ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגסי טקלה נגד שלמה פרידמן :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובעים

  1. נגסי טקלה
  2. ישראל אליהו שמיר

נגד

הנתבע
שלמה פרידמן, עו"ד

החלטה

בפניי בקשתו של התובע 2 כי אתן החלטה ביחס להודעה שהגיש ביום 13.07.2014 אליה צירף ייפוי כוח מטעמו של התובע 1 המייפה את כוחו של התובע 2 לפעול במקומו בהליך.

ראשית, בית המשפט אינו דן בהודעות אלא בבקשות המוגשות לו.

בהודעה שהגיש התובע 2 ביום 13.07.2014 לא התבקש כל סעד ולפיכך לא הייתה אמורה להינתן ביחס אליה החלטה.

לגופו של עניין, התובע 2 טוען כי ההרשאה שניתנה לו ע"י התובע 1 עונה על דרישת תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: " התקנות").

עוד טוען התובע 2 כי "כתב התביעה מעלה אינטרס משותף ל 2 התובעים".

בכל הכבוד הראוי, עניינה של תובענה הינו הסעד המבוקש ולא האינטרס המשותף של התובעים.

ההכרעה בתובענה צריכה להיות מכוונת לסעד המבוקש.

ובענייננו, כל אחד משני התובעים תובע סעד נפרד.

בנסיבות אלו, ספק רב אם לכך כיוונה תקנה 28 (א) לתקנות.

יתירה מזו, לשונה של תקנה 28 (א) לתקנות עניינה הוא בהתייצבות, טיעון או פעולה בהליכים. התקנה האמורה אינה באה להחליף את עדותו של בעל דין וממילא שאין התובע 2 יכול להעיד במקומו של התובע 1.

כאשר ישנן מחלוקות עובדתיות וקיים צורך לשמוע עדויות מכלי ראשון אין כל רלוונטיות לתקנה 28 (א) לתקנות והיא לא נועדה לאפשר לאדם להעיד במקום אדם אחר. דברים אמורים להיות מובאים מפי אומרם ולא בשם אומרם.

התרשמותו של בית המשפט מהעדים צריכה להיות התרשמות ישירה ולא באמצעות אחרים, יהא רצונם טוב ככל שיהיה.

העובדה כי התובע 1 הינו פליט, כנטען, וכי התבטאותו קשה (כאמור בס' 6 לבקשת התובע 2) אינה מהווה נימוק כלל ועיקר.

יהא התובע 1 סמוך ובטוח כי דבריו יישמעו ואין כל מניעה כי ככל שהוא מתקשה בביטוי בעברית יביא עמו לדיון מתורגמן מטעמו.

אין כל מנוס משמיעת עדותו של התובע 1 על מנת לברר מה הן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים ויש לציין בהקשר זה כי התובע 1 חתם על תצהיר התומך בכתב התביעה.

להבדיל, ככל שמדובר בטיעונים המשפטיים אין כל מניעה כי התובע 2 יטען את הטיעונים בשמו של התובע 1.

סיכומו של דבר, אני מאפשר לתובע 2 לטעון את הטיעונים המשפטיים בשמו של התובע 1 אולם ביחס לטיעונים העובדתיים הרי שאלו יישמעו מפיו של התובע 1.

משלא התבקשה תשובת הנתבע איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ד, 13 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נגסי טקלה
נתבע: שלמה פרידמן
שופט :
עורכי דין: