הפגרה או להציע מועדים מוסכמים לחודש נובמבר 2014.
לאחר החלטה זו הגיש התובע בקשה שלא לקבוע מועד לדיון וזאת בשל כוונתו להגיש בקשת רשות ערעור על החלטתי מיום 26.06.2014. נעתרתי לבקשתו של התובע הן על מנת לאפשר לו למצות את זכויותיו הדיוניות, אף כי סברתי כי ספק אם ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה, והן על מנת שלא לקבוע דיון סרק ובכך לפגוע בעניינם של מתדיינים אחרים.
בנסיבות בהן לא הוגשה בקשת רשות ערעור סבורני כי ניתן לקבוע עתה מועד לדיון בבקשה לביטול פסק הדין וזה יתקיים ביום 09.11.2014 בשעה 14:00. במועד זה יישמעו סיכומי טענות הצדדים בעל פה ביחס לבקשה לביטול פסק הדין.
סיכומו של דבר
הבקשה לביטול הליכי ההוצאה לפועל נדחית ואילו הבקשה לקביעת מועד לדיון בבקשה לביטול פסק הדין מתקבלת.
הדיון בבקשה לביטול פסק הדין יתקיים ביום 09.11.2014 בשעה 14:00.
לנוכח התוצאה אליה הגעתי לא ראיתי לנכון לעשות צו להוצאות.
המזכירות תודיע לב"כ הצדדים בדחיפות.
ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ה, 15 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דור מרדכי
נתבע: אשר גבאי
שופט :
עורכי דין: