ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מייקון שירותים בע"מ נגד רכיבים זעירים בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 2544/14

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המערערים:
1. מייקון שירותים בע"מ

2. יואל מזור

נ ג ד

המשיבים:
1. רכיבים זעירים בע"מ

2. אורי מירסקי

3. רמי מירסקי

4. שמעון נפטין

בקשה להגדלת סכום העירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

המזכירה הראשית העמידה את העירבון בגין ההליך שבכותרת על סכום של 40,000 ₪. סכום זה הופקד על ידי המערערים על דרך של ערבות בנקאית. עתה עותרים המשיבים להגדלתו של סכום העירבון לכדי סך של 75,000 ₪. המערערים מתנגדים לבקשה. יצוין, כי עניינו של ההליך העיקרי הינו ערעור על פסק דין אשר בגדרו התקבלה בקשה לסילוק תביעתם של המערערים על הסף מחמת קיומו של מעשה בית דין.

כידוע, העירבון נועד להבטיח את הוצאותיהם של המשיבים בערעור, ככל שייפסקו, ולאפשר להם להיפרע ללא צורך בהליך משפטי נוסף. משכך, גובה העירבון בהליך הערעור נקבע בראש ובראשונה לפי אומדן ההוצאות הצפויות אם יידחה ההליך. אומדן זה מבוסס על שיקולים שונים ובהם, בין היתר, מורכבות ההליך, היקפו, מספר המשיבים, קיומו של ייצוג נפרד עבור בעלי דין שונים, שווי נשוא המשפט, טיב ההליך וגובה ההוצאות שבהן חויב יוזם ההליך בערכאה הקודמת. מדובר, כמובן, באומדן בלבד ולא במדע מדויק (בש"א 367/89 הול נ' דננברג, פ"ד מג(4) 186 (1989); רע"א 7028/00 אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ נ' אלסינט בע"מ (28.10.2001)).

משהבאתי בחשבון את כלל השיקולים הצריכים לעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להגדלת סכום העירבון אשר נקבע בהליך זה. זאת בשים לב, בין היתר, לכך שהשאלות המתעוררות בגדר ההליך הינן מוגדרות ותחומות, ולא ניתן לומר כי מדובר בהליך רחב היקף; לכך שכל המשיבים מיוצגים יחדיו; לסכום ההוצאות אשר נפסקו על ידי הערכאה הדיונית (10,000 ₪); ולסכומי העירבון המקובלים בבית משפט זה ביחס להליכים מסוגו של ההליך דנן. אציין, כי לא נעלמה מעיניי טענת המשיבים לעניין אי תשלום ההוצאות אשר נפסקו על ידי הערכאה דלמטה באופן מלא ובמועד. עם זאת, הפקדת עירבון בהליך הערעור לא נועדה לשמש לגביית חובות הנובעים מהליכים קודמים, והגם שלהימנעות מתשלום הוצאות בעבר עשויה להיות השפעה מסוימת על גובה העירבון, איני סבור כי בענייננו יש בה כדי להצדיק את הגדלת סכום העירבון שנקבע.

הבקשה נדחית, איפוא.

ניתנה היום, כ"ו באלול תשע"ד (21.9.2014).

גלעד לובינסקי

ר ש ם


מעורבים
תובע: מייקון שירותים בע"מ
נתבע: רכיבים זעירים בע"מ
שופט :
עורכי דין: